Utvikler - Driftsplattformteam

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-04-3248
Published: 11.04.2022

Digdir har etablert et driftsplattformteam for de digitale fellesløsningene i Avdeling for fellesløsninger. For å øke bemanningen i teamet er det behov for å kjøpe ekstern bistand med 1 til 2 plattformutviklerer. For nærmere beskrivelse av bistanden, se vedlagte avtaledokument.

Avtalen gjelder for plattform-utvikler med erfaring i etablering og videreutvikling av en Kubernetes basert plattform.

Konsulenten bør ha erfaring med flere av følgende områder:

  • Config-as-code: konfigurasjonsverktøy og automatisering av ulike typer driftsmiljøer (Kustomize, Helm osb)
  • Logging og tracing (ELK, Loki stack, Grafana, Promtail, Jaeger o.l )
  • Erfaring med applikasjonsovervåkning/monitorering/overvåkningsverktøy/APM (Prometheus, Grafana, Dynatrace o.l.)
  • Service Mesh (Istio, Kiali o.l.)
  • CI/CD: Verktøy for byggepipeline og deploy (Github actions, ArgoCD o.l).
  • Testing/testautomatisering av plattform/konfig
  • Microservices arkitektur
  • Bruk av Red Hat Openshift

Avtalen gjelder i 6 måneder fra oppstart med opsjon for forlenging for hver enkelt konsulent.

Arbeidssted etter nærmere avtale. Konsulenten må påregne å møte opp til samlinger i Sogndal og Oslo samt at det kan være aktuelt med 1 kontordag i uken i Digdirs lokaler i Oslo eller Leikanger.

Required skills:
Kustomize Helm Grafana CI/CD Red Hat Openshift

Competence area

Development

Location

Oslo/Leikanger/Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.10.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00