Frontend utvikler - Publikumsinteraksjon

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-01-1273
Published: 11.01.2022

NRK søker etter en frontend utvikler til sitt team innen publikumsinteraksjon.

Publikumsinteraksjonsteamet består i dag av 5 webutviklere (frontend og backend), èn Ux-designer, èn testleder, èn drifter og èn teamleder. Vi jobber tverrfaglig, og etter smidige prinsipper.

Som frontendutvikler i Publikumsinteraksjonsteamet vil du få ansvar for å samarbeide tett med resten av teamet, og spesielt designer/Ux for å gi publikum en best mulig brukeropplevelse og interaksjonsmulighet.

Publikumsinteraksjon står i sentrum for NRK sin satsing på å samle og engasjere publikum. Vårt hovedoppdrag er å bygge stabile systemer og gode grensesnitt for avstemming og annen interaksjon som gir publikum en mulighet til å delta i NRKs innhold. Deriblant store konsepter som MGP, Maskorama og Stjernekamp.

Teamet jobber tett sammen, og har ukentlige teammøter hvor man setter mål og fordeler ansvarsområder.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi søker en fremoverlent frontendutvikler som er selvdrevet og kan bidra til å forme og forbedre arkitektur, kodeverk og økosystem. Konsulenten må være en lagspiller som er god til å forankre valg med resten av teamet.

Tekniske krav og spesifikasjoner

 • Javascript/Typescript
 • HTML
 • CSS
 • ReactJS
 • Universell utforming
 • Erfaring med Webpack, Parcel, e.l.
 • Erfaring med NodeJS, ExpressJS, Fastify, e.l.
 • Erfaring med Jest, K6, Crossbrowsertesting, e.l.
 • Erfaring med LitElement
 • Erfaring med Docker, Kubernetes,
 • Kjennskap til Firebase
 • Kjennskap til Github Actions, Jenkins, e.l.
 • Kjennskap til Azure, GKE, e.l.

NRK tilbyr

 • Et trivelig team som tror på en åpen kultur der alt kan diskuteres.
 • Et team som støtter hverandre og drar i samme retning når en beslutning er tatt.
 • Et team bestående av backend-utviklere, frontend-utviklere og interaksjonsdesignere som jobber sammen i mindre eller større grupper
 • Erfarne frontend-utviklere som er opptatt av gode løsninger og faglig utvikling.
 • Mulighet til å påvirke valg som tas (eller er tatt tidligere) i teamet, innen teknologi, arkitektur og arbeidsform.
 • Sjansen til å jobbe i en organisasjon som er svært opptatt av innovasjon og kompetanseheving:

Required skills:
Javascript/Typescript ReactJS HTML CSS

Desired skills:
Firebase Azure

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.02.2022

Enddate

30.08.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00