Request ID: 23-01-1626
Published: 18.01.2023

Ruter ønsker to (-2-) konsulenter for å jobbe i analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP). Eksempler på dataprodukt i teamet kan være passasjertelling, linjelønnsomhet og betalingsandel. Ruter søker erfarne konsulenter som skal bistå med utviklingsoppgaver ved bruk av verktøyene SAP BODS og SQL server i datavarehuset samt å tilrettelegge data til forretningsformål i det semantiske laget Analysis Services Tabular.

I løpet av perioden ønsker vi at konsulenten bistår ved migrering av data fra dagens datavarehus til skytjeneste som Snowflake eller lignende med DBT-verktøy.

Om rollen og arbeidsoppgaver
Konsulenten vil i hovedsak jobbe med daglig forvaltning av data i datavarehuset og tilrettelegging av data i semantisk lag. Oppgavene vil strekke seg fra feilretting til endringsleveranser i SAP BODS i tillegg til å sammenstille og bygge semantisk lag i SSAS samt produsere visualiseringer og rapporter ved hjelp av Power BI. Konsulenten skal utarbeide løsningsspesifikasjoner, planlegge og utføre testing samt utarbeide dokumentasjon og brukerveiledninger i hht. etablert best practice. Utover i perioden planlegges overgang til skytjeneste og en mulig fremtidig oppgave vil være å migrere til skytjeneste ved bruk av DBT-verktøy.

Eksempel på arbeidsoppgaver kan være:

 • Utvikling og tilrettelegging av nye filer i SAP BODS
 • Feilsøking og retting av eksisterende ETL-kode i SAP BODS
 • Implementering av endringer eller nyutviklinger på SQL Server
 • Implementere nye measures (DAX) og dimensjoner i Analysis Services Tabular
 • Vedlikeholde og ta initiativ til strukturering og videreutvikling av det semantiske laget
 • Bistå ved migrering til skytjeneste med DBT-verktøy
 • Testing og kvalitetssikring av data

Ønskede kvalifikasjoner
Konsulenten som skal bistå i denne prosessen må ha følgende dokumenterte kompetanse og erfaring:

 • Høyere utdannelse innen IT (Høyskole/Universitet)
 • Minimum 2 års erfaring fra tilsvarende utviklingsområder
 • Dyptgående kjennskap med ETL-verktøy, og da spesifikt minimum 3 års erfaring med bruk av BODS ETL
 • Minimum 2 års erfaring med PowerBI
 • Minimum 2 års erfaring MS SQL
 • Tre års erfaring med utvikling og forvaltning av Analysis Services Tabular (SSAS, AAS eller PowerBI) og programmering i DAX
 • Erfaring med å ivareta dataintegritet og -kvalitet ved nyutvikling og løpende forbedringer
 • Kunnskap om hvordan man sikrer overholdelse av lover, forskrifter og retningslinjer ved forvaltning av data
 • Generell kildeanalyse, testplanlegging og Datavarehus design
 • Ivareta dataintegritet og -kvalitet ved nyutvikling og løpende forbedringer
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten også har:

 • God kunnskap om Snowflake eller tilsvarende skytjeneste samt erfaring med programmering med DBT-verktøy
 • Kunnskap om hensiktsmessig løsningsarkitektur innen datavarehus og skytjenester

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet til tillegges vekt i vurderingen og følgende personlige egenskaper er ønskelig: Strukturert og nøyaktig, samt ha evne til å tenke helhetlig. Kvalitetsorientert.
 • Evne til både å jobbe selvstendig og være teamorientert
 • Evne til å fungere effektivt under tids- og arbeidspress
 • God evne til å estimere tidsbruk ved gjennomføring av planlagte oppgaver. Gode kommunikasjonsevner
 • Positive holdninger og væremåte

Required skills:
BODS ETL PowerBI ETL MS SQL DAX

Desired skills:
DBT

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

13.02.2023

Enddate

31.12.2023

Option to prolong

Apply before

26.01.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Fullstack utvikler - FINT KONTROLL

Request ID: 23-03-9594 Published: 2023-03-21

Vigo IKS søker etter en systemutvikler med god erfaring innenfor Java, Javascript, HTML og CSS . Hovedoppgaven vil være sammen med resten av teamet, å utvikle en autorisasjonsmodul for FINT KONTROLL løsningen. Løsningen vil være basert på RBAC.Oppgavene vil blant annet bestå iInformasjonsmodeleringDesign og utvikling av funksjonaliteten i løsningen med tilhørende tjenesterDrift av løsningenKrav til kompetanseRelevant erfaring som utvikler, rådgiver, løsningsarkitekt, virksomhetsarkitekt eller in......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-04-13
Enddate
2025-04-15
Can prolong
Languages
Apply before: 10-04-2023 15:01

Anskaffelse av brannmurteknologi - Behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag

Request ID: 23-03-2533 Published: 2023-03-21

Brønnøysundregistrene skal gjennomføre anskaffelse av brannmurteknologi og har behov for faglig bistand i tilknytning til kartlegging og beskrivelse av behov, kravspesifikasjon samt bistand under evaluering og eventuelle forhandlinger.Nærmere beskrivelse av oppdragetKonsulenten skal fasilitere behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag, med et spesielt ansvar for utarbeidelse av kravspesifikasjon. Spesifiseringsfasen vil pågå fra månedsskiftet april/mai – juni 2023, evaluering og ev.......

Competence area
Other
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
2023-05-01
Enddate
2023-12-31
Languages
Norsk
Apply before: 29-03-2023 14:00