Request ID: 21-04-9577
Published: 16.04.2021

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape en felles leveransekanal for å levere en samlet AMK-tjeneste til AMK-sentralene på en trygg og god måte.

ITIL-ressursen vil arbeide sammen med tjenestedesignere, prosjektleder, samt øvrige ressurser i prosjektet.  Sammen med ITIL som grunnmur vil prosjektet benytte rammeverket SIAM (Service Integration and Management) for å etablere denne tjenesten. 

Norsk helsenett forbeholder seg retten til å benytte konsulenten i andre prosjekter ved behov.

Konsulenten må innfri absolutte-krav:

 • Konsulenten skal være senior, minimum 5 år, og ha erfaring med etablering av prosesser og rutiner for drift og forvaltning
 • Sertifisering og erfaring innen ITIL
 • Erfaring med å innføre og tilpasse ITIL-prosesser i driftsorganisasjoner
 • Konsulenten skal være etterrettelig, effektiv og grundig. Ha gode kommunikasjons-egenskaper både muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet

Bør-krav:

 • Erfaring og/ eller sertifisering innen Service Integration and Management (SIAM)
 • Det vil være en fordel om konsulenten har erfaring fra store driftsorganisasjoner
 • Kjennskap til ITIL CSI - Continual Service Improvement og Knowledge management
 • Erfaring fra helsesektoren
 • Teknisk og administrativ bakgrunn
 • Erfaring med teamledelse

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
ITIL CSI SIAM

Competence area

Infrastructure

Location

Remote

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00