Prosjektleder - IKT Anskaffelser

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-06-9932
Published: 23.06.2021

Avdeling Anskaffelser i NHN består i dag av totalt 23 ansatte fordelt på to seksjoner. Anskaffelser skal understøtte egen organisasjon mht. anskaffelser og bidra til gode prosesser og løsninger. Avdelingen er under profesjonalisering og har mange spennende og varierte oppgaver. Vi har behov for 1 konsulent for bistand til gjennomføring av offentlige anskaffelser. 

Avdelingen har også ansvar for alle anskaffelser på vegne av helseforvaltningen, som omfatter følgende virksomheter: Bioteknologirådet, Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet (FHI), Helfo, Helsedirektoratet, Helseklage, Norsk pasientskadeerstatning, Pasient- og brukerombudet, Helsetilsynet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, Norsk Helsenett SF (NHN)og Eldreombudet.

Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende:

 • Gjennomføre anskaffelsesprosjekter i helseforvaltningen, herunder:
  • IKT-anskaffelser av IT-infrastruktur
  • IKT-anskaffelser av IT-løsninger
 • Lede prosjekter fra oppstart/initiering til kontraktsignering
  • Utarbeide anskaffelsesdokumenter
  • Lede evaluering og forhandlinger
 • Bistand til avtaleoppfølging, reforhandling av avtaler
 • Bistand til interne prosjekter for standardisering og digitalisering i avdelingen

Vi søker en konsulent som har meget god erfaring og kompetanse på gjennomføring av anskaffelser i offentlig sektor og/eller avtaleoppfølging og kontrakter. Konsulenten vil arbeide sammen med andre ansatte i seksjon IKT-anskaffelser, og med andre ansatte i NHN og de virksomheter som er nevnt over, spesielt Helsedirektoratet og FHI. Konsulenten må påregne reise til virksomheter i Helseforvaltningen i Oslo. 

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles): 

 • Konsulenten skal ha god erfaring med lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • Konsulenten skal ha god erfaring med kontorstøtteverktøy 
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk (og evt. engelsk) språk
 • Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering):

 • Relevant erfaring/kompetanse fra prosjekter som omfatter følgende (oppsatt i prioritet rekkefølge):
 • Gjennomføring av offentlige IKT anskaffelser, både IT-løsninger og IKT-infrastruktur
 • Erfaring med SSA-kontrakter (spesielt SSA-T, -V, -S, B, O, R) 
 • Erfaring som prosjektleder
 • Forhandlingsledelse
 • Erfaring med evaluering av tilbud, evalueringsverktøy og modeller
 • God forståelse for IKT infrastruktur
 • Erfaring fra helsesektoren (kan vektlegges)

Konsulenten skal i tillegg benytte arbeidsverktøy gitt av NHN (PC mv). Taushets- og sikkerhetserklæring må signeres før oppstart.

Fortrinnsvis Oslo, kan være "remote" men må da belage seg på oppmøte ved behov for egen kostnad.  Det er viktig at tilbudt konsulenten er tilgjengelig i hele avtaleperioden.Arbeid vil kunne variere basert på oppdragsmengde, men anses å ligge på 50-100% i hele avtaleperioden.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format,godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

Required skills:
SSA

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

01.09.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Program Manager - Energy Industry

Request ID: 22-09-0168 Published: 2022-09-27

For our customer in the energy industry, we are searcing for a Program Manager. The customer has strong growth ambitions and operates in a dynamic market environment. Reaching the ambitions requires us to maintain, adapt, and constantly improve to stay competitive. One of the key prioritised areas for the customer to strengthen is referred to as the trading and origination (T&O) platform. Support functions (SF) serve all Front Office (FO) deals and support various geographies and product lines......

Competence area
Management for hire, Project management
Location
Lysaker
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP

Funksjonell Løsningsarkitekt

Request ID: 22-09-0514 Published: 2022-09-27

IMDi tar i bruk digitale arbeidsmåter og teknologier for å forbedre prosesser, effektivisere tjenester og løsninger, skape gevinst, engasjere ansatte og drive fram nye tjenester. IMDi har en digital utviklingsportefølje hvor flere prosjekter har behov for arkitekturkompetanse og kapasitet. BehovIMDi har behov for en funksjonell løsningsarkitekt som har ansvar for å arbeide fram løsningsarkitekturen og sikre realisering av målbildearkitekturen. Oppdragsgiver vil være digitaliseringsseksjonen i IM......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-11-01
Enddate
2023-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-10-2022 10:00