Request ID: 22-06-1900
Published: 14.06.2022

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 2 DevOps-utvikler med spisskompetanse på backend. Utviklerene vil primært jobbe med Altinn Tjenester 3.0. Altinn 3 teamene er midt inne i et viktig arbeid med å videreutvikle Altinn Tjenester 3.0 fra en MVP til et fullverdig produkt for å dekke det offentliges behov for tjenesteutvikling.

Konsulentene vil inngå i Team for Altinn 3, og vil jobbe med utvikling av funksjonalitet innenfor ulike løsninger på Altinn 3 plattformen. Løsningen utvikles og forvaltes etter en DevOps-modell, slik at den innleide konsulenten må forvente å jobbe med både utvikling, forvaltning og drift. Mye av den gjenstående utviklingen krever veldig god spisskompetanse på front-end.

Arbeidsoppgaver:

  • Utvikling – primært back-end
  • Delta i forvaltnings- og driftsoppgaver for løsningen som utvikles, herunder gjøre feilsøking og -retting
  • Testing og kvalitetssikring av kode fra øvrige utviklere i teamet
  • Delta i analyse og spesifikasjon av features
  • Være i dialog med tjenesteeierne (brukerne av løsningen) for å forstå case og tilhørende krav til løsningen

Vi ønsker konsulent med:

  • God erfaring med utvikling av back-end – fortrinnsvis .NET Core
  • God erfaring med drift- og forvaltning av containerbaserte applikasjoner i en Kubernetes- basert skyløsning – fortrinnsvis Azure
  • Erfaring fra å jobbe i et tverrfaglig, smidig DevOps-team
  • God kjennskap til offentlig sektor og Altinn

Den ene konsulenten må ha kapasitet til å jobbe i inntil 100 % stilling i avtaleperioden; den andre i 80-100 % stilling i avtaleperioden. Avtaleperiode er 12 mnd. Den ene konsulenten bør være tilgjengelig fra 8.8.2022; den andre fra 22.8.2022.

MERK! Vi kan også vurdere oppstart en annen dato i august grunnet ferieavvikling

Required skills:
.NET Core Azure DevOps

Competence area

Development

Location

Oslo/Brønnøysund/Leikanger

Workload

100%

Startdate

08.08.2022

Enddate

22.08.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00