Prosessleder

Log in or register to apply
Request ID: 20-07-3067
Published: 2020-07-08
Apply before: ASAP
Share:

 Ruter skal gjennomføre et større prosjekt med høy kompleksitet og sterke interessentgrupper. Vi søker en konsulent som kan bistå i prosessledelse og koordinering av aktiviteter av interne/eksterne interessenter i prosjektet. Konsulenten vil rapportere til IT-direktør i Ruter.

Om prosjektet

Etter sommeren skal Ruter iverksette et større prosjekt som krever høy grad av samhandling med interne og eksterne interessenter. En suksessfaktor er å få til en god prosess der kundegrupper, eiere, offentlige instanser, politisk miljø og interesseorganisasjoner ivaretas på en god måte.

Prosjektet har en varighet frem til 31. mai 2021.

Det er mange aktiviteter som skal gjennomføres i et slikt prosjekt, bl.a.:

 • Kommunikasjon med publikum; informasjon og forventningsstyring.
 • Identifisere kunde-caser og gjennomføre dialog med interesseorganisasjoner for å best mulig
 • ivareta sosial inkludering.
 • Sørge for at alle bidragsytere i prosjektet jobber godt sammen på tvers, avklarer utfordringer
 • underveis og få til god forankring i alle involverte grupper og organisasjoner.
 • Prosjektet har høy kompleksitet – både markedsmessig, politisk og teknisk – og har mange og sterke interessentgrupper.
 • Det vil bli gitt mer informasjon om prosjektet under samtale med aktuelle kandidater (se punkt 2 under ‘tildelingskriterier’).

Om rollen og arbeidsoppgaver

Vi trenger en trygg og erfaren konsulent som skal fungere som prosessleder i dette arbeidet. Vedkommende skal ivareta helhetsperspektivene og sikre koordinert gjennomføring.

En god prosessleder:

 • tar ansvar for samhandlingen i prosessen, men er ikke ansvarlig for resultatet og leveransen.
 • utfordrer, koordinerer og driver frem de ulike aktørene i arbeidet til å nå frem til ønsket
 • sluttresultat.
 • sørger for tett og god kundeinvolvering, tar kundeperspektivet, ser sammenhenger, er
 • løsningsorientert.
 • har sterk formidlingsevne, kan tydeliggjøre og forenkle budskapet til mange interessenter.
 • jakter på de viktige og gode spørsmålene, lytter til interessenter, utviser tillit til at gruppen selv
 • kommer frem til gode og bærekraftige resultater.
 • fremmer deltakelse, eierskap og engasjement hos de ulike eierne og interessentene.
 • viser evne til å lytte og forstå bekymringer fra kunder, interesseorganisasjoner, administrasjon og
 • politikere, uten å nødvendigvis agere på alle bekymringene med en gang.

 Ønskede kvalifikasjoner

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Dokumentert erfaring med prosessledelse og prosjekter med høy grad av kompleksitet og håndtering av interne og eksterne interessenter.
 • Dokumentert erfaring fra arbeid som involverer kommunikasjonsavdelinger, ledelse, politisk miljø, offentlige myndigheter, markedskommunikasjon, media og sluttkunder.
 • Evne og erfaring med å skape tillit i komplekse organisasjoner og eksterne interessenter (politiske miljø, interesseorganisasjoner, fagforeninger, sluttkunder).
 • Ha sterke kommunikasjonsevner og erfaring fra dialogarbeid.
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten språklige
 • barrierer.
 • Norsk nivå C21

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Erfaring fra arbeid innen samferdsel / kollektivtrafikk I tillegg er det positivt om konsulenten har kjennskap til:
 • Aktører og problemstillinger i kollektivtransporten i Oslo / Viken

Mulighet for opsjon

Required skills:
Prosessledelse

Attached document(s):
Besvarelse Prosessleder
Apply

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-08-31

Enddate

2021-05-31

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - National Security Act

Request ID: 20-07-4880 Published: 2020-07-02

The (new) National Security Act came into effect on 1st January 2019.  Its purpose is to contribute to  safeguarding Norway`s sovereignty, territorial integrity and democratic form of government and other national security interests,  preventing, uncovering and counteracting security-threatening activities,  security measures being implemented in accordance with fundamental legal principles and values in a democratic society Basic National Functions (BNF): Voice, SMS and Data (will be further b......

Competence area
Management for hire, Project management, Security
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-08-03
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP