Request ID: 22-06-4438
Published: 13.06.2022

Stortingets administrasjon ønsker å engasjere en alternativt to backendutviklere som en del av et utviklingsmiljø som skal bidra til utvikling, testing og produksjonssetting av ny digital parlamentarisk saksbehandlingsløsning (StorSak).

Formålet med anskaffelsen er å utvide utviklingskapasiteten i teamet med en alternativt to senior utviklere slik at alle planlagte utviklingsaktiviteter kan ivaretas på en god måte.Den nye løsningen, StorSak, skal erstatte EPOS (elektronisk parlamentarisk oppfølgingssystem), som er på en utdatert teknisk plattform, og samtidig sikre at den parlamentariske saksbehandlingen blir ivaretatt i én sammenhengende verdikjede.

Utvikling:

 • Være med å utvikle funksjonelle og brukervennlige frontend-komponenter og brukergrensesnitt
 • Jobbe i et lite team med scrum som gjennomføringsmetode, i tett samhandling med resten av prosjektet.
 • Være en god sparringspartner og bistå med sentral kompetanse som kan overføres til Stortingets egne ansatte.

Må-krav:

 • Ha minimum 6 års relevant dokumentert erfaring som backend-utvikler i prosjekter med større tjenesteorienterte-løsninger i løpet av de siste årene
 • Ha minimum 3 års relevant utdannelse med avlagt eksamen på høgskolenivå. Kravet til formell utdannelse kan oppveies av relevant erfaring og/eller kurs og sertifiseringer.
 • Kunne beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.
 • Kunne sikkerhetsklareres for konfidensielt av Stortingets adm.
 • Ha dokumentert erfaring med utvikling med C# for .net i tjenesteorienterte løsninger med informasjonsutveksling vha meldinger og api’er (minimum 3 år)
 • Ha erfaring fra Azure DevOps og Git (minimum 2 år)
 • Ha erfaring med code first metodikk med Entity Framework, SQL Server, database-design og utvikling i SQL (minimum 2 år)
 • Ha erfaring med bruk av XSD, XML og JSON i tjeneste- og datalagene
 • Ha erfaring med agile metoder – helst Scrum og Kanban.

Evalueringskrav:

 • Bør ha erfaring som frontend utvikler. Erfaring med React er en fordel
 • Bør ha kunnskap og erfaring med prinsipper for god kodekvalitet slik som utvikling av enhetstester, clean code e.l.
 • Bør ha kunnskap om moderne design patterns (CQRS, SOLID, SOA etc.)
 • Bør ha kjennskap til offentlig virksomhet som departement, etater e.l. eller erfaring fra større prosjekter i privat virksomhet

Arbeidssted vil være i Stortingets lokaler i Oslo, men noe hjemmekontor kan være aktuelt etter nærmere avtale.

Ta kontakt for mer informasjon om oppdraget.

Required skills:
C# .NET Azure DevOps Git Entity Framework SQL JSON Scrum Kanban

Desired skills:
React

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.08.2022

Enddate

31.10.2023

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00