Request ID: 22-03-4995
Published: 31.03.2022

NRK søker to frontend utviklere.

Teamet på NRK.no-området består i dag av åtte utviklere, to driftere, tre designere, to teamledere og en produktutviklingssjef. Vi jobber tverrfaglig, og etter smidige prinsipper.

Som frontendutvikler i NRK.no-teamet vil du få ansvar for å samarbeide tett med resten av teamet, og spesielt designer/UX for å gi publikum en best mulig brukeropplevelse og interaksjonsmulighet.

NRK.no har opplevd stor vekst de siste årene og vi er nå blant de tre største nyhetsnettstedene i Norge, med et stadig mer lojalt publikum.

Strategisk ligger det store ambisjoner for NRK.no i fremtiden, og vi skal nå posisjonere oss enda tydeligere for publikum. Samtidig står vi foran en modernisering av plattformen vår som åpner for mange nye muligheter. Fellesnevnere for alt utviklingsarbeidet som gjøres hos oss er eksperimentering, testing, bruk av åpen kildekode, og stoltheten over det å lage gode produkter som er tilgjengelig for alle

Teamet jobber tett sammen, og har ukentlige teammøter hvor man setter mål og fordeler ansvarsområder.

Kvalifikasjoner og egenskaper

NRK søker to fremoverlente frontendutviklere som er selvdrevet og kan bidra til å forme og forbedre arkitektur, kodeverk og økosystem. Konsulentene må være en lagspillere som er gode til å forankre valg med resten av teamet. Konsulentene er også dyktige kompetanseformidlere, som kan bidra til å løfte nivået i teamet.

Tekniske krav og spesifikasjoner

 • JavaScript/TypeScript
 • HTML
 • CSS
 • ReactJS
 • Universell utforming
 • Erfaring med Webpack, Rollup, e.l.
 • Erfaring med NodeJS, ExpressJS, Fastify, e.l.
 • Erfaring med Web Components
 • Erfaring med Docker, Kubernetes
 • Kjennskap til Firebase
 • Kjennskap til Github Actions, Jenkins, e.l.
 • Kjennskap til Azure, GKE, e.l.

Required skills:
JavaScript/TypeScript React HTML CSS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.05.2022

Enddate

11.11.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00