Data scientists - Maskinlæring

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-12-6358
Published: 08.12.2020

Ruter ønsker en til to konsulenter til avdelingen Digitale Tjenester – Data Science (DT-DS) som skal ha ansvar for å arbeide med data science-utvikling, maskinlæring, arkitektur og big data infrastruktur.  

Konsulenten vil inngå som en del av ressursbanken til DT-DS. 

Om oppdraget 

Avdelingen Digitale Tjenester – Data Science i Ruter består av flere miljøer som har ansvar for tilrettelegging av data fra ny og gammel plattform med teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, maskinlæring og data lakes. Avdelingen er ansvarlig for kvalitet, uttrekk og tilgjengelighet til innsiktsdata. Datakonsumenter består bl.a. av rapportering og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser i bedriften, innsikt og oppfølging av våre kunder og operatører, verdiøkende tjenester i våre kundekanaler, m.m.  

Ruters maskinlæringsmiljø er i vekst og vi trenger talentfulle maskinlæringsingeniører med på laget som brenner for datadrevet innsikt og ønsker å forbedre kollektivtransporten i Oslo. 

Om rollen og arbeidsoppgaver 

Konsulenten vil bistå i analyser, modellering, utarbeidelse av løsningsspesifikasjoner og implementering av maskinlære på datakilder som data lakes, S3 buckets og Big Data plattformen. 

Eksempel på arbeidsoppgaver:  

 • Utvikling, endring og feilretting av kode i Python, SQL 
 • Implementering av endringer eller nyutvikling med å bruke maskinlæring, dyp læring etc. 
 • Test av data  
 • Analyse av nye innmeldte behov 

Ruter beveger seg mot ny dataarkitektur hvor datastreaming og stream analytics er i fokus. Oppdraget kan derfor også innbefatte analyser for datavarehuset i sammenheng med ny teknologi. 

Ønskede kvalifikasjoner 

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger: 

 • Høyere utdannelse innen IT (Høyskole/Universitet)
 • Dokumentert erfaring fra tilsvarende utviklingsområder

Infrastrukturkompetanse:

 • Docker
 • Bash scripting 
 • Cloud deployment (AWS)
 • Model deployment og testing
 • Kjennskap til IP nettverk
 • Gitlab CI/CD  

Maskinlæringkompetanse: 

 • Dyptgående kjennskap til Maskinlæring eller deep learning
 • Modelltrening og hyperparameter tuning. 
 • Data cleaning og wrangling. 
 • Erfaring med bruk av Maskinlæring for time-series forecasting. 
 • Kjennskap med Scikitlearn.  

Utviklingskompetanse: 

 • Dyptgående kjennskap med Python, SQL  
 • General programmeringskompetanse (e.g Java, C++, C# eller noe annen) 
 • Kjennskap til microservices arkitektur. 
 • Web services og REST services 

Analytics-kompetance: 

 • Math (Calculus and Linear algebra), Statistics (Regression, Anova) 

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med: 

 • H2O.ai / DataBricks / AutoML  
 • GPU bruk  
 • Kubernetes 
 • Linux OS. 
 • Tensor Flow eller PyTorch 
 • AWS Sagemaker 
 • AWS serverless arkitekture (ECS, Fargate, etc.,) 
 • Generell kildeanalyse, testplanlegging og kilde design 
 • Ivareta dataintegritet og -kvalitet ved nyutvikling og løpende forbedringer 
 • Sikre overholdelse av lover, forskrifter og retningslinjer ved forvaltning av data  

Personlige egenskaper 

Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper: 

 • Strukturert og nøyaktig, samt ha evne til å tenke helhetlig. Kvalitetsorientert.  
 • Evne til både å jobbe selvstendig og være teamorientert.  
 • Evne til å fungere effektivt under tids- og arbeidspress.  
 • Evne til å lære raskt og holde seg oppdatert med nye teknologiske trender. 
 • Evne til å dele kunnskap med resten av teamet. 
 • God evne til å estimere tidsbruk ved gjennomføring av planlagte oppgaver.  
 • Gode kommunikasjonsevner, positive holdninger og væremåte 

Oppstartstidspunkt er ønsket senest mandag 1. februar 2021.

Ved søknad trenger vi CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Docker Bash scripting AWS Gitlab CI/CD Python SQL REST

Desired skills:
H2O.ai DataBricks AutoML Kubernetes Linux OS Tensor Flow PyTorch

Competence area

Development, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

31.08.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 2021-01-22

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk veiledning og forslag til tiltak basert på tilgje......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2021-02-22
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-02-2021 12:00

Fullstack Utvikler

Request ID: 21-01-9975 Published: 2021-01-21

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en Fullstack utvikler. Kunden har fått nye krav til å utvide og utbedre flere av deres datasystemer. I den sammenheng trenger kunden økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulenten(e) vil inngå i et team som arbeider med flere ulike nye og eksisterende systemer. Konsulenten(e) må kunne bidra i alle faser av utviklingen og vil ha en fremtredende rolle i teamet.   KRAV TIL KOMPETANSEAbsoluttkrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) *......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-15
Enddate
2021-10-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-01-2021 17:00