Request ID: 21-04-6236
Published: 08.04.2021

Til seksjon Operativsystem er det behov for en Linux-ressurs. Konsulentens oppgaver vil blant annet bestå av:

  • Delta i arbeidsgruppe som utarbeider konsept for virtuelle og fysiske Linuxklienter for utviklere Implementere virtuelle og fysiske Linuxklienter
  • Konsulenten må dokumentere sitt arbeid i henhold til gjeldende rutiner hos Kunden.

Konsulenten må også sørge for løpende kompetanseoverføring og samarbeid med interne ressurser.

Arbeidstid skal avtales med Kunden, men konsulenten må være til stede på arbeidsplassen innenfor kjernetid fra kl. 09:00 til kl. 14:30. Det praktiseres for tiden hjemmekontor. Konsulenten vil følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av hjemmekontor, som gjelder på samme måte for Kundens ansatte.

Må-krav:

  • Høyere relevant utdannelse fra universitet eller høyskole, alternativt relevant arbeidserfaring
  • Erfaring med administrasjon av Linux-klienter i profesjonelt miljø
  • Beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig

Preferanser:

  • Kjennskap til devicemanagement for Linuxklienter
  • Kjennskap til konfigurasjonsstyringsverktøy som f.eks. Puppet og Ansible
  • Kjennskap til virtualiseringsplattformer for klienter, f.eks. VMware Horizon

Det forutsettes at kandidaten kan levere utvidet politiattest uten merknader, og at ingen kjente forhold står i veien for å kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Linux

Desired skills:
Puppet Ansible VMware Horizon

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

19.04.2021

Enddate

30.09.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - NRK

Request ID: 21-11-4917 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en tjenestedesigner. Rollen som tjenestedesigner vil innebære ansvar for teamets konseptutvikling og tjenesteutvikling. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å delta i design og utvikling av helhetlige løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») på Microsoft 365-plattformen. Løsningene skal un......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 16:00

Løsningsarkitekt - NRK

Request ID: 21-11-8929 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en løsningsarkitekt. Rollen som løsningsarkitekt skal utvikle praktiske løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») for ulike brukergrupper, basert på bruk av Microsoft 365. Konsulenten vil ha ansvar for å utarbeide teknisk design, rådgivning på arkitektur og implementering av ulike typer......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 15:00