Data scientists - Maskinlæring

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-12-6358
Published: 08.12.2020

Ruter ønsker en til to konsulenter til avdelingen Digitale Tjenester – Data Science (DT-DS) som skal ha ansvar for å arbeide med data science-utvikling, maskinlæring, arkitektur og big data infrastruktur.  

Konsulenten vil inngå som en del av ressursbanken til DT-DS. 

Om oppdraget 

Avdelingen Digitale Tjenester – Data Science i Ruter består av flere miljøer som har ansvar for tilrettelegging av data fra ny og gammel plattform med teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, maskinlæring og data lakes. Avdelingen er ansvarlig for kvalitet, uttrekk og tilgjengelighet til innsiktsdata. Datakonsumenter består bl.a. av rapportering og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser i bedriften, innsikt og oppfølging av våre kunder og operatører, verdiøkende tjenester i våre kundekanaler, m.m.  

Ruters maskinlæringsmiljø er i vekst og vi trenger talentfulle maskinlæringsingeniører med på laget som brenner for datadrevet innsikt og ønsker å forbedre kollektivtransporten i Oslo. 

Om rollen og arbeidsoppgaver 

Konsulenten vil bistå i analyser, modellering, utarbeidelse av løsningsspesifikasjoner og implementering av maskinlære på datakilder som data lakes, S3 buckets og Big Data plattformen. 

Eksempel på arbeidsoppgaver:  

 • Utvikling, endring og feilretting av kode i Python, SQL 
 • Implementering av endringer eller nyutvikling med å bruke maskinlæring, dyp læring etc. 
 • Test av data  
 • Analyse av nye innmeldte behov 

Ruter beveger seg mot ny dataarkitektur hvor datastreaming og stream analytics er i fokus. Oppdraget kan derfor også innbefatte analyser for datavarehuset i sammenheng med ny teknologi. 

Ønskede kvalifikasjoner 

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger: 

 • Høyere utdannelse innen IT (Høyskole/Universitet)
 • Dokumentert erfaring fra tilsvarende utviklingsområder

Infrastrukturkompetanse:

 • Docker
 • Bash scripting 
 • Cloud deployment (AWS)
 • Model deployment og testing
 • Kjennskap til IP nettverk
 • Gitlab CI/CD  

Maskinlæringkompetanse: 

 • Dyptgående kjennskap til Maskinlæring eller deep learning
 • Modelltrening og hyperparameter tuning. 
 • Data cleaning og wrangling. 
 • Erfaring med bruk av Maskinlæring for time-series forecasting. 
 • Kjennskap med Scikitlearn.  

Utviklingskompetanse: 

 • Dyptgående kjennskap med Python, SQL  
 • General programmeringskompetanse (e.g Java, C++, C# eller noe annen) 
 • Kjennskap til microservices arkitektur. 
 • Web services og REST services 

Analytics-kompetance: 

 • Math (Calculus and Linear algebra), Statistics (Regression, Anova) 

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med: 

 • H2O.ai / DataBricks / AutoML  
 • GPU bruk  
 • Kubernetes 
 • Linux OS. 
 • Tensor Flow eller PyTorch 
 • AWS Sagemaker 
 • AWS serverless arkitekture (ECS, Fargate, etc.,) 
 • Generell kildeanalyse, testplanlegging og kilde design 
 • Ivareta dataintegritet og -kvalitet ved nyutvikling og løpende forbedringer 
 • Sikre overholdelse av lover, forskrifter og retningslinjer ved forvaltning av data  

Personlige egenskaper 

Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper: 

 • Strukturert og nøyaktig, samt ha evne til å tenke helhetlig. Kvalitetsorientert.  
 • Evne til både å jobbe selvstendig og være teamorientert.  
 • Evne til å fungere effektivt under tids- og arbeidspress.  
 • Evne til å lære raskt og holde seg oppdatert med nye teknologiske trender. 
 • Evne til å dele kunnskap med resten av teamet. 
 • God evne til å estimere tidsbruk ved gjennomføring av planlagte oppgaver.  
 • Gode kommunikasjonsevner, positive holdninger og væremåte 

Oppstartstidspunkt er ønsket senest mandag 1. februar 2021.

Ved søknad trenger vi CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Docker Bash scripting AWS Gitlab CI/CD Python SQL REST

Desired skills:
H2O.ai DataBricks AutoML Kubernetes Linux OS Tensor Flow PyTorch

Competence area

Development, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

31.08.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Project Manager

Request ID: 21-05-8740 Published: 2021-05-05

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Project manager. Our telecommunication customer is subject to regulatory requirements (the EKOM Act - in addition to the Safety Act for designated facilities) on our ability to monitor, identify and respond to undesirable incidents. This includes video surveillance of facilities covered by the legal requirements. This primarily affects the estimated designated facilities under the Safety Act, and all facilities highly classified......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-05-18
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
English and Norwegian
Apply before: ASAP

Fullstack JavaScript - Telecom

Request ID: 21-04-5159 Published: 2021-04-28

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Fullstack JavaScript Developer. Your responsibilities: Maintaining the existing solutions and following up on quality issues Develop and maintain micro services Develop and maintain the overall system architecture Onboard and integrate with new systems Create solution and technical documentation Work closely with testers during end-to-end testing, including unit and integration tests Solve issues in production with customer opera......

Competence area
Development
Location
Flexible
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP