Request ID: 20-06-2254
Published: 19.06.2020

Norsk Helsenett tilbyr aktører i helse- og omsorgssektoren en meldingstjeneste hvor medisinske meldinger utveksles på en sikker måte basert på etablerte standarder. 

Meldingsvalidator er en løsning som kontrollerer meldingene som sendes via meldingstjenesten for korrekthet i henhold til standarder, og bygger opp statistikk over meldingene som sendes mellom aktører i helsenettet. 

Formålet med Meldingsvalidator er å øke kvaliteten på implementasjon av meldinger og dermed bidra til at sektoren får en enhetlig meldingsutveksling.

Gjennom Meldingsvalidator tilbys også en test- og godkjenningstjeneste, hvor aktører kan verifisere testmeldinger, gjennomføre samsvarstester og oppnå en godkjenning av sin løsning for utveksling av bestemte typer meldinger.

Norsk Helsenett har behov for kompetanse og kapasitet for forvaltning og videreutvikling av Meldingsvalidator og ønsker derfor å engasjere 2 fullstack konsulent(er) på heltid fra 01.07.2020 frem til 30.06.2021 med opsjon på 6+6 måneders forlengelse.

Konsulenten(e) vil inngå i et smidig utviklingsteam som leverer løsninger som er kritisk for digital kommunikasjon i helsesektoren.

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Spesielt god kompetanse på og erfaring med følgende spesifikke komponenter:
  • .NET Core og C#
  • Databaseteknologi (MS SQLServer og/eller dokumentdatabaser)
  • Frontend-utvikling etter moderne webstandarder (Angular, Node.js)
 • Praktisk erfaring med moderne støtteverktøy som f.eks. TFS, Azure DevOps
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.
 • Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)


Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

 • Kompetanse på arkitektur og Test Driven Design (TDD)
 • Erfaring fra utvikling av komplekse systemer innen helsesektoren
 • Erfaring med utvikling av Meldingsvalidator og systemer knyttet til meldingsutveksling i helsesektoren
 • Kunnskap om container-teknologi (Docker)
 • Erfaring med datainnsamling for statistikkformål
 • Erfaring med kontinuerlig utvikling (CI/CD)
 • Erfaring fra team-arbeid
 • Evne til å ta ansvar og arbeide selvstendig

Kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagte CV’er. Dokumentert erfaring vil bli tillagt vekt i evalueringen i tillegg til formalkompetanse. Aktuelle kandidater kan bli intervjuet.

Required skills:
.NET Core C# MS SQL React Angular

Desired skills:
Docker TDD CI/CD

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.07.2020

Enddate

30.06.2021

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Samfunnsmedisiner - TISK

Request ID: 22-01-6775 Published: 2022-01-14

Helsedirektoratet har hatt en betydelig økning i arbeidsbyrden i forbindelse med den løpende håndteringen av Covid-19 pandemien. Konsulenten skal delta i smittevernteamet som jobber med løpende utredning og beslutninger rundt Covid-19 relaterte problemstillinger, spesielt med TISK (Testing, Isolasjon, Sporing, Karantene) arbeid. Det innebærer å møte en stor mengde daglige henvendelser som krever raske svar på komplekse medisinske og smittevernfaglige problemstillinger. En stor del av spørsmålen......

Competence area
Other
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-02-14
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-01-2022 11:00

BI-Datavarehus utvikler - Legemiddelregisteret

Request ID: 22-01-5750 Published: 2022-01-12

FHI utvikler Legemiddelregisteret (LMR), et Nasjonalt Register for lagring av resepter oversendt fra apotekene. Første del av arbeidet begynner å nærme seg slutten samtidig som arbeid med datavarehus tiltar. FHI har mange systemer med underliggende databaser. FHI har behov for en til to ressurser som skal ha ansvar for BI-arkitektur og implementering av datavarehus. Ressursen(e) vil få en selvstendig rolle i arbeidet med flere av FHIs systemer hvilket stiller høye krav til konsulentens kompeta......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-03-01
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 21-01-2022 11:00