Tjenestedesigner - Skjermtolking

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-07-9474
Published: 09.07.2021

Prosjektet har behov for en designer som kan delta i skjermtolkingsprosjektet, som har som visjon å skape begeistret og effektiv tolking over skjerm i Norge. 

Konsulenten vil jobbe i et lite prosjektteam med fagpersoner i Avdeling tolk i IMDi, samt andre innleide ressurser. Prosjektet skal i sin helhet gjennomføres i dialog og samarbeid med relevante aktører på feltet. 

Prosjektet har nettopp lagt bak seg en fase med innsiktsarbeid og behovsforståelse. Følgende leveranser er på plass: 

 • Nasjonalt veikart for skjermtolking 
 • Behovsbeskrivelser basert på personas 
 • Plan for informasjon og opplæring 

Vi trenger nå å styrke teamet med en erfaren designer med følgende profil: 

Generelt

 • Sterk skriftlig og muntlig fremstilling på norsk
 • Erfaring fra informasjonsarbeid og strategisk bruk av kommunikasjon
 • Teft for visuell formgivning o Leveranseorientert 

Digital tjenesteutvikling

 • Erfaring med brukersentrert utvikling av produkter og tjenester – genuint opptatt av sluttbrukere
 • Ledelse og fasilitering av arbeid i sprinter for raske prototyper og hypotesetesting (f.eks. Google sprints)
 • Innsikt- og konseptarbeid
 • Håndtering av interessenter og brukergrupper 

Personlige egenskaper

 • God evne til å opparbeide tillit hos alle som blir involvert i prosjektet
 • Evne til å se å se helhet, men samtidig dykke ned i detaljene
 • Strukturert arbeidsform
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvgående og løsningsorientert
 • God på fremdrift og gjennomføring
 • God på formidling og kommunikasjon, både muntlig og skriftlig
 • Stor arbeidskapasitet 

Videre er det en fordel med kjennskap til: 

 • Offentlig forvaltning 
 • IMDi og direktoratets rolle som nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor 

I prosjektets leveranseløp ligger det også produksjon av korte videofilmer (3-5 minutter). Disse produksjonene vil trolig bli separate arbeidspakker som prosjektet vil trenge ytterligere bistand for å levere. Konsulenten vil være tett involvert i dette arbeidet. Erfaring med konseptarbeid med film, manusarbeid og videoproduksjon vil derfor være en styrke, men ikke et obligatorisk krav til konsulenten som nå etterspørres. 

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

01.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Program Manager - Energy Industry

Request ID: 22-09-0168 Published: 2022-09-27

For our customer in the energy industry, we are searcing for a Program Manager. The customer has strong growth ambitions and operates in a dynamic market environment. Reaching the ambitions requires us to maintain, adapt, and constantly improve to stay competitive. One of the key prioritised areas for the customer to strengthen is referred to as the trading and origination (T&O) platform. Support functions (SF) serve all Front Office (FO) deals and support various geographies and product lines......

Competence area
Management for hire, Project management
Location
Lysaker
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP

Funksjonell Løsningsarkitekt

Request ID: 22-09-0514 Published: 2022-09-27

IMDi tar i bruk digitale arbeidsmåter og teknologier for å forbedre prosesser, effektivisere tjenester og løsninger, skape gevinst, engasjere ansatte og drive fram nye tjenester. IMDi har en digital utviklingsportefølje hvor flere prosjekter har behov for arkitekturkompetanse og kapasitet. BehovIMDi har behov for en funksjonell løsningsarkitekt som har ansvar for å arbeide fram løsningsarkitekturen og sikre realisering av målbildearkitekturen. Oppdragsgiver vil være digitaliseringsseksjonen i IM......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-11-01
Enddate
2023-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-10-2022 10:00