Request ID: 20-01-4566
Published: 07.01.2020

Bakgrunn og formål med anskaffelsen

Entur AS har fått ansvaret for å få på plass en enhetlig løsning for kollektiv-Norge. Entur AS er midt i en modernisering av teknologiplattform for legacy systemer samtidig som vi utvider funksjonaliteten i disse til å støtte den pågående jernbanereformen. I tillegg tilrettelegges plattformen for å kunne støtte et bedre felles kollektivtilbud. Dette igjennom å tilby søk og planlegging og kjøp av kollektivreiser på tvers av de forskjellige operatører og transportmidler som tog, buss, trikk og ferge.

Leveranseomfang

Konsulenten skal bistå Enturs team for ruter og reiseplanlegging med utvikling. Teamet jobber med å designe og implementere neste generasjons reiseplanlegging for bruk nasjonalt.

Viktige arbeidsoppgaver: 

 • Utvikle ny og forbedret funksjonalitet i applikasjoner
 • Hovedoppgave vil være videreutvikling av tjenester knyttet til reisesøk-tjenestene
 • Delta i alle faser av systemutvikling, fra behov, planlegging, utvikling, deployment og til forvaltning
 • Delta i analyse og utarbeidelse av løsningsdesign
 • Kodeproduksjon av høy kvalitet
 • Bidra i ulike prosjekter og produktutvikling

Krav til ressurs

Konsulenten skal ha følgende tekniske kvalifikasjoner:

 • Høy kompetanse på Java og relevante rammeverk
 • Kompetanse og erfaring med Apache Camel
 • Erfaring med CI og CD, både bruk og oppsett
 • Erfaring med Google Cloud Platform (GCP), Docker, Kubernetes

Konsulenten skal kunne jobbe samlokalisert i kundens lokaler og konsulenten skal kunne kommunisere muntlig på arbeidsspråket i Entur som er norsk. 

Det forventes også følgede personlige egenskaper:

 • Evne til å sette seg inn i oppgavens formål og selv foreslå gode løsninger fremfor å få ferdig detaljerte oppgaver
 • Lyst til å utrette noe – og levere på det
 • Trives med å jobbe i team, men også selvgående
 • Strukturert og evne til å holde oversikt

 

Oppstart: 01.02.2020

Varighet: 12 måneder 

Omfang: 100%

Opsjon: 1 år

Lokasjon: Oslo 

Språk: Norsk

 

Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Jeg ser frem til å høre fra deg. 

Required skills:
Java Apache Camel CI & CD

Desired skills:
Google Cloud Platform Docker Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

02.02.2020

Enddate

02.02.2021

Option to prolong

Apply before

18.12.2019

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00