Delprosjektleder Økonomi - IFS

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-02-0810
Published: 28.02.2020

For Statnett SF søker vi en delprosjektleder for Økonomi med god erfaring fra innføring av ERP-løsninger og da fortrinnsvis med økonomimoduler. Prosjektet er pågående og det søkes om en erstatning for tidligere delprosjektleder som brått falt bort.

Statnett har i dag versjon 8 av IFS ApplicationsTM og er i gang med et oppgraderingsprosjekt til IFS ApplicationsTM versjon 10. Det er gjennomført større endringer mellom disse to versjonene og Statnett benytter anledningen til å sette ny struktur for artikkelstyring og vedlikehold/anleggsforvaltning.

·       De mest sentrale prosessene som Statnett benytter løsningen til er følgende:
·       Regnskap og Økonomi (IFS Financials)
·       Anleggsforvaltning og vedlikeholdsstyring (IFS Maintenance)
·       Dokumentstyring (IFS Dok.man)
·       Anskaffelser og lager (IFS Logistic)
·       Prosjektstyring (IFS Project)
·       Timeregistrering (IFS HR)

Statnetts prosjektorganisasjon sitter i Oslo/Nydalen, og prosjektleder har 8 delprosjektledere samt PMO bistand.

Statnett søker en delprosjektleder for Økonomi med god erfaring fra innføring av ERP-løsninger og da fortrinnsvis med økonomimoduler. Prosjektet er pågående og det søkes om en erstatning for tidligere delprosjektleder brått falt bort.

Sentrale arbeidsoppgaver: 
·       Ressursstyring og organisering innenfor delprosjektet
·       Støtte behovsanalyser og løsningsvurderinger
·       Bistå med å sikre og videreutvikle funksjonell løsningsarkitektur, funksjonelle og tekniske avklaringer for prosjektteamet
·       Oppfølging av egne prosjektressurser, inkl. utviklingsteam og leverandører
·       Koordinering, rapportering og samarbeid på tvers mellom virksomhet/forretning og prosjekt(er), med programleder eller prosjekteier
·       Prioritering og oppfølging av endringer

Krav til kompetanse: 
·       Høyere utdannelse (3 år eller mer)
·       Dokumentert prosjekterfaring fra større IT-prosjekter med komplekse og driftskritiske løsninger. Fortrinnsvis ERP
·       God kunnskap om ERP-løsninger
·       Fordel med erfaring fra IFS-prosjekter generelt og IFS Financials spesielt
·       Erfaring med data-governance og datamigrering er en fordel
·       Erfaring med endringsledelse er en fordel
·       God teknisk/IT-faglig forståelse og kompetanse

Andre krav:
·       Strukturert og nøyaktig
·       God gjennomførings- og leveranseevne
·       Evner å jobbe både selvstendig og godt i team – ressursen må samarbeide på tvers av ulike fagområder og med både Statnett ansatte og konsulenter fra andre selskaper

Sikkerhetsklarering
·       Kandidaten må kunne sikkerhetsklareres

Required skills:
Prosjektledelse IFS ERP Data-governance Endringsledelse

Desired skills:
Sikkerhetsklarering

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.03.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00