BI-Datavarehus utvikler - Legemiddelregisteret

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-01-5750
Published: 12.01.2022

FHI utvikler Legemiddelregisteret (LMR), et Nasjonalt Register for lagring av resepter oversendt fra apotekene. Første del av arbeidet begynner å nærme seg slutten samtidig som arbeid med datavarehus tiltar.

FHI har mange systemer med underliggende databaser. FHI har behov for en til to ressurser som skal ha ansvar for BI-arkitektur og implementering av datavarehus. Ressursen(e) vil få en selvstendig rolle i arbeidet med flere av FHIs systemer hvilket stiller høye krav til konsulentens kompetanse og ferdigheter.

Foruten arbeid med LMR vil konsulenten også bidra inn i andre prosjekter som bl.a. modernisering av SYSVAK og Beredskapsdatabasen.

Absolutte krav

 • Tilbudte konsulent(er) skal ha minimum 3 års relevant arbeidserfaring med BI-arkitektur og implementering av datavarehus
 • Tilbudte konsulent(er) skal ha minimum 3 års relevant arbeidserfaring med bruk av:
  • MS Analysis Services (SSAS)
  • MS SQL Server Integration Services (SSIS)

Evalueringskrav

 • Konsulenten(e) bør ha relevant erfaring med utvikling i C# på .NET
 • Konsulenten(e) bør ha god kompetanse med rapportutvikling ved hjelp av PowerBI eller R
 • Konsulenten(e) bør ha relevant erfaring med Azure Sql, Azure Data Factory og Azure Devops
 • Konsulenten(e) bør kunne SQL flytende
 • Konsulenten(e) bør ha relevant erfaring med Visual Studio og GIT
 • Konsulenten(e) bør ha relevant arbeidserfaring med bruk av:
  • MS Analysis Services (SSAS)
  • MS SQL Server Integration Services (SSIS)
 • Konsulenten(e) bør ha relevant erfaring med SQL Server Reporting Services (SSRS)
 • Vurdering av konsulenten(e)s leveranser fra sammenlignbare prosjekter
 • Konsulenten(e)s relevante arbeidserfaring med BI-arkitektur og implementering av datavarehus utover 3 år

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00