Request ID: 22-05-3495
Published: 04.05.2022

Avdeling økonomi og lønn er en del av Virksomhetsstyringsdivisjonen. Avdelingen er ansvarlig for å sørge for forsvarlig økonomistyring i henhold til gjeldende regelverk. Vi trenger eksperter på merverdiavgiftsloven og vurdering rundt økonomisk oppfølging av inntektstypene.

I forbindelse med revisjon for 2021 har vi behov for å klargjøre om bakgrunnen til at Helsedirektoratet er registrert i Merverdiavgifts registeret. Helsedirektoratet har behov for å klassifisere og vurdere våre inntekter for å sikre etterlevelse av merverdiavgiftsloven og en korrekt klassifisering av våre inntektstyper. Leveransen består av klassifisering av inntekter, begrunnelse for klassifisering og vurdering om inntektene blir omfattet av merverdiavgiftsloven. Oppsummert ønsker vi:

 • Kartlegging av dagens praksis for klassifisering av inntekter
 • Evalueringer og vurderinger på om dagens praksis er i henhold til merverdiavgiftsloven, herunder vurdere om fradragsreglene for utgifter og konsekvenser av merverdiavgiftspliktig inntekt utover det vi har i dag.
 • Anbefale eventuelle tiltak og endringer (blant annet økonomisk konsekvens ved endring i dagens praksis).

Absolutte krav:

 • Konsulenten skal ha kompetanse på merverdiavgiftsloven og minst 3 års erfaring innenfor området som er nevnt under kompetanse.
 • Konsulenten skal kunne gi rådgiving både som merverdiavgift og økonomioppfølging av inntekter og tilhørende utgifter. I tillegg til å kunne gi en vurdering av økonomisk konsekvens ved endring i dagens registering i Merverdiavgifts registeret.
 • Konsulentene skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk (og evt. engelsk) språk
 • Konsulentene skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon).

Evalueringskrav:

 • Kompetanse fra offentlig virksomhet / helsesektoren
 • Erfaring fra tilsvarende leveranser
 • Relevant utdannelse, kursing, sertifisering (innen prosjektledelse)
 • Tilbudt konsulent(er)s tilgjengelighet (oppstart, stillingsprosent og opsjon)
 • Løsningsbeskrivelse (oppdragsforståelse, gjennomføringsforslag, plan, metode og innhold)
 • Tilbudte Konsulentens relevante erfaring og kompetanse
 • Tilbudte Konsulentens relevante prosjektreferanser

Oppdraget/leveransen /bistanden skal utføres i: Oslo eller på leverandørens kontorer/hjemmekontor dersom de ikke trenger å møte i våre lokaler.

Competence area

Project management, Economy

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.09.2022

Option to prolong

Languages

Norsk/Engelsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00