Request ID: 20-04-1766
Published: 01.04.2020
 
Anskaffelsens bakgrunn, formål og omfang
 
I forbindelse med pågående og kommende prosjekter er det behov for å styrke teamet for Linux plattform drift med kapasitet til å ta unna ytterligere oppgaver.
 
Konsulenten vil hovedsakelig bistå prosjekter med rulle ut deres systemer på Linux plattform på en effektiv og sikker måte. Vedkommende vil være infrastruktur-avdelingens representant inn i prosjektene vedkommende deltar, derav behov for bred IT-infrastruktur kompetanse.
 
Konsulenten vil inngå i teamet som står for drift av Linux operativsystem plattform.
 
Arbeidsoppgaver
 
Bistå prosjekter med oppsett videreutvikling, automatisering og konfigurasjonsstyring for systemer på Linux plattform inkludert sentrale verktøy for provisjonering og konfigurasjonsstyring av Linux servere.
 
Kompetanse og erfaring
 
Viktighet Høy:
  • Red Hat Enterprise Linux
  • Linux OS sikkerhet (SElinux, SSSD, kerberos, OpenScap, PKI, m.m.)
  • Red Hat Satellite Server
  • Linux konfigurasjonsstyring (puppet/ansible)
  • Generell kompetanse om IKT-infrastruktur (virtualisering, nettverk, m.m.)
Viktighet medium:
  • Hortonworks HDP inkl. relatert økosystem (Kafka, Ambari, Knox, Ranger, IBM BigSQL)
  • Oracle: Database og GoldenGate
  • Gitlab CI 
Krav til sikkerhetsklarering
  • Konsulenten må kunne sikkerhetsklareres

Start: 23.05.2020
Lende: 31.12.2021
Opsjon: 1 + 1 år
Omfang: 100%
Arbeidssted: Nydalen

Required skills:
Red Hat Linux IKT Infrastruktur

Desired skills:
Hortonworks HDP Oracle Databaser Gitlab CI

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

23.05.2020

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00