Teknisk Prosjektleder

Log in or register to apply
Request ID: 22-08-8837
Published: 01.08.2022
Apply before: 16.08.2022 10:00
Share:

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR.

Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for behandling av data. Det er for eksempel identifisert behov for å etablere en oppdatert tjeneste for å ha oversikt over hvilke enheter som skal rapportere hvilke data, og på hvilke indikasjoner/tidspunkt. Hyppigere oppdaterte, mer komplette og korrekte registerdata skal bidra til at registrenes nytteverdi økes. Automatiserte prosesser for dataflyt, publisering og bruk av data for alle målgrupper er grunnleggende for dette. Systemgenererte metadata og dokumentert datakvalitet er områder som er særs viktig. En stor del av jobben vil være å forbedre og utvikle løsninger for å understøtte fagsidens arbeid med helsedata.

Andre arbeidsoppgaver kan også bli aktuelt.

KRAV TIL KOMPETANSE

Det er behov for en erfaren prosjektleder som har god teknisk innsikt og forståelse for arbeid med data- og informasjonsmodellering og store datamengder.

Konsulenten må evne å ta en ledende rolle og tilrettelegge for en god utviklingsprosess, utarbeide nødvendig planverk og drive prosessen og arbeidet med å utvikle registerplattformen.

Vedkomne må ha kunnskap og erfaring med løsningsarkitektur og et bevisst forhold til sikkerhet og sikker utvikling og ha som mål å lage effektive arbeidsflater/redskap for dem som skal jobbe med registerdata.

Konsulenten må evne å kommunisere godt med alle involverte, være løsningsorientert, uredd og selvgående, og sørge for riktig involvering og godt informasjonsgrunnlag.

Viktige deler av arbeidet til konsulenten vil være:

  • Bidrag i prosesser for å avklare problemstillinger som for eksempel løsningsarkitektur, sky vs. on-premise, og sikkerhet
  • Interessenthåndtering
  • Utviklingsledelse, inkludert det å sørge for god teamsammensetning slik at riktig kompetanse er til stede på riktig tid
  • Endringsledelse
  • Bruk av ulik metodikk

Arbeidsoppgavene vil ligge i skjæringspunktet mellom fag og IT og det er derfor viktig at konsulenten er komfortabel med slikt arbeid.

Bistanden skal utføres i Trondheim. Fysisk oppmøte er påkrevd og fjernarbeid er i hovedsak ikke et alternativ for dette oppdraget.

Required skills:
Endringsledelse Utviklingledelse Azure

Attached document(s):
Leverandørens Besvarelse
Apply

Competence area

Project management

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.09.2022

Enddate

31.08.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00