Helsetjenester til Migranter og Flyktninger - HDIR

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 24-01-6395
Published: 29.01.2024

Etter Russlands angrep på Ukraina i februar 2022, har et stort antall ukrainske flyktninger kommet til Norge. For å håndtere det store antallet nyankomne, gjøres det fra ulike myndigheters side løpende endringer og tilpasninger i mottak- og bosettingssystemet, og det er derfor også behov for å tilpasse helsetjenestetilbud, bistand til ulike aktører og normering av tjenestene.

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES
Helsedirektoratet har behov for bistand fra 1 konsulent i ca. 50% stilling, oppgaver vil være:

  • Følge med på helsetjenester til flyktninger, asylsøkere og fordrevne i ankomstfasen, herunder særskilt tuberkuloseundersøkelser
  • Bidra til å oppdatere direktoratets veileder om helsetjenester til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente etter behov
  • Ivareta kommunikasjon med andre relevante myndigheter og aktører, herunder utlendingsmyndigheter, statsforvaltere og særskilt berørte kommunale helsetjenester

Det kan tilkomme andre arbeidsoppgaver underveis i utførelsen av bistanden. Kunden kan også benytte konsulenten i andre tilsvarende prosjekter dersom Kunden anser dette hensiktsmessig.

Absolutte krav

  • Konsulenten må ha helsefaglig utdanning og minimum 5 års erfaring fra helseforvaltning på statlig nivå
  • Konsulenten må ha minimum tre års erfaring med arbeid med migrasjonshelse

Evalueringskrav

  • Konsulenten bør ha god kjennskap til og/eller erfaring med Helsedirektoratets veileder om helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og asylsøkere
  • Konsulenten bør ha erfaring med samarbeid på tvers av statlige sektorer og direktorater 
  • Konsulenten bør ha godt kjennskap til systemet for obligatoriske tuberkuloseundersøkelser av nyankomne flyktninger og asylsøkere

Required skills:
Migrasjonshelse

Desired skills:
Helsedirektoratet Tuberkuloseundersøkelser

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

50%

Languages

Norsk

Startdate

15.02.2024

Enddate

31.12.2024

Apply before

10.02.2024

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Data Engineers

Request ID: 24-04-8935 Published: 2024-04-17

TET Digital (Ruter) skal utvide satsningen på data og vi søker etter 1-6 (en til seks) erfarne data engineers med utviklerkompetanse. Data engineers vil inngå i flere produktteam. Våre team eier både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP) og deles internt og eksternt. Eksempel på et dataprodukt kan være punktlighet på kjøretøy i rute.En av våre produktområder heter Reise. Løsningene i dette produktområde består av en rekke tjenester s......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-13
Enddate
2025-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00

Maskinlæringskonsulent - Data & Innsikt

Request ID: 24-04-4291 Published: 2024-04-17

Avdelingen Data & Innsikt i TET Digital (Ruter) skal tilrettelegge data og innsikt gjennom federerte dataprodukter og moderne teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, Snowflake, Sagemaker, maskinlæring og data lakes. Avdelingen er ansvarlig for kvalitet, uttrekk og tilgjengelighet til innsiktsdata. Datakonsumenter er blant annet brukere av rapporter og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser, innsikt og oppfølging av eiernes kunder og operatører, ver......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-10
Enddate
2025-05-31
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00