Request ID: 20-06-5793
Published: 2020-06-19

Norsk Helsenett utvikler og forvalter melde.no, som er en nasjonal e-helseløsning for innmelding av uønskede hendelser i helsesektoren. Melde.no er en felles inngang for ulike type meldeordninger som forvaltes av aktører som Statens Legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Helsetilsynet m.fl. 

Løsningen tilbyr skjemabasert innmelding av ulike typer hendelser for helsepersonell via en egen web-frontend. Vi utvikler også løsning for at befolkningen skal kunne melde inn uønskede hendelser via helsenorge.no.

Som en del av løsningen inngår også utvikling og forvaltning av integrasjoner mot aktørene som forvalter de ulike meldeordningene i helsesektoren.

Norsk Helsenett har behov for kompetanse og kapasitet for forvaltning og videreutvikling av melde.no og tilhørende integrasjoner, og ønsker derfor å engasjere 1 fullstack konsulent på heltid fra 01.07.2020 frem til 30.06.2021 med opsjon på 6+6 måneders forlengelse.

Konsulenten vil inngå i et smidig utviklingsteam som leverer løsninger som er kritisk for digital kommunikasjon i helsesektoren.

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Spesielt god kompetanse på og erfaring med følgende spesifikke komponenter:
  • NET Core og C#
  • Databaseteknologi (MS SQLServer)
  • Frontend-utvikling etter moderne webstandarder (React, Angular)
 • Praktisk erfaring med moderne støtteverktøy som f.eks. TFS, Azure DevOps
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.
 • Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

 • Kompetanse på arkitektur og Test Driven Development (TDD)
 • Erfaring fra utvikling av komplekse systemer innen helsesektoren
 • Erfaring med utvikling av systemer knyttet til meldingsutveksling i helsesektoren
 • Erfaring med integrasjoner mot eksterne aktører i helseforvaltningen
 • Erfaring med kontinuerlig utvikling (CI/CD) og etablering/ forvaltning av linjer for bygging og deployment
 • Erfaring fra team-arbeid
 • Evne til å ta ansvar og arbeide selvstendig

Kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagte CV’er. Dokumentert erfaring vil bli tillagt vekt i evalueringen i tillegg til formalkompetanse.

Required skills:
.NET Core C# MS SQL React Angular

Desired skills:
TDD CI/CD

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-07-01

Enddate

2020-06-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - National Security Act

Request ID: 20-07-4880 Published: 2020-07-02

The (new) National Security Act came into effect on 1st January 2019.  Its purpose is to contribute to  safeguarding Norway`s sovereignty, territorial integrity and democratic form of government and other national security interests,  preventing, uncovering and counteracting security-threatening activities,  security measures being implemented in accordance with fundamental legal principles and values in a democratic society Basic National Functions (BNF): Voice, SMS and Data (will be further b......

Competence area
Management for hire, Project management, Security
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-08-03
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP