Request ID: 20-05-4936
Published: 2020-05-25

BAKGRUNN

Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir stadig mer populær, og nettsiden har nå over 10 millioner sidevisninger i året.  

Helsebiblioteket har imidlertid hatt økonomiske utfordringer de siste årene, har måttet kutte i tilbudet og må vurdere alternative finansieringsmodeller. 

Et av alternativene for finansiering er å innføre brukerbetaling for tjenestene fra Helsebiblioteket. Helse- og omsorgsdepartementet oppfordret senest til det i februar 2020: «Folkehelseinstituttet må innenfor Helsebibliotekets ramme tilpasse bibliotekets drift hva gjelder tilbud og utvikling herunder vurdere brukerbetaling i samråd med kommuner og RHF-ene.» Per i dag er tjenesten gratis for de fleste brukere, og hoved andelen av ressursene er tilgjengelige uten innlogging. Det er derfor helt sentralt for oss å legge til rette for enkel tilgang til kunnskapsressursene, også i en eventuell modell med brukerbetaling.

BISTAND

Vi ønsker bistand for å utrede om en finansieringsmodell som involverer brukerbetaling kan være et gjennomførbart alternativ for Helsebiblioteket. 

Noen aspekter som er sentrale for oss:

 • Ulike modeller for brukerbetaling, herunder for eksempel:
  • Fastpris per måned/år for institusjoner, grupper eller enkeltpersoner
  • Forbruksbasert prising: forhåndsbetalte kreditter eller faktura etterpå
  • Produktdifferensiering: Eks. Lite produkt ("bare lese online") vs. Stort produkt ("også laste ned som PDF") 
  • Mulighet for differensiering mellom ulike typer ressurser, f.eks. brukerbetaling for utvalgte ressurser 
 • Betalingsvilje og -evne hos brukerne
 • Konsekvenser av brukerbetaling for tilgang til og bruk av Helsebiblioteket i helsetjenesten
 • Innlogging- og betalingsløsninger

KRAV TIL KOMPETANSE

Erfaring fra lignende leveranser for utredning av modeller for brukerbetaling, kjennskap til målgruppen (helsepersonell i alle deler av helsetjenesten), innsikt i offentlig sektor og helsevesenet.

Kjennskap til innlogging- og betalingsløsninger inkludert muligheter og begrensninger

 

Required skills:
Innloggings og betalingsløsninger

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-06-22

Enddate

2020-07-20

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosessleder

Request ID: 20-07-3067 Published: 2020-07-08

 Ruter skal gjennomføre et større prosjekt med høy kompleksitet og sterke interessentgrupper. Vi søker en konsulent som kan bistå i prosessledelse og koordinering av aktiviteter av interne/eksterne interessenter i prosjektet. Konsulenten vil rapportere til IT-direktør i Ruter. Om prosjektet Etter sommeren skal Ruter iverksette et større prosjekt som krever høy grad av samhandling med interne og eksterne interessenter. En suksessfaktor er å få til en god prosess der kundegrupper, eiere, offen......

Competence area
Management for hire, Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-08-31
Enddate
2021-05-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP

Rådgiver for utrulling av HR system

Request ID: 20-07-0633 Published: 2020-07-03

Lønnsdivisjonen i DFØ har gjennom prosjektet «Felles HR-system for staten» nylig gjennomført en anskaffelse av HR system med bistand til implementering av løsningen. Prosjektet går sommer 2020 i gang med bistand fra Itelligence for å implementere SAP SuccessFactors hos DFØ og deretter hos DFØs kunder. I første fase skal det implementeres et grunnoppsett med moduler for rekruttering og organisasjonskart. I de neste fasene har DFØ intensjon om å utvide systemet med moduler for onboarding, komp......

Competence area
Project management
Location
Stavanger / Remote
Workload
40-100%
Startdate
2020-07-14
Enddate
2021-01-13
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP