Prosjektleder til Oljedirektatets digitaliseringsprogram

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-02-0332
Published: 07.02.2022

Oppdraget består i å lede prosjektet gjennom fasen fra Beslutningspunkt 1 til Beslutningspunkt 2 (ref Prince2 prosjektgjennomføringsmetodikk). Prosjektleder skal lede arbeidet med å evaluere ulike konsepter for prosjektet, samt foreslå konseptet som skal danne basis for videre prosjektplanlegging og gjennomføring.

Prosjektleder vil inngå som eksternt medlem av OD sitt prosjektkontor.

Det finnes allerede et prosjektlag som består av faglige personer (IT, Analysemiljøet, saksbehandlere) og som allerede er i gang med datamodellering, i dialog med NOROG.

Det vil bli opprettet et prosjektstyre som prosjektlederen rapporter til.

I tillegg til ordinære prosjektlederoppgaver ønskes det konkret assistanse av prosjektleder til å:

 • Sørge for at ulike løsningsforslag og konsepter blir utredet og evaluert, i dialog med interessentene
 • Identifisere og dokumentere risker, forutsetninger og avhengigheter til andre initiativ
 • Oppfølging av prosjektlag m.h.t
  • Prosjekt-konkretisering/ambisjon
  • Begrepsavklaring
  • Koordinering og planlegging mot NOROG
  • Videre formulering av krav (Høynivå-kravspesifisering)
  • Evaluering av markedet for eksisterende løsninger
  • Planlegging og estimering av RNB-prosjektet (kostnadsbilde + ressursbehov) ifm. påfølgende igangsetting av selve prosjektet
 • Oppdatere prosjektbeskrivelsen etter hvert med flere detaljer
  • Plan og tidslinje for delleveranser
 • Sikre at systemeier blir utpekt
 • Bistå i ev anskaffelse av system/implementeringspartner
 • Gi råd til OD på overordnet teknisk arkitektur

Prosjektleder vil også bistå OD i videreutviklingen av Prosjektkontoret. Dette inkluderer rammeverk for prosjektgjennomføring, rapportering og porteføljestyring.

Prosjektlederen antas å kunne bistå andre prosjekter som er i modningsfase eller implementasjon.

Etterspurt kompetanse:

 • 5-10 års erfaring med prosjektledelse i kompliserte miljøer
 • Prosjektlederkompetanse, sertifisering og omfattende erfaring innen PRINCE2 og Scrum
 • Kjent med prosessanalyse og metode for prosess og datamodellering.
 • Erfaring med prosjektdefinisjon og kravspesifisering
 • Erfaring med innføring av Prosjektkontor
 • Erfaring med anskaffelse av komplekse systemer og prosjekter
 • IKT-Arkitekturkompetanse
 • Kjennskap til olje- og gassvirksomhet
 • Kjennskap til ITIL

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management

Location

Stavanger

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.04.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00