Prosjektleder - IKT Anskaffelser

Log in or register to apply
Request ID: 21-06-9932
Published: 23.06.2021
Apply before: 06.08.2021 10:00
Share:

Avdeling Anskaffelser i NHN består i dag av totalt 23 ansatte fordelt på to seksjoner. Anskaffelser skal understøtte egen organisasjon mht. anskaffelser og bidra til gode prosesser og løsninger. Avdelingen er under profesjonalisering og har mange spennende og varierte oppgaver. Vi har behov for 1 konsulent for bistand til gjennomføring av offentlige anskaffelser. 

Avdelingen har også ansvar for alle anskaffelser på vegne av helseforvaltningen, som omfatter følgende virksomheter: Bioteknologirådet, Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet (FHI), Helfo, Helsedirektoratet, Helseklage, Norsk pasientskadeerstatning, Pasient- og brukerombudet, Helsetilsynet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, Norsk Helsenett SF (NHN)og Eldreombudet.

Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende:

 • Gjennomføre anskaffelsesprosjekter i helseforvaltningen, herunder:
  • IKT-anskaffelser av IT-infrastruktur
  • IKT-anskaffelser av IT-løsninger
 • Lede prosjekter fra oppstart/initiering til kontraktsignering
  • Utarbeide anskaffelsesdokumenter
  • Lede evaluering og forhandlinger
 • Bistand til avtaleoppfølging, reforhandling av avtaler
 • Bistand til interne prosjekter for standardisering og digitalisering i avdelingen

Vi søker en konsulent som har meget god erfaring og kompetanse på gjennomføring av anskaffelser i offentlig sektor og/eller avtaleoppfølging og kontrakter. Konsulenten vil arbeide sammen med andre ansatte i seksjon IKT-anskaffelser, og med andre ansatte i NHN og de virksomheter som er nevnt over, spesielt Helsedirektoratet og FHI. Konsulenten må påregne reise til virksomheter i Helseforvaltningen i Oslo. 

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles): 

 • Konsulenten skal ha god erfaring med lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • Konsulenten skal ha god erfaring med kontorstøtteverktøy 
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk (og evt. engelsk) språk
 • Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering):

 • Relevant erfaring/kompetanse fra prosjekter som omfatter følgende (oppsatt i prioritet rekkefølge):
 • Gjennomføring av offentlige IKT anskaffelser, både IT-løsninger og IKT-infrastruktur
 • Erfaring med SSA-kontrakter (spesielt SSA-T, -V, -S, B, O, R) 
 • Erfaring som prosjektleder
 • Forhandlingsledelse
 • Erfaring med evaluering av tilbud, evalueringsverktøy og modeller
 • God forståelse for IKT infrastruktur
 • Erfaring fra helsesektoren (kan vektlegges)

Konsulenten skal i tillegg benytte arbeidsverktøy gitt av NHN (PC mv). Taushets- og sikkerhetserklæring må signeres før oppstart.

Fortrinnsvis Oslo, kan være "remote" men må da belage seg på oppmøte ved behov for egen kostnad.  Det er viktig at tilbudt konsulenten er tilgjengelig i hele avtaleperioden.Arbeid vil kunne variere basert på oppdragsmengde, men anses å ligge på 50-100% i hele avtaleperioden.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format,godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

Required skills:
SSA

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

01.09.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Data Engineer, Analytics

Request ID: 21-07-4093 Published: 2021-07-19

Do you love being a developer and create new insight? Analytics are on the lookout for a new, talented developer to join our team! Analytics is a unit with a passion for data, and an important contributor on the customers journey to become even more data driven. Although your main assignment will be to build data pipelines, we’re on the lookout for you who want to make a difference and not just deliver data. You want to create value for the customer and their customers! You find data and data m......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo, Økern
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norwegian and English
Apply before: ASAP

Project Manager - Copper Migration

Request ID: 21-07-3149 Published: 2021-07-16

The copperinfrastructure in Norway is in the phase of being shut down, and based upon the information today this will be finished at latest within 2025 (earlier information from NKOM was based upon shutdown within dec 2022 and TN still has this as a target).  As the customer has appr. 8000 copperbased locations used in WAN-solutions (primary IPVPN and EVPN) these xDSL-access lines has to be replaced by other access-services (fiber, coax, FWA, ..). In addition there also is an issue due to Telen......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-08-23
Enddate
2021-12-17
Can prolong
Languages
Norwegian and English
Apply before: 30-08-2021 10:00