Request ID: 20-06-3551
Published: 23.06.2020
Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning av Helsedirektoratets helseregistre.
Helsedataprogrammet (HDP) som styres av E-helse har ansvar for å etablere Helseanalyseplattformen med dataprodukter, blant annet fra NPR og KPR. Som en ramme for leveranser fra Helsedirektoratet har Avdeling Helseregistre etablert et prosjekt, Effektive Leveranser til HDP, som er planlagt for perioden 2020-Q2 2022.  
 
Prosjektets formål er å sørge for at Helsedirektoratet er i stand til å levere dataprodukter til Helseanalyseplattformen på en effektiv måte. Arbeidet omfatter fire overordnede hovedleveranser: 
 1. etablere dataprodukter, 
 2. forbedre intern løsning for forvaltning av metadata 
 3. løsning for integrasjon og dataoverføring til HAP
 4. etablere forvaltningsmodell. 
 5. Prosjektet ser nå etter en god informasjonsarkitekt som kan bistå i arbeid knyttet til dette arbeidet. 
Arbeidsoppgaver vil være følgende:
 • Kartlegging og strukturering av metadata
 • Informasjonsmodellering 
 • Utarbeide modeller knyttet til metadataforvaltning 
 • Avholde workshops med både faglige og tekniske ressurser
 • Utarbeide beslutningsunderlag
 • Jobbe i team, ha tett dialog med interne fagmiljøer i Helsedirektoratets lokaler i Trondheim
 • Bistå i arbeidet med spesifikasjon av dataprodukter og tilhørende metadata
 • Bistå i arbeidet med planlegging og gjennomføring av brukertesting
Helsedirektoratet søker 1 ressurs med faste arbeidsdager i Helsedirektoratets lokaler i Trondheim.
 
Krav til kompetanse:
 
Vi ser etter deg som er engasjert, selvstendig og med sterk interesse for smidige prosesser. Du liker variasjon i arbeidsdagene, er god til å kommunisere og finne løsninger sammen med andre. Du må trives i skjæringspunktet mellom helse og IT, gi et godt inntrykk og oppleves å passe inn i vårt miljø. Praktisk erfaring fra kartleggingsarbeid, informasjonsmodellering og konsolidering av data er en fordel. Forankringsarbeid og tett dialog med fagressurser er noe du trives med.
 
Vi ser etter en ressurs som:
 • Har relevant utdannelse, minimum på bachelornivå
 • Er en erfaren informasjonsarkitekt
 • Har kompetanse på helseregistre, konsolidering av metadata og erfaring fra prosjektarbeid
 • Evner å raskt sette seg inn i problemstillinger og som er løsningsorientert
 • Er uredd og selvgående. Ikke redd for å ta kontakt med folk og spore opp den informasjonen som er nødvendig. 
 • Kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagte CV-er. Dokumentert erfaring vil bli tillagt vekt i evalueringen i tillegg til formalkompetanse. Aktuelle kandidater vil bli intervjuet.

Opsjon: 1 + 1 år
Oppstart: Medio August

Ved søknad trenger vi spisset CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
PRINCE2 GDPR Prosessmodellering Informasjonsmodellering

Desired skills:
Workshops TOGAF

Competence area

Architecture

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

13.08.2020

Enddate

13.08.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00