Request ID: 20-07-3067
Published: 08.07.2020

 Ruter skal gjennomføre et større prosjekt med høy kompleksitet og sterke interessentgrupper. Vi søker en konsulent som kan bistå i prosessledelse og koordinering av aktiviteter av interne/eksterne interessenter i prosjektet. Konsulenten vil rapportere til IT-direktør i Ruter.

Om prosjektet

Etter sommeren skal Ruter iverksette et større prosjekt som krever høy grad av samhandling med interne og eksterne interessenter. En suksessfaktor er å få til en god prosess der kundegrupper, eiere, offentlige instanser, politisk miljø og interesseorganisasjoner ivaretas på en god måte.

Prosjektet har en varighet frem til 31. mai 2021.

Det er mange aktiviteter som skal gjennomføres i et slikt prosjekt, bl.a.:

 • Kommunikasjon med publikum; informasjon og forventningsstyring.
 • Identifisere kunde-caser og gjennomføre dialog med interesseorganisasjoner for å best mulig
 • ivareta sosial inkludering.
 • Sørge for at alle bidragsytere i prosjektet jobber godt sammen på tvers, avklarer utfordringer
 • underveis og få til god forankring i alle involverte grupper og organisasjoner.
 • Prosjektet har høy kompleksitet – både markedsmessig, politisk og teknisk – og har mange og sterke interessentgrupper.
 • Det vil bli gitt mer informasjon om prosjektet under samtale med aktuelle kandidater (se punkt 2 under ‘tildelingskriterier’).

Om rollen og arbeidsoppgaver

Vi trenger en trygg og erfaren konsulent som skal fungere som prosessleder i dette arbeidet. Vedkommende skal ivareta helhetsperspektivene og sikre koordinert gjennomføring.

En god prosessleder:

 • tar ansvar for samhandlingen i prosessen, men er ikke ansvarlig for resultatet og leveransen.
 • utfordrer, koordinerer og driver frem de ulike aktørene i arbeidet til å nå frem til ønsket
 • sluttresultat.
 • sørger for tett og god kundeinvolvering, tar kundeperspektivet, ser sammenhenger, er
 • løsningsorientert.
 • har sterk formidlingsevne, kan tydeliggjøre og forenkle budskapet til mange interessenter.
 • jakter på de viktige og gode spørsmålene, lytter til interessenter, utviser tillit til at gruppen selv
 • kommer frem til gode og bærekraftige resultater.
 • fremmer deltakelse, eierskap og engasjement hos de ulike eierne og interessentene.
 • viser evne til å lytte og forstå bekymringer fra kunder, interesseorganisasjoner, administrasjon og
 • politikere, uten å nødvendigvis agere på alle bekymringene med en gang.

 Ønskede kvalifikasjoner

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Dokumentert erfaring med prosessledelse og prosjekter med høy grad av kompleksitet og håndtering av interne og eksterne interessenter.
 • Dokumentert erfaring fra arbeid som involverer kommunikasjonsavdelinger, ledelse, politisk miljø, offentlige myndigheter, markedskommunikasjon, media og sluttkunder.
 • Evne og erfaring med å skape tillit i komplekse organisasjoner og eksterne interessenter (politiske miljø, interesseorganisasjoner, fagforeninger, sluttkunder).
 • Ha sterke kommunikasjonsevner og erfaring fra dialogarbeid.
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten språklige
 • barrierer.
 • Norsk nivå C21

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Erfaring fra arbeid innen samferdsel / kollektivtrafikk I tillegg er det positivt om konsulenten har kjennskap til:
 • Aktører og problemstillinger i kollektivtransporten i Oslo / Viken

Mulighet for opsjon

Required skills:
Prosessledelse

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

31.08.2020

Enddate

31.05.2021

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00