Nye nettsider til Bioteknologiradet.no

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-07-3047
Published: 02.07.2020

Vi søker konsulenthjelp til å utvikle nye nettsider som tilfredsstiller offentlige krav samt de særegne behov Bioteknologirådet har i forhold til vårt kommunikasjonsoppdrag og de medieformat vi benytter og kan komme til å benytte i fremtiden. Tilbyder bør ha erfaring med nettsideproduksjon for redaksjonelt er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi.

Bioteknologirådet er et frittstående, rådgivende organ som er oppnevnt av Regjeringen og hjemlet i bioteknologiloven og i genteknologiloven.

Bioteknologirådet 

 • skal legge stor vekt på informasjons- og debattskapende aktiviteter ved å bidra til informasjon til publikum og bidra til kommunikasjon mellom offentlige myndigheter, fagfolk og interesseorganisasjoner. 
 • er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne gen- og bioteknologi.
 • skal bidra med informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi.
 • har på eget nettsted temasider og annet stoff spesielt tilrettelagt for bruk i videregående skole. Nettsiden har en bred målgruppe: elever og lærere ved ungdomsskole og videregående skole, journalister, fagfolk, myndigheter og politikere.
 • arrangerer hvert år minst fire åpne debattmøter om aktuelle temaer innen moderne bioteknologi samt frokostmøter. Video fra de åpne møtene blir per i dag lagt ut på Youtube i etterkant, og en del strømmes på Facebook live.
 • gir ut tidsskriftet GENialt fire ganger i året. Tidsskriftet publiseres både på nett og papir.
 • har egen podkast, Biotekpodden, som per i dag ligger på Spotify.
 • Bioteknologirådets sekretariat har 7 ansatte, og kun en av disse jobber med kommunikasjon på heltid. Det er derfor et kriterium at de nye nettsidene er enkle å oppdatere og at prosessen er brukervennlig. 

Bioteknologirådets nettsted, www.bioteknologiradet.no, trenger ny utforming, både nytt design og ny arkitektur basert på Wordpress.

Bioteknologirådets sekretariat har 7 ansatte, og kun en av disse jobber med kommunikasjon på heltid. Det er derfor et kriterium at de nye nettsidene er enkle å oppdatere og at prosessen er brukervennlig.

Nettsidene må:

 • Ha universell utforming som tilfredsstiller minstekravene til Difi på nettsiden og alt innhold som publiseres.
 • Automatisk tilpasses til alle skjermstørrelser (responsive design) og kunne brukes i de mest benyttede nettlesere.
 • Være enkelt tilgjengelig for alle våre målgrupper (elever og lærere ved ungdomsskole og videregående skole, journalister, fagfolk, myndigheter og politikere) med gode søkemuligheter på siden.
 • Ta i bruk integrerte prosesser som gjør arbeidsflyten enklere og mindre tidkrevende fra innholdsproduksjon til publisering av tekst, PDF, lyd og bilde.
 • Optimaliseres med tanke på nettsøk. Nettsiden ligger i dag høyest på Google-søk på flere av våre hovedtema, og vi vil gjerne ligge på topp på enda flere. Dette gjelder også multimedieinnhold.
 • Ha en søkbar, digital versjon av tidsskriftet GENialt. Dette bør kombineres med utarbeidelse av Word-maler som kan gjøre arbeidsflyten fra innholdsproduksjon til publisering strømlinjeformet. Vi er åpen for å vurdere ulike muligheter for digital publisering av tidsskriftet.
 • Må være enkel å vedlikeholde og oppdatere. Bioteknologirådets sekretariat har 7 ansatte, og kun en av disse jobber med kommunikasjon på heltid.
 • Kunne håndtere stor pågang når vi jobber med saker som er dagsaktuelle

Bioteknologirådet har i dag egen designmal, men er åpne for å endre denne. Det er også en opsjon på support for drift.

Opsjon på support og drift: intill 31.12.21

Arbeidsted er Bergen, men Konsulenter kan jobbe remote, men må beregne noe reisevirksomhet til Bergen

Required skills:
Webdesign Arkitektur Universell utforming

Competence area

Design

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

10.09.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00