Team - Designguide til Bussanlegg

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-04-9130
Published: 13.04.2021

Ruter AS ønsker bistand fra et team til å utarbeide en designguide for de kommende bussanlegg som skal bygges eller bygges om. Designguiden skal hjelpe de som skal designe og prosjektere nybygg og/eller ombygg til å få en helhetlig forståelse av funksjonene i bussanlegget, parallelt med at man oppfyller tekniske og offentlige krav og forskrifter som følger naturlig av anleggets bruk. Designguiden skal ha Ruters målbilde som utgangspunkt. 

Teamet skal ved hjelp av brukermedvirkning utvikle en designguide som ut fra Ruters mål og strategier gir innspill og beskrivelser til hvordan et effektivt bussanlegg skal designes. 

Designguiden må blant annet beskrive: 

 • Hvordan løse bussoperatøren og samarbeidspartneres behov, 
 • Hvordan skape god flyt, gode brukeropplevelser og effektivitet 
 • Hvordan sikre enhetlige løsninger på tvers av bussanleggene. 
 • Hvordan ivareta alle behov hos bussoperatør på en måte som gir best TCO (Total Cost of Ownership) 

Om rollen og arbeidsoppgaver 

Teamet skal ved hjelp av medvirkning av aktuelle interessenter kartlegge, sammenstille og presentere arbeidsprosesser på et bussanlegg.

Ruter ser for seg et team som har komplementære fagområder for å kunne gjennomføre medvirkning og utarbeidelse av prosesser og presentasjon. 

Ruter ser for seg at sluttresultatet er en “designguide” med tilhørende presentasjon. Rapporten inneholder strukturering av “rådata” som anbefalinger baserer seg på. 

Kvalifikasjoner:

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger skal ha: 

 • Dokumentert erfaring med å gjennomføre brukermedvirkning som en del av en innsiktsfase 
 • 3 års erfaring i prosjektstyring fra lignende oppgaver 
 • Minst 3 års erfaring med å utarbeide lignende dokumentasjon 
 • Dokumentert erfaring fra oppgaver som krever universell utforming 
 • Skal kunne kommunisere på Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2 
 • Dokumentert erfaring i bruk av verktøyet MIRO i lignende prosesser 
 • Dokumentert erfaring med å innhente informasjon, samt systematisere og presentere dette på en god og forståelig måte. 
 • 3 års erfaring i bearbeiding av innsikt til en brukerferd, for å lett kunne kommunisere med andre. 
 • Dokumenterte erfaring i å arbeide med oppgaver relatert til kollektivtransport 

Ønskede kvalifikasjoner:

 •  Prosjektstyring i offentlige selskap
 •  Offentligeanbudsprosesser
 •  Hvordandesigneprosesserforåoppnåbedriftersmål. 

Personlige egenskaper: 

Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper: 

 • Du er faglig sterk, engasjert og analytisk 
 • Du leverer til avtalt tid 
 • Du er lett å samarbeide med 
 • Du har god skriftlig, visuell og muntlig framstillingsevne 
 • Du tar initiativ og jobber selvstendig 

Vi estimerer at oppgaven kan løses på ca. 8 uker. Endelig leveranse må være ferdig i slutten av september 2021. Ferdigstilling av arbeidsoppgaver, prosess og fremdriftsplan gjøres i samarbeid med Ruter.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise , samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
MIRO

Competence area

Design, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

21.05.2021

Enddate

30.09.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

Project Manager

Request ID: 21-05-8740 Published: 2021-05-05

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Project manager. Our telecommunication customer is subject to regulatory requirements (the EKOM Act - in addition to the Safety Act for designated facilities) on our ability to monitor, identify and respond to undesirable incidents. This includes video surveillance of facilities covered by the legal requirements. This primarily affects the estimated designated facilities under the Safety Act, and all facilities highly classified......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-05-18
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
English and Norwegian
Apply before: ASAP

Fullstack JavaScript - Telecom

Request ID: 21-04-5159 Published: 2021-04-28

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Fullstack JavaScript Developer. Your responsibilities: Maintaining the existing solutions and following up on quality issues Develop and maintain micro services Develop and maintain the overall system architecture Onboard and integrate with new systems Create solution and technical documentation Work closely with testers during end-to-end testing, including unit and integration tests Solve issues in production with customer opera......

Competence area
Development
Location
Flexible
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP