Kartlegging, Analyse og Rapportering

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-08-2474
Published: 2020-08-25

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har i årets tildelingsbrev gitt Helsedirektoratet i oppdrag å frembringe en nasjonal pårørendeundersøkelse. Dette er et ledd i regjeringens arbeid med å utarbeide en egen pårørendestrategi.

BAKGRUNN

Formålet med en nasjonal pårørendeundersøkelse skal være å gi et bilde av pårørende i Norge sin situasjon samt deres opplevelse av helse- og omsorgstjenesten.

Pårørende er en viktig ressurs for sine nærmeste og for samfunnet. Ved hjelp av den kommende pårørendestrategien vil regjeringen gi landets pårørende en enklere og bedre hverdag. Formålet med strategien er å løfte frem pårørendes rolle og situasjon, peke på utfordringer og gi en retning for det videre arbeidet. Barn som pårørende er en viktig del av strategien, men skal ikke omfattes av undersøkelsen.

OM OPPDRAGET

Helsedirektoratet ønsker en kartlegging som gir økt kunnskap om og innsikt i pårørendes livssituasjon og -kvalitet.  Målet med kartleggingen er å gi nasjonen bedre innsikt i pårørendes situasjon samt berede grunnet for å kunne iverksette politikk som kan balansere ressursbruk og forventet nytte for de pårørende. Det har ikke tidligere vært gjennomført en nasjonal pårørendeundersøkelse.

Det vil være aktuelt å bruke ulike metoder for datainnsamling, kartlegging og analyse. Rapporten må gi en helhetlig fremstilling av resultatene fra undersøkelsene og kunne gi et fundament for politikkutforming.

Competence area

Project management, Other

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-18

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 20-09-5414 Published: 2020-09-18

Statnett SF har behov for en konsulent innenfor området Operativ IT-sikkerhet. Statnett SF ønsker en konsulent med en spesialistbakgrunn i henhold til krav for å styrke kapasiteten til å følge opp og lukke IKT-sikkerhetsrisiko i Statnett.  Arbeidsoppgaver Hands-on sikring av infrastruktur: Herding av servere og Active Directory generelt, filsluser, whitelisting, etc. Automatisering i forbindelse med kartlegging, revisjon, konfigurering og herding Løsningsarkitekt med helhetlig oversikt over sik......

Competence area
Security
Location
Oslo/Remote
Workload
100%
Startdate
2020-11-01
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 24-09-2020 12:00

Prosjektleder Elhub

Request ID: 20-09-9644 Published: 2020-09-18

Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning, driftsatt i 2019, og som vedlikeholdes og driftes av Elhubs egen organisasjon og en ITO leverandør.  På Nordisk nivå er det besluttet at finansielt oppgjør mellom markedsaktørene i strømmarkedet skal endres fra å være basert på måleverdier med en timeoppløsning til 15min. oppløsning. D......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 13-10-2020 12:00