Funksjonell- og Løsningsarkitekt

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-01-0771
Published: 08.01.2020
OM KUNDEN
Folkehelseinstituttets (FHI) visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.
 
Det er rundt 50 personer som jobber med egenutvikling og forvaltning av IT-løsninger i FHI, fordelt på våre kontorer i Bergen og Oslo. Vi samarbeider med Norsk Helsenett, som er vår IT-driftsleverandør, og med Direktoratet for e-helse, som bidrar til nasjonal styring, standarder og nasjonale løsninger på e-helseområdet. Vi har en rekke datasamlinger i form av lovbestemte nasjonale helseregistre, og store samtykkebaserte helseundersøkelser, som brukes for å fremskaffe kunnskap for bedre helse. Vi utvikler og forvalter mange løsninger selv, for å støtte disse behovene samtidig som vi ivaretar strenge krav til informasjonssikkerhet og personvern. Viktige samarbeidspartnere for FHI er Norsk helsenett, Direktoratet for e-helse og Uninett.
 
Digitaliseringsprosjekter i FHI innebærer sterk samhandling med ulike faggrupper på tvers i
organisasjonen. FHI gjennomfører en rekke forskjellige type prosjekter, hvilket betyr at man som 
arkitekt vil møte flere ulike faglige domener. Instituttet har både eldre og mer moderne systemer -- noe som skaper utfordringer ved konsoliderings- og arkitekturarbeid. Instituttets IT funksjoner arbeider med både prosjekter og produktutvikling. Her er det viktig å etablere og videreutvikle robuste, moderne, samhandlende løsningsmønstre for våre systemer og registre samt å spre kunnskap om disse bland utviklerne. Stillingen krever at du er selvgående, strukturert og produktiv men er også godt i teamarbeid. Du har dyp arkitektonisk og teknisk innsikt, er løsningsorientert og liker varierte oppgaver, inklusiv kunnskapsspredning. Du må også tåle uregelmessige omprioriteringer av dine oppgaver.
 
ARBEIDSOPPGAVER:
Rådgivning e-helse hos FHI har en stadig økende oppdragsmengde. I den anledning søker vi bistand fra en erfaren arkitekt med bred og dyp kompetanse som kan bidra med identifikasjon/artikulering av ulike arkitektoniske konsepter og alternativer, arkitekturvurderinger (bl.a. analyse og vurderinger av løsningsforslag mht. ulike arkitektoniske prinsipper), vurdering av teknologiske forslag og valg, osv. I tillegg er det forventet at konsulenten skal bidra aktiv med kompetansebygging på tvers av ulike IT funksjoner på instituttet. Det kan også forekomme konkrete utviklingsoppgaver og/eller PoC («proof-of-concept») aktiviteter.
 
Konsulenten skal:

·       Delta i identifikasjon, analyse og vurdering av alternative transisjonsarkitekturer i ulike domener

·       Delta i analyse og vurdering av tekniske løsningsforslag

·       Identifisere kritiske avhengigheter og alternativer for å unngå tettkoblede arkitekturer 

·       Være sparringspartner med FHIs virksomhets- og løsningsarkitekter

·       Bidra i opplæring, innføring og forankring

·       Bidra til kompetansebygging i FHIs utviklingsmiljø

Konsulenten skal ha:

·        Minimum 5 års erfaring innen funksjonell- og løsningsarkitektur

·       Evne til å sette seg raskt inn i komplekse problemstillinger

·       Målbevisst og løsningsorientert

·       Analytiskevne

·       Lang erfaring med arkitektoniske vurderinger og anbefalinger av veivalg

·       Orientert og oppdatert innen relevant teknologi

·       God til å strukturere, dokumentere og kommunisere resultater (både på norsk og engelsk)

·       God til å informere organisasjonen

·       Kan jobbe selvstendig og godt i team

·       Formidlingsevne – erfaring med formidling utenfor organisasjonen / prosjekt

Ønsket erfaring:

·       "Full stack": fra funksjonell- og løsningsarkitektur til utvikling, test og implementering

·       Lang erfaring med Azure DevOps

·       Lang erfaring med teamledelse og coaching

·       Lang erfaring med moderne utviklingsmetoder – f.eks. scrum, lean, agile 

·       Lang erfaring med modellering, helst UML og Archimate

·       Lang erfaring med moderne systemutvikling

·       Erfaring med forbedring og digitalisering av arbeidsprosesser

·       Erfaring fra helsesektoren -- helst erfaring innen nasjonale/sentrale helseregistre

·       Erfaring med å skrive teknisk dokumentasjon

·       Erfaring fra komplekse organisasjoner

·       Det er en fordel om man har erfaring med personvernforordningen (GDPR) 

·       Kjennskap til Folkehelseinstituttet er en fordel

·       Entusiastisk og utadvendt

 
Start: Medio Januar 2020
Lengde: 6 måneder
Opsjon: 6 + 6 måneder
Omfang: 15-20 timer i uken
Språk: Norsk
Lokasjon: Oslo 
 

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

15.01.2020

Enddate

29.02.2020

Option to prolong

Apply before

10.01.2020

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00