Request ID: 21-04-9577
Published: 16.04.2021

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape en felles leveransekanal for å levere en samlet AMK-tjeneste til AMK-sentralene på en trygg og god måte.

ITIL-ressursen vil arbeide sammen med tjenestedesignere, prosjektleder, samt øvrige ressurser i prosjektet.  Sammen med ITIL som grunnmur vil prosjektet benytte rammeverket SIAM (Service Integration and Management) for å etablere denne tjenesten. 

Norsk helsenett forbeholder seg retten til å benytte konsulenten i andre prosjekter ved behov.

Konsulenten må innfri absolutte-krav:

 • Konsulenten skal være senior, minimum 5 år, og ha erfaring med etablering av prosesser og rutiner for drift og forvaltning
 • Sertifisering og erfaring innen ITIL
 • Erfaring med å innføre og tilpasse ITIL-prosesser i driftsorganisasjoner
 • Konsulenten skal være etterrettelig, effektiv og grundig. Ha gode kommunikasjons-egenskaper både muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet

Bør-krav:

 • Erfaring og/ eller sertifisering innen Service Integration and Management (SIAM)
 • Det vil være en fordel om konsulenten har erfaring fra store driftsorganisasjoner
 • Kjennskap til ITIL CSI - Continual Service Improvement og Knowledge management
 • Erfaring fra helsesektoren
 • Teknisk og administrativ bakgrunn
 • Erfaring med teamledelse

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
ITIL CSI SIAM

Competence area

Infrastructure

Location

Remote

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - NRK

Request ID: 21-11-4917 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en tjenestedesigner. Rollen som tjenestedesigner vil innebære ansvar for teamets konseptutvikling og tjenesteutvikling. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å delta i design og utvikling av helhetlige løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») på Microsoft 365-plattformen. Løsningene skal un......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 16:00

Løsningsarkitekt - NRK

Request ID: 21-11-8929 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en løsningsarkitekt. Rollen som løsningsarkitekt skal utvikle praktiske løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») for ulike brukergrupper, basert på bruk av Microsoft 365. Konsulenten vil ha ansvar for å utarbeide teknisk design, rådgivning på arkitektur og implementering av ulike typer......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 15:00