Team oppdrag: Produkteier, Teknisk Tester, Backend & Fullstack utvikler

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-06-2796
Published: 08.06.2020

Denne tilbudsforespørselen gjelder en samlet teamleveranse med produkteier, teknisk tester og 2 utviklere, der èn leverandør må kunne levere den utviklingskapasitet og -kapabilitet som til enhver tid kreves for å gjennomføre prioritering, drift, forvaltning og utvikling av tilhørende tjenester.

Teamet vil bestå av en produkteier som med sine tekniske bakgrunn kan bistå interne og eksterne prosesser med å forbedre og optimalisere kvaliteten i plandata. Produkteieren skal «eie» teamets veikart og ha kontinuerlig dialog med stakeholders og interessenter for å sikre at teamet prioriterer de viktigste oppgavene for måloppnåelse. Teamet skal også bestå av en teknisk tester som ivaretar og holder i testingen på vegne av teamet. Den tekniske testeren må være selvstendig, men vil samarbeide tett med andre team for å sikre ende til ende testing. Teamet skal bestå av 2 utviklere som vil jobbe tett sammen med produkteier og teknisk tester, samt andre utviklere i tilstøtende team. Det ønskes full stack, men med sterk erfaring backend, da dette vil være mesteparten av oppgavene.

Ansvarsområder/Oppgaver som ligger i teamet vil blant annet være:

 • Innføre og forvalte eksport av ruteplandata fra planleggingsverktøyet Hastus, i tillegg til å forvalte relasjon med leverandøren Giro
 • Gjøre tilgjengelig rutedata av god kvalitet for alle som benytter Ruters operative rutedata:
  • Publisere rutedata av god kvalitet for alle Ruters bruksområder i RDP.
  • Utarbeide grensesnitt som kan benyttes av eksterne aktører som EnTur og Operatører (for alle Ruters transportmidler) slik at disse kan ta det i bruk
 • Drive prosessen og veikart for å innføre og ta i bruk operative rutedata i RDP på en kontrollert måte, både for å sikre kvalitet i en overgangsfase, og å minimere risiko for feil og inkonsistens
 • «Eie» (forvalte og videreutvikle) operative rutedata i RDP
 • Forvalte rutiner rundt eksport og kvalitetssikring av plandata
 • Søke gode løsninger for plandata som bedrer kvalitet, dette kan for eksempel være løsninger som håndterer omkjøringer, midlertidige traseer, ekstrabusser mm.
 • Søke løsninger som støtter innovasjon i Ruter, for eksempel takting, mer dynamisk planlegging mm.
 • Identifisere og bidra til forbedring av arbeidsprosesser i avdelingen som kan bidra til å bedre kvaliteten i plandata.

 

Ønskede kvalifikasjoner for alle roller:

 • Høyere relevant utdannelse, ønskelig med master (Høyskole / Universitet)
 • Evne til å jobbe etter smidige utviklingsmetodikker (Scrum, Kanban, Lean)
 • Evne til å jobbe i autonomt team med CI/CD pipeline etter DevOps-prinsipper
 • Erfaring med bruk av JIRA, Confluence og Git
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer.
 • Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2

Ønskede kvalifikasjoner på Produkteier

 • Erfaring fra tidligere roller som produkteier av tekniske team
 • Erfaring med å jobbe med komplekse problemstillinger på tvers av faglige miljøer
 • Relevant erfaring fra utviklingsmiljø, med utvikling av virksomhetskritiske systemer og tekniske
 • leveranser med høye krav til ytelse og oppetid
 • Operativteamledelse
 • Evne til å raskt sette seg inn i problemstillinger og bistå kunne jobbe med operativ oppfølging av stakeholders og interessenter
 • God kjennskap til AWS og Kafka (ellertilsvarende)

 

Ønskede kvalifikasjoner på Teknisk tester

 • Erfaring med kontinuerlig testing og Ende-til-ende testing, fortrinnsvis med komplekse systemer
 • Erfaring med test av mikrotjenestearkitektur
 • Erfaring med test av datastrømmer
 • Erfaring med test av meldingsbaserte og asynkrone tjenester (Kafka)
 • Meget god erfaring med testing av backend systemer(java)
 • Meget god erfaring med systemintegrasjonstesting og APIer
 • God kjennskap til testmetodikk og testverktøy (Ruters test verktøy er Jira/Zephyr)
 • Erfaring med Forskjellige automatiserte testverktøy for eksempel Kafka-streams-test-Utils
 • ISTQB-sertifisert

 

Ønskede kvalifikasjoner på backendutvikler

 • Erfaring med Kotlin, Java og Spring Boot
 • Erfaring med Linux og drift av løsninger på Linux-plattformen
 • Erfaring med utviklingsverktøy og –prosesser med continuous integration og continuous deploy (Gitlab)
 • Erfaring med testdreven utvikling og testautomasjon samt test av integrasjoner og APIer
 • Erfaring med både utvikling og design av komplekse applikasjonsintegrasjoner og API’er (REST og MQTT)
 • Erfaring med bruk av microservices
 • Erfaring med event sourcing / Hendelsesbasert arkitektur
 • Erfaring med asynkron kommunikasjon med Kafka og Kafka- streams, Consumer og Producer
 • Erfaring med cloud (Amazon Web Services, Docker, Kubernetes)
 • Erfaring med verktøy for sentralisert logging som ElasticCloud
 • Erfaring med monitorerings- og varslingsverktøy som Grafana, Prometheus og Prometheus AlertManager eller lignende
 • Relevant erfaring med utvikling av virksomhetskritiske systemer og tekniske leveranser med høye krav til ytelse og oppetid

 

Det er en fordel om konsulentene har erfaring med:

 • Erfaring med testverktøy og rammeverk for automatisert testing f.eks. Kafka-streams-test-utils
 • Erfaring med publish/subscribe pattern
 • Erfaring med Transmodel (den europeiske standarden for datamodellering innen kollektivtransport)
 • Erfaring med XML og Avro
 • Erfaring med Node.js

 

Ønskede kvalifikasjoner på fullstack-utvikler

 • Tilfredsstiller definerte kvalifikasjoner for backend utviklere (seover)
 • God kunnskap og erfaring med frontend-utvikling og React rammeverk


Personlige egenskaper

Ved referanses jekk vil vi blant annet spørre om erfaring på følgende egenskaper:

 • Samarbeidsevner
 • Teamarbeid
 • Kommunikasjonsevner
 • Evne til å sette seg inn i nye fag områder

 

Competence area

Development, Project management, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.08.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00