Request ID: 21-02-9482
Published: 24.02.2021

IMDi har behov for en tjenestedesigner med erfaring fra offentlige digitaliseringsprosjekter og konseptutredninger med sterkt fokus på brukerorientering som skal bistå prosjektleder i konseptfasen. Vi ønsker en tilnærming til prosess basert på den doble diamanten ved bruk av ulike metoder og verktøy som er egnet i de ulike fasene (f.eks. «back casting», idéutviklingsworkshops, storyboards, brukerreiser etc.)

Merk: Dette er et hasteoppdrag i allerede pågående prosjekt.

Fremdriftsplan prosjektet:

 • Innsikt og konseptutredning: 12.1.21 – 1.7.21
 • Planlegging og gjennomføring (opsjon)

Arbeidsområder for konsulenten:

 • Forberede, fasilitere og gjennomføre digitale workshops
 • Bidra i veiledning og fasilitering av intervjuer og spørreundersøkelser
 • Velge og benytte egnet metodikk og verktøy for de ulike fasene i den
 • doble diamanten
 • Gi støtte i bearbeidelse og strukturering av funn
 • Samarbeide tett med prosjektleder
 • Samarbeide tett med øvrig virksomhet i IMDi, spesielt virksomhetsarkitekt og fagressurser på bosetting, kvalifisering og digitalisering, samt eksterne interessenter (UDI, kommuner)

Prosjektets leveranser:

 • Konseptutredning
 • Prosjektforslag

Konsulenten forventes å levere dokumentasjon på innsikts- og konseptarbeid.

Krav til kompetanse/erfaring:  

 • Dokumentert erfaring fra digitaliseringsprosjekt med stor grad av brukerorientering og involvering i konseptutredninger
 • Bred erfaring med metoder innen tjenestedesign (f.eks. «back casting», ideutviklingsworkshops, storyboards, brukerreiser etc.)
 • Erfaring med prosessledelse
 • Kunnskap om og erfaring med digital fasilitering og gjennomføring av designprosesser ved hjelp av Miro eller andre verktøy
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og sektorsamarbeid, gjerne fra utlendingsforvaltningen
 • Kunnskaper og evner til å sammenstille og analysere informasjon
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode evner til å planlegge og gjennomføre
 • Trives i arbeidsmiljø med høyt tempo

Ved søknad trenger vi

 • Spisset CV
 • 2-3 referanser fra sammenlignbare prosjekter
 • Oppdragsforståelse og forslag til gjennomføring.

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

60-80%

Startdate

15.04.2021

Enddate

01.07.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00