Request ID: 20-12-5626
Published: 18.12.2020

IMDi har behov for en prosjektleder med erfaring fra offentlige digitaliseringsprosjekter og konseptutredninger med sterkt fokus på brukerorientering ved bruk av metoder innen tjenestedesign.

Tentativ fremdriftsplan er:

 • Konseptfasen (11.01.21 – 01.07.21)
 • Planlegging og gjennomføring (opsjon)

Arbeidsområder for konsulenten:

 • Lede konseptarbeidet
 • Samarbeide tett med øvrig virksomhet IMDi spesielt virksomhetsarkitekt og fagressurser på bosetting, kvalifisering og digitalisering og eksterne interessenter (UDI, kommune)

Prosjektets leveranser:

 • Prosjektforslag
 • Prosjektbegrunnelse
 • Konseptutredning

Krav til kompetanse/erfaring:

 • Dokumentert erfaring fra digitaliseringsprosjekt med stor grad av brukerorientering og involvering i konseptutredninger
 • Erfaring med metoder innen tjenestedesign
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og sektorsamarbeid, gjerne fra utlendingeforvaltningen
 • God konseptuell forståelse for arkitektur, gjerne med dokumentert erfaring
 • Kunnskaper og evner til å sammenstille og analysere kompleks informasjon. Evne til å samarbeide godt med både fagsiden og ulike beslutningstakere er en forutsetning.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode evner til å planlegge og gjennomføre
 • Trives i arbeidsmiljø med høyt tempo

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

70-100%

Startdate

11.01.2021

Enddate

01.07.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Project Manager

Request ID: 21-05-8740 Published: 2021-05-05

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Project manager. Our telecommunication customer is subject to regulatory requirements (the EKOM Act - in addition to the Safety Act for designated facilities) on our ability to monitor, identify and respond to undesirable incidents. This includes video surveillance of facilities covered by the legal requirements. This primarily affects the estimated designated facilities under the Safety Act, and all facilities highly classified......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-05-18
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
English and Norwegian
Apply before: ASAP

Fullstack JavaScript - Telecom

Request ID: 21-04-5159 Published: 2021-04-28

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Fullstack JavaScript Developer. Your responsibilities: Maintaining the existing solutions and following up on quality issues Develop and maintain micro services Develop and maintain the overall system architecture Onboard and integrate with new systems Create solution and technical documentation Work closely with testers during end-to-end testing, including unit and integration tests Solve issues in production with customer opera......

Competence area
Development
Location
Flexible
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP