Request ID: 20-03-9409
Published: 05.03.2020

Om oppdraget

Statnett har behov for støtte til utvikling, forvaltning og drift knyttet til PL/SQL-kode, Oracle databaser og GoldenGate. Konsulenten vil jobbe tett med flere forvaltningsteam. Organisatorisk vil konsulenten inngå i avdelingen Integrasjon og skal rapportere til avdelingens leder.

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være innenfor følgende områder (men ikke begrenset til):

 • Installasjon, konfigurasjon, forvaltning og drift av grensesnitt, med hovedvekt på bruk av Oracle GoldenGate
 • Feilsøking, feilanalyse og konfigurasjon av Oracle GoldenGate og Oracle databaser
 • Rådgiver innenfor området Oracle GoldenGate og PL/SQL
 • Bistand innenfor området grafdatabaser
 • Utvikling, kvalitetssikring og forvaltning av PL/SQL kode for OIS og datavarehus

Statnett SF stiller følgende krav til tilbudt ressurs:

 • Minimum 10 års erfaring med PL/SQL
 • Minimum 5 års erfaring med Oracle Goldengate
 • Minimum 10 års erfaring med forvaltning og drift av Oracle databaser
 • Minimum 5 års erfaring med java applikasjoner med Oracle databaser og databaseteknologi
 • Erfaring fra energibransjen vil bli vektlagt
 • Relevant utdannelse på høyskole/universitetsnivå

 Andre krav

 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner og trives med å jobbe selvstendig og i team
 • Fleksibel når det gjelder arbeidsoppgaver
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig

 Sikkerhetsklarering

 • Kandidaten må kunne sikkerhetsklareres
 
Start: Snarest
Lengde: 1 år 
Opsjon: 1 + 1 +1 år
Omfang: 100%
Lokasjon: Nydalen
Språk: Norsk

Frist for levering av tilbud: 15.03  KL: 16:00

Required skills:
PL/SQL Oracle Goldengate Grafdatabaser

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

09.03.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00