2x Produktledere til BT Ekstern team

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 24-02-2026
Published: 23.02.2024

Ruter søker to produktledere som ønsker å være med på å skape fremtidens mobilitetstilbud.  

Et tilbud som er så attraktivt og fleksibelt at det vil ta store markedsandeler fra privatbilen, og samtidig ivareta alle de individuelle behovene våre mer sårbare kundegrupper har. Vi gjør oppmerksom på at ressurser kan ved behov overføres til andre produktteam i løpet av kontraktsperioden. 

Om oppdraget 
Tur-Retur tilbyr i dag ulike former for bestillingstransport. Dette inkluderer lovpålagte tjenester slik som Skoleskyss i Akershus og Tilrettelagt Transport i Oslo, samt områdedekkende bestillingstransport som er åpne tjenester som benyttes av alle. Produktområdet for bestillingstransport har ansvaret for å levere produkter knyttet til tjenester som både treffer de som ikke kan benytte ordinær kollektivtrafikk, samt de som ønsker å redusere egen bilbruk. 

Våre team har ansvar for hele verdikjeden innen bestillingstransport. Dette betyr at vi tar oss av produkter som er i bruk av kunde direkte, andre interessenter som kommuner og bydeler, samt våre egne ansatte som administrerer tjenestene. 

Produktområdet består i dag av 3 team, og som en del av Tur-Returs satsing innen området er vi i ferd med å etablere et fjerde. Vi søker produktleder til to av de eksisterende teamene “BT Ekstern” og “BT intern”. 

BT ekstern har ansvaret for produktene som treffer sluttkundene, mens "BT intern” bygger løsninger som brukes primært av interne brukere i Ruter, eksempelvis kundesenter, operasjonssentral osv. 

Ruter og Tur-Retur er overbevist om at bestillingstransport er en viktig og sentral del av fremtidens kollektivtrafikk, og vi gir nå deg muligheten til å være med på å forme denne utviklingen. 

Om rollen og arbeidsoppgaver 
I rollen som Produktleder vil du lede et tverrfaglig produktteam, som har ansvaret for en spesifikk del av den totale kundeverdien vi leverer til kundene. Du skal stå midt i alt. Du skal vite hva kundene vil ha, hvorfor de vil ha det, og hvordan de kan få det. Hva er problemet vi skal løse for kunden, og hva er det underliggende behovet? Sammen med teamet skal du elske det fram, du skal heie på det og du skal få alle til å juble når det er på plass. Målet er å skape gode løsninger som gir resultater for både kundene og Tur-Retur. Du kommer til å stå midt i det hele, og jobbe tett med både interne fagmiljøer og produktteam, men også eksterne aktører. Vi jobber alltid med å forbedre oss, og du vil få anledning til å være med på å forme både organisasjon, arbeidsformer og teknologisk retning. Vi er klar over at god arbeidsmetodikk og teamorganisering er must for at vi skal lykkes med oppdraget vårt 

Krav til kompetanse

  • Tidligere erfaring med å ha jobbet som produktleder 
  • Dokumentert relevant erfaring med å ha ledet tverrfaglige produktutviklingsteam ved moderne prosesser for utforskning og utvikling. 
  • Dokumentert relevant erfaring med å løse kundeproblemer ved hjelp av digitale produkter. 
  • Dokumentert relevant erfaring med kvalitativ og kvantitativ innsikt (både brukertesting og produktanalyse) for å kunne gå fra hypotese via løsning til læring. 
  • Dokumentert relevant erfaring med å lede et teknisk produktteam. Eksempelvis team som har jobbet primært mot backend eller med produkter med høy teknisk kompleksitet. 
  • Erfaring med å forstå/jobbe innen flere fagområder, som utvikling, design, økonomi, salg og markedsføring   

Required skills:
Produktleder produktutviklingsteam digitale produkter. brukertesting produktanalyse

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

01.04.2024

Enddate

31.12.2024

Apply before

02.03.2024

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Data Engineers

Request ID: 24-04-8935 Published: 2024-04-17

TET Digital (Ruter) skal utvide satsningen på data og vi søker etter 1-6 (en til seks) erfarne data engineers med utviklerkompetanse. Data engineers vil inngå i flere produktteam. Våre team eier både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP) og deles internt og eksternt. Eksempel på et dataprodukt kan være punktlighet på kjøretøy i rute.En av våre produktområder heter Reise. Løsningene i dette produktområde består av en rekke tjenester s......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-13
Enddate
2025-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00

Maskinlæringskonsulent - Data & Innsikt

Request ID: 24-04-4291 Published: 2024-04-17

Avdelingen Data & Innsikt i TET Digital (Ruter) skal tilrettelegge data og innsikt gjennom federerte dataprodukter og moderne teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, Snowflake, Sagemaker, maskinlæring og data lakes. Avdelingen er ansvarlig for kvalitet, uttrekk og tilgjengelighet til innsiktsdata. Datakonsumenter er blant annet brukere av rapporter og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser, innsikt og oppfølging av eiernes kunder og operatører, ver......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-10
Enddate
2025-05-31
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00