Prosjektleder - Nettverks og Enterprise kompetanse

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-06-0668
Published: 11.06.2021

I forbindelse med leveranse av tilbud på en større rammeavtale er det behov for ressurser for utarbeidelse av prosjektplaner til besvarelsen. Besvarelsen skal i stor grad beskrive prosjektgjennomføring av oppgradering av store, komplekse DC, WAN, LAN og WLAN-nettverk med tilhørende beskrivelse av opplæringsplaner, kompetanseplaner, migrasjonsplaner og tidsplaner.

Arbeidsoppgaver:

 • Sette seg inn i anbudsunderlaget og forstå sammenhengen mellom krav og retningslinjer gitt fra kunden
 • Sette seg inn i leverandørens nåværende besvarelse og oppbygning
 • Oppdatere eksisterende prosjektplaner og besvarelse
 • Utarbeide opplæringsplaner, kompetanseplaner, migrasjonsplaner og tidsplaner
 • Bidra i estimering av tidsforbruk på implementering av prosjektene
 • QA av besvarelsen
 • Deltagelse i tilbudsforhandlinger

Kompetanse:

 • God prosjektledererfaring fra store nettverksprosjekter
 • Erfaring i besvarelse av offentlige anbud innenfor IKT
 • Generell nettverksforståelse for utarbeidelse av prosjekt- og testplaner
 • Strukturert og god på dokumentasjon
 • God i norsk skriftlig og muntlig

 

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

21.06.2021

Enddate

20.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00