Teknisk Rådgiver - Implementering av EEG-løsning

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 24-01-3572
Published: 30.01.2024

Helse Sør-Øst har behov for å erstatte dagens EEG-programvare og erstatte EEG-utstyr i et regionalt perspektiv. Programvare og utstyr har sterke avhengigheter til hverandre (proprietært), slik at helseforetakene ikke kan erstatte det ene uten også å erstatte det andre. Det er derfor behov for å erstatte
nåværende system med både ny regional programvare og nytt utstyr. 
Det er nå gjennomført en regional anskaffelse av EEG i Helse Sør-Øst (gjennomføringsfase del 1), og det er nå besluttet å innføre EEG i HSØ (gjennomføringsfase del 2). Prosjektet skal nå etablere ny regional løsning, teste og sette ny EEG løsning i drift. Prosjektet er organisert i 5 delprosjekter.

Det er behov for å styrke teknisk delprosjekt med en teknisk rådgiver/konsulent.

Konsulentens oppgaver
Konvertering/migrering fra eksisterende MS SQL-baserte EEG-løsning til nyanskaffet løsning.

 • Utarbeide planer og oppfølging/rapportering på dette
 • Facilitere og koordinere arbeidet ved migrering som skal utføres av leverandør og SP-ressurser
 • Bistå leverandør og SP med teknisk «know how»

Integrasjon

 • Bidra ved integrasjon av MTU i HSØ infrastruktur
 • Bistå ved systemintegrasjon mellom nyanskaffet løsning og DIPS

Design

 • Bistå med detaljert kunnskap om Sykehuspartners infrastruktur og tekniske miljø (IAM, føderert autentisering, AD, nettverk, lagring) ved realisering av nyanskaffet løsning som en regional tjeneste i HSØ

Problemløsning

 • Delta i og koordinere team for feilsøking og retting ved etablering av ny løsning

Erfaring og kompetanse
Må- ha krav til erfaring/kompetanse hos valgt konsulent:

 • Konsulent på spesialistnivå
 • Erfaring med prosess og integrasjoner mellom MTU og IKT-løsninger
 • Erfaring fra IKT løsningsdesign i helsesektoren
 • Minimum 5 års erfaring som teknisk koordinator i komplekse IKT-prosjekter
 • Evne til å utrykke seg godt på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Ønsket kompetanse/erfaring som vil vektlegges ved evaluering:

 • Dyptgående kunnskap om Helse Sør-Øst sin organisasjon og infrastruktur
 • Solid erfaring med MS SQL (utvikling og SQL spørringer)
 • Gjerne erfaring med IKT-baserte EEG-løsninger
 • Erfaring med teknisk oppfølging og dialog med leverandører
 • Solid teknisk breddekompetanse

Personlige egenskaper

 • Evner raskt å sette seg inn i oppdragets problemstilling
 • Proaktiv og resultatorientert
 • Analytisk, systematisk, samt jobber både metodisk og strukturert
 • Stor arbeidskapasitet

Required skills:
MS SQL Løsningsdesign

Desired skills:
Helse Sør-Øst EEG-løsninger

Competence area

Architecture, Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

14.02.2024

Enddate

31.12.2024

Apply before

06.02.2024

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Data Engineers

Request ID: 24-04-8935 Published: 2024-04-17

TET Digital (Ruter) skal utvide satsningen på data og vi søker etter 1-6 (en til seks) erfarne data engineers med utviklerkompetanse. Data engineers vil inngå i flere produktteam. Våre team eier både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP) og deles internt og eksternt. Eksempel på et dataprodukt kan være punktlighet på kjøretøy i rute.En av våre produktområder heter Reise. Løsningene i dette produktområde består av en rekke tjenester s......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-13
Enddate
2025-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00

Maskinlæringskonsulent - Data & Innsikt

Request ID: 24-04-4291 Published: 2024-04-17

Avdelingen Data & Innsikt i TET Digital (Ruter) skal tilrettelegge data og innsikt gjennom federerte dataprodukter og moderne teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, Snowflake, Sagemaker, maskinlæring og data lakes. Avdelingen er ansvarlig for kvalitet, uttrekk og tilgjengelighet til innsiktsdata. Datakonsumenter er blant annet brukere av rapporter og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser, innsikt og oppfølging av eiernes kunder og operatører, ver......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-10
Enddate
2025-05-31
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00