Request ID: 20-02-3294
Published: 11.02.2020
Tableau-konsulent 
 
Responsibilities:  
Support our organization on a journey to become more data centric
Drive successful adoption of Tableau across the organization
Train local team on Tableau 
Be a point of contact for less experienced Tableau users 
Leads the design and development of user friendly, optimal dashboards
Help us visualize and understand data regarding using Webex devices
 
Minimum Requirements: (“Must have” Qualifications)
Experience in building dashboards in Tableau
3 years of experience would be also considered)
Fluent in English 
Nice to have skills: 
Certified to train others in Tableau- one of the core of responsibilities will to trains other users
 
Open for 50/50 remote, on-site. 
Work-based in the office/ home? Office mainly, 2 days WFH per week possible
 
 
Start: 02.03.2020
Lengde: 02.09.2020
Opsjon: 6 mnd 
Omfang: 100%
Språk: Engelsk
Lokasjon: Lysaker 

Required skills:
Tableau

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.03.2020

Enddate

02.09.2020

Option to prolong

Languages

Engelsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00