Drift av sikkerhetsgodkjente systemer - Statsbygg

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-06-8772
Published: 16.06.2021

Statsbygg drifter og supportere flere sikkerhetsgodkjente systemer til bruk internt og til bruk på enkelte byggeprosjekter. 

En av Statsbyggs nøkkelressurser har meldt overgang til annen arbeidsgiver, og vi har derfor på kort og mellomlang sikt behov for å supplere med kompetanse og kapasitet.

Arbeid på systemene med høyest gradering forutsetter sikkerhetsklarering på nivå KONFIDENSIELT.  Kandidater som allerede har gyldig sikkerhetsklarering vil derfor ha en fordel mht hvor hurtig de kan påbegynne arbeidet.  Arbeid på systemer med lavere gradering kan utføres etter gjennomført autorisasjon utstedt av Statsbygg.  Vi vil derfor også vurdere kandidater som ikke har gyldig sikkerhetsklarering nå mht om disse kan utføre arbeid i perioden det tar å få gjennomført en sikkerhetsklarering.

Kompetanseområder:

  • Fagområdene som skal dekkes er drift av systemer basert på Microsoft og VMware, backuphåndtering med bruk av Veeam i et kompleks oppsett med flere lokasjoner og trege linjer, implementering av ny backupløsning, etablering av ny prosjektlokasjon med komplett infrastruktur, patching av systemer og OS samt generell overvåking av systemene.  
  • Tilbudte kandidater må ha praktisk erfaring med fysisk håndtering av servere, lagringsenheter, brannmurer og nettverkskomponenter.

Det er ikke noe krav om at kompetansen skal dekkes 1:1 for den nøkkelressurs som er på vei ut.

I denne konkurransen vil vi forsøke å sette sammen den kompetansen og kapasitet som best matcher det vi mister.  Dette kan bety flere konsulenter, det kan bety deltid og det kan bety team.  Vi ser også på muligheten for å velge konsulenter fra flere leverandører.

Oppstart for oppdraget er etter nærmere avtale. Varighet for oppdraget følger rammeavtalens varighet. For de fleste av rollene er oppdraget på full tid.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

 

 

Required skills:
Microsoft VMware

Competence area

Infrastructure, Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

15.08.2022

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00