Request ID: 22-06-4438
Published: 13.06.2022

Stortingets administrasjon ønsker å engasjere en alternativt to backendutviklere som en del av et utviklingsmiljø som skal bidra til utvikling, testing og produksjonssetting av ny digital parlamentarisk saksbehandlingsløsning (StorSak).

Formålet med anskaffelsen er å utvide utviklingskapasiteten i teamet med en alternativt to senior utviklere slik at alle planlagte utviklingsaktiviteter kan ivaretas på en god måte.Den nye løsningen, StorSak, skal erstatte EPOS (elektronisk parlamentarisk oppfølgingssystem), som er på en utdatert teknisk plattform, og samtidig sikre at den parlamentariske saksbehandlingen blir ivaretatt i én sammenhengende verdikjede.

Utvikling:

 • Være med å utvikle funksjonelle og brukervennlige frontend-komponenter og brukergrensesnitt
 • Jobbe i et lite team med scrum som gjennomføringsmetode, i tett samhandling med resten av prosjektet.
 • Være en god sparringspartner og bistå med sentral kompetanse som kan overføres til Stortingets egne ansatte.

Må-krav:

 • Ha minimum 6 års relevant dokumentert erfaring som backend-utvikler i prosjekter med større tjenesteorienterte-løsninger i løpet av de siste årene
 • Ha minimum 3 års relevant utdannelse med avlagt eksamen på høgskolenivå. Kravet til formell utdannelse kan oppveies av relevant erfaring og/eller kurs og sertifiseringer.
 • Kunne beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.
 • Kunne sikkerhetsklareres for konfidensielt av Stortingets adm.
 • Ha dokumentert erfaring med utvikling med C# for .net i tjenesteorienterte løsninger med informasjonsutveksling vha meldinger og api’er (minimum 3 år)
 • Ha erfaring fra Azure DevOps og Git (minimum 2 år)
 • Ha erfaring med code first metodikk med Entity Framework, SQL Server, database-design og utvikling i SQL (minimum 2 år)
 • Ha erfaring med bruk av XSD, XML og JSON i tjeneste- og datalagene
 • Ha erfaring med agile metoder – helst Scrum og Kanban.

Evalueringskrav:

 • Bør ha erfaring som frontend utvikler. Erfaring med React er en fordel
 • Bør ha kunnskap og erfaring med prinsipper for god kodekvalitet slik som utvikling av enhetstester, clean code e.l.
 • Bør ha kunnskap om moderne design patterns (CQRS, SOLID, SOA etc.)
 • Bør ha kjennskap til offentlig virksomhet som departement, etater e.l. eller erfaring fra større prosjekter i privat virksomhet

Arbeidssted vil være i Stortingets lokaler i Oslo, men noe hjemmekontor kan være aktuelt etter nærmere avtale.

Ta kontakt for mer informasjon om oppdraget.

Required skills:
C# .NET Azure DevOps Git Entity Framework SQL JSON Scrum Kanban

Desired skills:
React

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

14.08.2022

Enddate

31.10.2023

Apply before

24.06.2022

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner til musikkområdet

Request ID: 23-05-3019 Published: 2023-05-24

Rundt 75% av alt innhold vi publiserer i NRKs radiokanaler er musikk, og på TV utgjør musikk også en stor del av innholdet. Vi har en musikksjef og strategier for musikkområdet, og det forventes at NRK tar ansvar for å spille norsk og samisk musikk, spesielt med norske og samiske tekster. Hvert år rapporteres dette inn til Medietilsynet.  Vi rapporterer også løpende all musikk vi spiller til rettighetsorganisasjonene, som fordeler penger ut til artister og opphavspersoner. I NRK jobber et antall......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-08-21
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 12-06-2023 12:00

Multimedia Software Developer

Request ID: 23-04-0261 Published: 2023-04-25

On behalf of our customer in the video technology sector is are looking for a seasoned video codec engineering expert to help them in development of a new product. This is a fully remote, contract based position. Very nice if the consultant has experience with implementing (de)muxers and (de)encoders from scratch.The system they are building will serve as a new foundation for their technology, and it will be able to:Provide a fast, expandable, and secure foundation for our business moving forwar......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-08
Can prolong
Languages
English
Apply before: Closed