Anskaffelse av konsulenter innen offentlige anskaffelser

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-01-7265
Published: 28.01.2022

Til seksjon Helse- og administrative anskaffelser er det behov for 2 konsulenter med god gjennomføringsevne, for bistand til gjennomføring av offentlige anskaffelser. Konsulenten vil hovedsakelig gjennomføre konsulentanskaffelser, men vil kunne få andre typer vare- og tjenesteanskaffelser ved behov. Seksjonen jobber kategoribasert og har ansvaret for følgende hovedkategorier: Administrasjon, Helse og Personell.

Seksjonen har periodevis veldig mange samtidige anskffelser og rådgivningsoppdrag for kundene. Oppdragsmengden vil i perioder kunne variere. Dette gjelder spesielt ved oppstart av kontrakten.

NHN bruker arkivsystemet P360 og konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell.

Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende:

  • Gjennomføre anskaffelsesprosjekter fra initiering til kontraktsignering for helseforvaltningen og NHN, herunder:
    • Vare- og tjenesteanskaffelser, inkludert minikonkurranser og konkurranser under dynamiske innkjøpsordninger, eksempelvis konsulentanskaffelser.
    • Utarbeide anskaffelsesdokumenter
    • Lede evaluering mm.
  • Bistand til avtaleoppfølging
  • Bistå seksjonen med annet anskaffelsesfaglig arbeid ved behov

Konsulenten vil jobbe sammen med andre ansatte i seksjon Helse- og administrative anskaffelser, med kontortilhørighet på Skøyen i Oslo. Konsulentene må påregne noe reise til virksomheter i Helseforvaltningen i Oslo. Konsulenten må følge de føringer og retningslinjer som NHN gir i forhold til bruk av fysisk kontor/hjemmekontor. Per januar 2022 er det primært hjemmekontor som gjelder, men konsulenten må på kort varsel påregne å møte fysisk hos oppdragsgiver og virksomheter i Helseforvaltningen i Oslo.

Det er viktig at tilbudte konsulenter er tilgjengelig i hele avtaleperioden. Faktisk timeomfang vil i perioder kunne variere ut fra behov hos oppdragsgiver. Kunden forbeholder seg muligheten til å oppskalere/nedskalere etter faktiske behov.

Bistanden skal utføres i: Hovedsakelig Oslo. Kan jobbe "remote", men må regne med å møte hos kunder ved behov. Må også jobbe fra NHN sine lokaler dersom NHN har behov for det og smittesituasjonen tilsier det (Verkstedveien 1/3, Skøyen)

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

01.03.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00