Data ingeniør - Kube- og PowerBI utvikling

Log in or register to apply
Request ID: 22-06-3895
Published: 21.06.2022
Apply before: 07.07.2022 10:00
Share:

Ruter ønsker en konsulent til forvaltningsenheten av Datavarehuset hos Ruter, som skal bistå med forvaltning og utviklingsoppgaver ved bruk av verktøyene BODS, SQL Server og Power BI.

Datavarehuset i Ruter består av sammenstilte data fra flere kilder og er en kilde til uttrekk, rapportering og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser i bedriften. Ressursene skal bistå i utvikling av og forvaltning av denne løsningen.

Datavarehuset er kilden til styringsrapportering og månedlig oppfølging i tillegg til generell daglig rapportering i enhetene. Rapportering foretas i Powerpivot kube løsning, rapportering i Power BI og ved SQL Server spørringer.

Om rollen og arbeidsoppgaver:

I tillegg til forvaltnings- og utviklingsoppgaver, vil konsulentene også bistå i analyser, utarbeidelse av løsningsspesifikasjoner, dokumentasjon, testplanlegging og testbistand. Oppgavene vil være av større og mindre art, og strekke seg fra feilretting til endringsleveranser og større utviklingsoppgaver. Konsulenten vil jobbe med daglig forvaltning av datavarehuset i form av utvikling i BODS, MS SQL og Power BI

Eksempel på arbeidsoppgaver kan være:

 • Utvikling eller endring av eksisterende ETL kode i BODS
 • Implementering av endringer eller nyutvikling på SQL Server
 • Utvikling i Power BI
 • Test av data
 • Analysering av nye innmeldte behov
 • Forvaltning Utvikling av nye kuber innen Powerpivot kube

Ruter beveger seg mot ny data arkitektur hvor data streaming og stream analytics er i fokus. Oppdraget kan derfor også innbefatte analyser for Datavarehuset i sammenheng med ny teknologi. Konsulentene vil rapportere ukentlig til systemansvarlig på Datavarehus. Vi ønsker roller som fyller sin beskrivelse i sin helhet.

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Programmeringskompetanse innenfor MS SQL
 • Erfaring med å utvikle Power BI
 • Utvikling på Powerpivot kube
 • Minimum 3 års erfaring fra tilsvarende utviklingsområder
 • Erfaring med noe cloud datavarehus (e.g snowflake, amazon redshift eller noe annen)
 • Erfaring fra utvikling og implementering av datavarehus- og rapporteringsløsninger, inkludert utarbeidelse av dokumentasjon og testplanlegging.
 • Kunne forene forretningsforståelse med bred teknisk kunnskap i gjennomføring av analyser.
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2
 • Generell kildeanalyse, testplanlegging og Datavarehus design

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Erfaring fra transportvirksomhet
 • Kjennskap med ETL-verktøy, og erfaring med bruk av BODS
 • Utdannelse innen IT (Høyskole/Universitet)
 • Ivareta dataintegritet og -kvalitet ved nyutvikling og løpende forbedringer
 • Sikre overholdelse av lover, forskrifter og retningslinjer ved forvaltning av data
 • Overvåkning i Management Console
 • SAP CMC
 • Design av univers (Information Design Tool)
 • SQL Server og Database design
 • Kjennskap til stream processering / data streaming og stream analytics med bruk av open source teknologi.

Required skills:
MS SQL Power BI Powerpivot kube snowflake

Desired skills:
ETL

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.08.2022

Enddate

30.08.2023

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00