Request ID: 21-03-9712
Published: 12.03.2021

Ruter er på utskikk etter en Drift- og utviklingsansvarlig som tar til seg kunnskap raskt og kan være med å videreutvikle samt drifte Ruter sin infrastruktur i AWS. Noen av oppgavene er: koding/skripting av nye AWS tjenester som skal brukes av Ruters utviklingsteam, samarbeide med uteam for videreutvikling av eksisterende løsninger og effektivisere driften av tjenestene vi har.

Om rollen og arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene består av drift, forvaltning og utvikling av Ruters felles kjernesystemer i AWS, samt bistå våre utviklingsteam med bistand. Hovedfokuset i oppdraget er videreutvikling av tjenesten AWS. Vi søker konsulenter som kan operere i grensesnittet mellom drift og utvikling (DevOps) og kjenner godt til tjenestene i AWS.

Videre kan det nevnes følgende:

 • Feilsøking og feilretting
 • Automatisering av manuelle rutiner
 • Videreutvikle Ruters kjernetjenester
 • Jobbe tett sammen med andre utviklingsteam for å tilrettelegge hyppige utrullinger
 • Bruk av verktøy som AWS, EKS, Gitlab, Kafka og Terraform

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • 3 års erfaring med drift og utvikling av AWS tjenester
 • Dokumentert kunnskap om nevnte sky teknolgier
 • 3 års erfaring med Linux baserte systemer
 • 5 års erfaring med scripting og programmering(Bash, Python, GO)
 • 1 års erfaring med Gitlab eller tilsvarende
 • Erfaring med bruk av Terraform
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer.
 • Skandinavisk(norsk/svensk/dansk)minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2.

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med: 

 • Helm
 • ELK Stack 
 • Kafka

I tillegg er det positivt om konsulenten har kjennskap til:

 • RDS tjenester I AWS
 • Driftserfaring av EKS I AWS
 • Lambda, serverless

Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:

 • Selvstendig
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne vektlegges
 • Løsningsorientert og evnen til å søke og finne måter å automatisere arbeidet på
 • Strukturert og evnen til å systematisere
 • Evnen til å ta til seg ny kunnskap raskt 

Oppstartstidspunkt er ønsket senest mandag 05.05.2021.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

Required skills:
AWS EKS Gitlab Terraform Linux Bash Python GO

Desired skills:
Helm ELK Stack Kafka

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

05.05.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00