Request ID: 20-03-7458
Published: 05.03.2020
Behovsbeskrivelse
 
Utvikling av en tjeneste som skal kunne automatisk prosessere, validere, modifisere, og pakketere metadata og videofiler for flere ulike plattformer. 
 
Tjenesten er konfigurerbar gjennom et REST API, som også eksponerer resultater av prosesseringen. 
 
Tjenesten er bygget med Python (APIet bruker FastAPI, all prosessering gjøres asynkront med Celery), PostgreSQL, Redis (message broker for Celery). 
 
Infrastruktur hostes på AWS med Docker containere kjørende i et Fargate-cluster. 
 
Nøkkelkompetanse: 
- Python 
- FastAPI 
- Celery 
- PostgreSQL 
- Redis 
- AWS 
- Docker 
 
Start: ASAP
Lengde: 16.09.20 (Opsjon på forlengelse)
Omfang: 100%
Arbeidssted: Oslo
Arbedisspråk: Skandinavisk og Engelsk
 
Ved søknad trenger vi spisset CV MS-Word format, motivasjonsbrev samt pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Python FastAPI Celery PostgreSQL Redis

Desired skills:
AWS Docker

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

16.09.2020

Option to prolong

Languages

Skandinavisk og Engelsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00