Request ID: 22-06-8645
Published: 10.06.2022

Universitetet i Bergen har i løpet av de siste årene gått til flere store systemanskaffelser av sentrale IT-løsninger og arbeidet med implementasjon og innføring er i full gang. I den forbindelse skal det utvikles en rekke nye systemintegrasjoner.

Rammeverk for integrasjoner er etablert og sentrale teknologivalg er tatt. Nå gjenstår et betydelig arbeid med å utvikle de nye integrasjonene på en sikker og robust måte.

Hovedleveranser ved utvikling vil være:

  • Integrasjoner mellom ny løsning for økonomi- og ansattinformasjon og andre sentrale systemer
  • Integrasjoner mellom ny løsning for tilgangsstyring og brukeradministrasjon og andre sentrale systemer.
  • Utviklingen av integrasjonen vil styres og gjennomføres av to av IT-avdelingens interne team. Teamene består i dag av 3–4 utviklere/applikasjonsforvaltere, og vi planlegger nå en midlertidig utvidelse av kapasiteten i teamene for å få fortgang i utviklingsarbeidet.

Kvalifikasjoner

BOTTs virtuelle integrasjons-team:

  • Utvikleren bør være kjent med Test Driven Development (TDD)
  • Erfaring med utvikling i Python
  • Erfaring med HTTP-baserte APIer
  • Erfaring med relasjonsdatabaser
  • Kjennskap til RabbitMQ

Det er en fordel med erfaring på prosjekter fra UH sektor.

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00