3x testere til saksbehandling- og integrasjonsportefølje

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-01-0125
Published: 13.01.2020

 

Bistanden som skal utføres

Vi søker inntil 3 testere. Kandidatene vil kunne jobbe på tvers av team, i flere team eller ett dedikert team i løpet av perioden. Teamene består stort sett av systemansvarlig, funksjonelle ressurser, utviklere, testere og testleder. 

Å ha riktig kvalitet er en forutsetning for Helsedirektoratets leveranseevne og vårt bidrag til utviklingen av fagsystemer i helseforvaltningen. Vi har som mål at automatisere tester og hyppige leveranser er standard rutine i alle teamene våre og at man i et team tar kollektivt ansvar for arbeidet som skal utføres. 

Våre testere kommer inn tidlig og er med på å planlegge, bistå utviklere og skrive og utføre test, og har derfor et helhetlig kvalitetsansvar. Det gjør at de også er f.eks drivere for testdrevet utvikling og kontinerlig produksjonssetting da dette er kvalitetshevende tiltak. 

Nå søker vi etter testere med stor interesse for test og kvalitet som kan være drivere i teamet for testdrevet utvikling, automatisering av test og kontinuerlige produksjonssettinger

Krav til kompetanse

Vedkommende skal i team bidra til at kvalitetssikring gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer. Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • Vurdere og eskalere risikoer relatert til test
 • Pådriver for kontinuerlig produksjonssetting og testdrevet utvikling
 • Andre test- og kvalitetssikrings aktiviteter
 • Kvalitetssikring av akseptansekriterier
 • Utforme, vedlikeholde, utføre og dokumentere funksjonelle og tekniske tester
 • Analysere og vurdere testdekning på ny funksjonalitet
 • Utvikling og forbedring av automatiserte tester basert på Specflow, Selenium og/eller SOAPUI
 • Gjennomføre kodegjennomganger på enhets-, integrasjon og akseptansetester
 • Bistå med quality gates i SonarQube
 • Bidra i testplanlegging
 • Tilrettelegge testdata
 • Deltakelse i sprint-, system- og akseptansetest
 • Registrere og følge opp feil og avvik
 • Utvikling
 • Samarbeide med fagressurser for koordinering av test
 
Oppstart: To stk. oppstart 1.2.2020 og en stk. oppstart 1.3.2020
Varighet: 1 år
Omfang: 100%
Opsjon: 6 måneder
Lokasjon: Oslo
Språk: Norsk
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Jeg ser frem til å høre fra deg. 

V
 

Required skills:
Specflow Selenium Funksjonelle og tekniske testcaser

Desired skills:
.Net-utvikling og .Net Core ISTQB SoapUI Postman SonarQube Microsoft TFS

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

02.02.2020

Enddate

01.02.2021

Option to prolong

Apply before

22.01.2020

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00