Request ID: 21-08-7152
Published: 04.08.2021

En kunde av Norsk Helsenett SF har behov for webapplikasjonsutvikler for å bli ferdig med planlagte aktiviteter på deres in-house fagsystemgruppe for å få implementert konkrete endringsbehov/leveranse.

Må-krav:

  • Ha minimum 5 års erfaring som utvikler
  • Skal være seniorer med bredde med hensyn til både det tekniske og rådgivning
  • Ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk
  • Ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon skal oppgis)

Burde ha:

  • Erfaring med utvikling av webapplikasjoner basert på Microsoft ASP.NET Core MVC, C#, Entity Framework, og SQL Server
  • Erfaring med Progress Telerik og Microsoft SSRS
  • Relevant utdannelse, kursing, sertifisering
  • Erfaring fra andre relevante utviklingsprosjekter

Required skills:
ASP.NET

Desired skills:
C# Entity Framework SQL Progress Telerik SSRS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.09.2021

Enddate

31.01.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Ansible konsulent

Request ID: 22-01-9465 Published: 2022-01-14

NHN er i gang med å etablere en løsning basert på Cisco SD-WAN (Viptela). Teamet som arbeider med dette sitter primært i Tromsø og jobber til daglig med tilknytninger til helsenettet. Løsningen som etableres skal leveres til aktører i hele helsesektoren. Her er det viktig å ende opp med et robust produkt som har kort leveringstid og lav grad av feil. For å oppnå dette vil vi automatisere løsningen i så stor grad som mulig. I Cisco SD-WAN har vi sentrale komponenter (vManage) som administrerer a......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote (Tromsø)
Workload
420hours
Startdate
2022-02-01
Enddate
2022-04-29
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 21-01-2022 11:00

Samfunnsmedisiner - TISK

Request ID: 22-01-6775 Published: 2022-01-14

Helsedirektoratet har hatt en betydelig økning i arbeidsbyrden i forbindelse med den løpende håndteringen av Covid-19 pandemien. Konsulenten skal delta i smittevernteamet som jobber med løpende utredning og beslutninger rundt Covid-19 relaterte problemstillinger, spesielt med TISK (Testing, Isolasjon, Sporing, Karantene) arbeid. Det innebærer å møte en stor mengde daglige henvendelser som krever raske svar på komplekse medisinske og smittevernfaglige problemstillinger. En stor del av spørsmålen......

Competence area
Other
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-02-14
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-01-2022 11:00