Request ID: 20-06-2254
Published: 19.06.2020

Norsk Helsenett tilbyr aktører i helse- og omsorgssektoren en meldingstjeneste hvor medisinske meldinger utveksles på en sikker måte basert på etablerte standarder. 

Meldingsvalidator er en løsning som kontrollerer meldingene som sendes via meldingstjenesten for korrekthet i henhold til standarder, og bygger opp statistikk over meldingene som sendes mellom aktører i helsenettet. 

Formålet med Meldingsvalidator er å øke kvaliteten på implementasjon av meldinger og dermed bidra til at sektoren får en enhetlig meldingsutveksling.

Gjennom Meldingsvalidator tilbys også en test- og godkjenningstjeneste, hvor aktører kan verifisere testmeldinger, gjennomføre samsvarstester og oppnå en godkjenning av sin løsning for utveksling av bestemte typer meldinger.

Norsk Helsenett har behov for kompetanse og kapasitet for forvaltning og videreutvikling av Meldingsvalidator og ønsker derfor å engasjere 2 fullstack konsulent(er) på heltid fra 01.07.2020 frem til 30.06.2021 med opsjon på 6+6 måneders forlengelse.

Konsulenten(e) vil inngå i et smidig utviklingsteam som leverer løsninger som er kritisk for digital kommunikasjon i helsesektoren.

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Spesielt god kompetanse på og erfaring med følgende spesifikke komponenter:
  • .NET Core og C#
  • Databaseteknologi (MS SQLServer og/eller dokumentdatabaser)
  • Frontend-utvikling etter moderne webstandarder (Angular, Node.js)
 • Praktisk erfaring med moderne støtteverktøy som f.eks. TFS, Azure DevOps
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.
 • Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)


Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

 • Kompetanse på arkitektur og Test Driven Design (TDD)
 • Erfaring fra utvikling av komplekse systemer innen helsesektoren
 • Erfaring med utvikling av Meldingsvalidator og systemer knyttet til meldingsutveksling i helsesektoren
 • Kunnskap om container-teknologi (Docker)
 • Erfaring med datainnsamling for statistikkformål
 • Erfaring med kontinuerlig utvikling (CI/CD)
 • Erfaring fra team-arbeid
 • Evne til å ta ansvar og arbeide selvstendig

Kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagte CV’er. Dokumentert erfaring vil bli tillagt vekt i evalueringen i tillegg til formalkompetanse. Aktuelle kandidater kan bli intervjuet.

Required skills:
.NET Core C# MS SQL React Angular

Desired skills:
Docker TDD CI/CD

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.07.2020

Enddate

30.06.2021

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00