Request ID: 20-09-3401
Published: 2020-09-08

Eldreombudet har behov for bistand til front-end utvikling til en Umbraco cms applikasjon. Dette skal gjøres på bakgrunn av ferdig utarbeidede grafiske skisser. I dette vil ligge å utvikle det nødvendige razor sider, css, css preprosessering (for eksempel SASS), css rammeverk (for eksempel bootstrap) og i tillegg til javascript/typescript der det måtte være nødvendig. Utviklingen må gjøres i henhold til prinsippene om responsivt design og skal fungere på flater som web, nettbrett og mobil. Nettsiden må støtte de mest brukte nettleserne, inkludert IE 11.

Videre vil det bli gitt tilgang til kodebase på Azure devops der en «tom» Umbraco applikasjon vil ligge med en ferdig struktur. Koden må da legges inn der i henhold til den strukturen som finnes der slik at back-end delen av dette enkelt kan utvikles.

Det har tidligere vært utført en designsprint. Leverandøren skal implementere front-end delen av applikasjonen. Dette skal gjøres ut fra UX skisser, se vedlegg UX skisser.

Oppdragstaker må være forberedt på å gi estimat på jobben, samt status etter gitte nærmere avtalte intervaller. Se for øvrig vedlagt bilag 4 for mer informasjon om fremdriftsplan og pris. 

I første omgang gjelder avtalen front-end utvikling av nettside for Eldreombudet. Oppdragsgiver ønsker også en opsjon på videre bruk av leverandørs ressurser til andre Umbraco sider. 

Ved bruk av en eventuell opsjon vil konsulenten benyttes til oppgaver i lignende prosjekter som krever Umbraco-kompetanse.

KRAV TIL KOMPETANSE

Det er behov for én konsulent med god erfaring fra arbeid med front-end utvikling basert på grafiske skisser. Det er nødvendig med front-end kompetanse innen razor sider, css, css preprosessering (for eksempel SASS), css rammeverk (for eksempel bootstrap) og i tillegg til javascript/typescript der det måtte være nødvendig. Det vil også lagt vekt på god kompetanse innen webutvikling med ASP.NET 

Videre er det en fordel at konsulenten har erfaring med CMS utvikling. I tillegg er det ønskelig med kompetanse innen Umbraco-utvikling.

Dersom tilbudt konsulent er tilgjengelig for oppstart umiddelbart etter kontraktsinngåelse vil dette vurderes positivt. 

Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Razor CSS Javascript

Desired skills:
Bootstrap CMS Umbraco SASS ASP.NET

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 20-09-5414 Published: 2020-09-18

Statnett SF har behov for en konsulent innenfor området Operativ IT-sikkerhet. Statnett SF ønsker en konsulent med en spesialistbakgrunn i henhold til krav for å styrke kapasiteten til å følge opp og lukke IKT-sikkerhetsrisiko i Statnett.  Arbeidsoppgaver Hands-on sikring av infrastruktur: Herding av servere og Active Directory generelt, filsluser, whitelisting, etc. Automatisering i forbindelse med kartlegging, revisjon, konfigurering og herding Løsningsarkitekt med helhetlig oversikt over sik......

Competence area
Security
Location
Oslo/Remote
Workload
100%
Startdate
2020-11-01
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 24-09-2020 12:00

Prosjektleder Elhub

Request ID: 20-09-9644 Published: 2020-09-18

Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning, driftsatt i 2019, og som vedlikeholdes og driftes av Elhubs egen organisasjon og en ITO leverandør.  På Nordisk nivå er det besluttet at finansielt oppgjør mellom markedsaktørene i strømmarkedet skal endres fra å være basert på måleverdier med en timeoppløsning til 15min. oppløsning. D......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 13-10-2020 12:00