Showing jobs 1 to 25 of 2 total   See all jobs on portal.cube.no

DevOps-utvikler med spisskompetanse på Kubernetes og Java

Request ID: 23-03-1299 Published: 2023-03-22

For vår kunde i bank & finans sektoren søker vi etter en DevOps-utvikler med spisskompetanse på Kubernetes og JavaKunden er i gang med et større moderniseringsløp der kjernesystemer for lån og tilskudd skal fornyes samtidig som arbeidsprosesser skal digitaliseres og effektiviseres. Ny løsning er basert på hyllevare med tilpasning fra valgt leverandør. Alle komponenter som inngår i løsningen som skal kjøres på vårt Kubernetes-cluster og vi ønsker... Read more

Required skills:

 • Kubernetes
 • jBoss
 • Java
 • CI/CD
 • DevOps

Desired skills:

 • Oauth
 • Tekton
 • Openshift

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

2023-04-11

Enddate

2023-12-31

Option to prolong

Languages

Apply before: 27-03-2023 17:00
Read more and apply

Fullstack utvikler - FINT KONTROLL

Request ID: 23-03-9594 Published: 2023-03-21

Vigo IKS søker etter en systemutvikler med god erfaring innenfor Java, Javascript, HTML og CSS . Hovedoppgaven vil være sammen med resten av teamet, å utvikle en autorisasjonsmodul for FINT KONTROLL løsningen. Løsningen vil være basert på RBAC.Oppgavene vil blant annet bestå iInformasjonsmodeleringDesign og utvikling av funksjonaliteten i løsningen med tilhørende tjenesterDrift av løsningenKrav til kompetanseRelevant erfaring som utvikler, rådgiv... Read more

Required skills:

 • Java
 • HTML
 • CSS
 • Docker
 • Azure
 • AWS
 • Sparx
 • Cloud
 • Javascript

Desired skills:

 • FINT
 • RBAC

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-04-13

Enddate

2025-04-15

Option to prolong

Languages

Apply before: 10-04-2023 15:01
Read more and apply

Anskaffelse av brannmurteknologi - Behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag

Request ID: 23-03-2533 Published: 2023-03-21

Brønnøysundregistrene skal gjennomføre anskaffelse av brannmurteknologi og har behov for faglig bistand i tilknytning til kartlegging og beskrivelse av behov, kravspesifikasjon samt bistand under evaluering og eventuelle forhandlinger.Nærmere beskrivelse av oppdragetKonsulenten skal fasilitere behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag, med et spesielt ansvar for utarbeidelse av kravspesifikasjon. Spesifiseringsfasen vil pågå fra måned... Read more

Required skills:

 • Brannmurteknologier
 • F5 BigIP
 • Cisco ACI

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

2023-05-01

Enddate

2023-12-31

Languages

Norsk

Apply before: 29-03-2023 14:00
Read more and apply

Test Manager - Energy sector

Request ID: 23-03-8972 Published: 2023-03-21

Description of the ServiceFor our client in the energy sector, we are looking for a test manager that will report to the Project Manager for the implementation project for the Next Gen HSSE IT-System. Main responsibilities will include the following:Overall responsible for the test and QA activities for the HSSE IT-SystemDefine criteria and test cases for functional and technical testingLead and orchestrate the user acceptance testing activities... Read more

Required skills:

 • QA
 • Testleder

Desired skills:

 • HSSE

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

2023-04-15

Enddate

2023-10-15

Languages

Apply before: 28-03-2023 12:00
Read more and apply

QA- og Prosjektstøtte

Request ID: 23-03-2778 Published: 2023-03-20

Arbeidsoppgaver Kriminalomsorgen holder på med anskaffelse og innføring av ett nytt, felles digitalt straffegjennomføringssystem som skal benyttes for alle typer straffegjennomføring og som inneholder all relevant informasjon knyttet til den domfelte og innsatte gjennom hele straffegjennomføringsløpet. Til dette arbeidet ønsker Kriminalomsorgen en konsulent for rådgivning og kvalitetssikring av kriminalomsorgens arbeid. Konsulent vil ha en overor... Read more

Required skills:

 • QA
 • Kontraktshåndtering
 • Prosjektledelse
 • Project Management

Competence area

Project management

Location

Lillestrøm

Workload

100%

Startdate

2023-04-04

Enddate

2023-12-31

Option to prolong

Languages

Engelsk

Apply before: 28-03-2023 12:00
Read more and apply

Incident Responder - Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 23-03-2733 Published: 2023-03-17

Om oppdragetNRKs operative del av informasjonssikkerhet skal innhente en ressurs med nødvendig kompetanse for å styrke team, og ta ansvar for konkrete oppgaver innenfor IT-sikkerhet. Teamet har både strategiske og operative oppgaver og jobber tett med andre seksjoner i NRK for å forebygge, håndtere hendelser og redusere sårbarheter.NRK søker etter en Incident Responder som skal bidra til å utvikle NRKs operative sikkerhetsmiljø. Personen vil spil... Read more

Required skills:

 • Azure Sentinel
 • Linux
 • Incident Response

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-04-15

Enddate

2023-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 29-03-2023 11:30
Read more and apply

2x Videreutvikling med SAP BODS & SQL

Request ID: 23-03-5928 Published: 2023-03-15

Ruter skal innhente og sammenstille data til Ruters Digitale Plattform (RDP) og tilgjengeliggjøre dataprodukter i semantisk lag for forretningsformål. Et eksempel på dataprodukt kan være passasjertelling fra kjøretøy eller linjelønnsomhet. Ruter søker to (2) konsulenter som skal bistå med utviklingsoppgaver ved bruk av verktøyene SAP BODS og SQL-server i datavarehuset for dataproduktene Reisende og Merkantile data. Det leies inn én konsulent til... Read more

Required skills:

 • SAP BODS
 • SQL
 • Power BI
 • DAX

Competence area

Data warehouse and BI, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-05-02

Enddate

2024-04-30

Languages

Norsk

Apply before: 27-03-2023 12:00
Read more and apply

2x Senior Backend utviklere - Dataplattform

Request ID: 23-03-3645 Published: 2023-03-16

Beskrivelse av oppdragetRuter søker nå to utviklere til vår dataplattform. Sammen med resten av teamet; produktleder, tech-lead og andre utviklere vil dere i begynnelsen ha hovedfokus på å lage plattformtjenester, Developer Experience (DevEx) samt håndtere infrastrukturen og drifte dataplattformen.Dataplattformen vår inngår i et økosystem der data mesh er en sentral ide. Vi tror på desentralisering av data med et hint av lim for team. Dataplattfo... Read more

Required skills:

 • Python
 • Java/Kotlin
 • CI/CD
 • Terraform
 • Cloud
 • Snowflake

Desired skills:

 • GDPR
 • Data Mesh

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-04-17

Enddate

2024-03-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Senior tester

Request ID: 23-03-1282 Published: 2023-03-02

Ruter ønsker å styrke sin kapasitet på testområdet med en testressurs på fulltid. Ressursen vil inngå i avdelingen Digitale Tjenester (DT) sin ressurspool og vil bli allokert til ulike prosjekter og aktiviteter etter behov så lenge oppdraget varer. I første omgang er testeren tiltenkt å jobbe i RuterSalg-teamet Produktporteføljen i Ruter og Kollektivkameratene har stor bredde og spenner fra mobilapper som den nye Ruterappen, RuterBillett og Rute... Read more

Required skills:

 • ende-til-ende tester
 • ISTQB
 • Ytelsetesting
 • Teknisk testing

Desired skills:

 • Systemintegrasjonstesting

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-04-12

Enddate

2024-03-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Team anskaffelse - Livshendelsen

Request ID: 23-03-2534 Published: 2023-03-10

Regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi Én digital offentlig sektor beskriver en klar ambisjon om at offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Det betyr at kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter må samarbeide på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer for å lykkes med denne ambisjonen. Videre sier strategien at viktige situasjoner og li... Read more

Required skills:

 • Prosjektstøtte
 • Endringsledelse
 • Gevinstrealisering

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

300%

Startdate

ASAP

Enddate

2024-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Senior backend applikasjonsutvikler

Request ID: 23-03-5436 Published: 2023-03-02

Ruter søker en erfaren og senior backend applikasjonsutvikler til RuterSalg teamet som er godt kjent med systemer for asynkron meldingsutveksling. Ruter har utviklet en egen løsning (RuterSalg) for salg av billetter i betjente kanaler. Løsningen benyttes i dag f.eks. ombord i kjøretøy og hos forhandlere. Denne løsningen består av egenutviklet android-app som front-end og egenutviklet backend for frontend (BFF). Disse benytter i tillegg Ruters egn... Read more

Required skills:

 • Kafka
 • Kotlin
 • Kubernetes

Desired skills:

 • Spring Boot
 • API

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-04-12

Enddate

2023-11-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

6x Frontend utviklere

Request ID: 23-03-3289 Published: 2023-03-02

Hensikten med oppdraget er å anskaffe kompetanse til frontendutvikling innen tre ulike prosjekter ved Brønnøysundregistrene. Prosjekt Reelle rettighetshavere er i gang med å utvikle et nytt nasjonalt register over reelle rettighetshavere, dvs. personer som reelt sett eier eller kontrollerer norske virksomheter. Prosjektet arbeider nå med funksjonalitet for innrapportering og tilgjengeliggjøring for virksomheter med juridisk person (virksomheter)... Read more

Required skills:

 • React
 • Altinn
 • JavaScript
 • REST API
 • Node.JS

Competence area

Development

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

2023-04-11

Enddate

2023-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Testutvikler

Request ID: 23-03-3066 Published: 2023-03-02

Brønnøysundregistrene søker en testuvikler. Nærmere beskrivelse av oppdragetProsjektet Brukervennlige Registertjenester (BVR) skal realisere tjenestene for innrapportering og tilgjengeliggjøring nært knyttet opp mot saksbehandlingsprosessene som realiseres av BRsys-prosjektet. Hovedfokus for dette oppdraget vil være tjenester for innrapportering. Prosjektet benytter en teknologiplattform basert på OpenShift og Java for utvikling av backendtj... Read more

Required skills:

 • Testautomatisering
 • Java
 • JavaScript
 • API testing

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-04-11

Enddate

2023-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

CX/UX designer - Nye Kundetjenester

Request ID: 23-03-7574 Published: 2023-03-03

Ruter søker en CX/UX designer til nye kundetjenester. Design er beviset på at noen har tenkt godt. Hos Ruter er vi mange som tenker godt. Vi tenker hele tiden på hvordan vi skal skape bærekraftig bevegelsesfrihet i verdensklasse. For det skal vi. Verdensklasse. Da trenger vi dyktige designere med på laget, for å skape løsninger kundene våre elsker. Design gjør at alle løsningene våre henger sammen på tvers av flater, enten de er analoge eller dig... Read more

Required skills:

 • CX design
 • UX design
 • Brukeropplevelse

Desired skills:

 • Figma
 • XD
 • Miro
 • Figjam

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-03-27

Enddate

2024-04-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Prosjektstøtte

Request ID: 23-03-0048 Published: 2023-03-02

Ruter ønsker bistand fra en konsulent til prosjektstøtte for å bistå i og lede prosesser knyttet til hvordan Ruter bør jobbe med og håndtere planlagte driftsavvik i kollektivtrafikken. Om prosjektetProsjektet har ansvaret for planlegging, organisering og gjennomføring av sommeravviket på T-banen fra 18.05. - 03.09.2023, samt levere en dokumentasjon og en anbefaling på hvordan Ruter bør organisere prosessene / arbeidet med tilsvarende planlagte a... Read more

Required skills:

 • PowerPoint
 • Presentasjonsevne
 • Prosjektstøtte
 • Analytiskeegenskaper

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-03-27

Enddate

2023-10-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Android app utvikler

Request ID: 23-02-3670 Published: 2023-02-27

Ruter ønsker en erfaren app-utvikler til RuterKontroll-teamet. Utvikleren skal være med og bygge opp en ny app med tilhørende periferiutstyr i et team som vil bestå av tech lead, (minst) to utviklere, produktleder, design og test. Vi ønsker oss en utvikler som har lyst til å være med oss å lage en løsning basert på de beste verktøyene i vår del av markedet, som skal løse en spennende og utfordrende problemstilling – hvordan få opp betalingsandel... Read more

Required skills:

 • Android
 • Kotlin

Desired skills:

 • DevOps
 • React native
 • AWS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-04-11

Enddate

2024-03-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Techlead - RuterSalg

Request ID: 23-02-5184 Published: 2023-02-13

Ruter ønsker en erfaren utvikler som Tech lead for et av sine team. Utvikleren skal være med å videreutvikle teamets løsninger, sammen med et team på 10 personer. Vi ønsker oss en tech lead med fullstack-kompetanse og interesse for arkitektur. Vedkommende vil jobbe med løsningsdesign innad i teamet og ivareta teamets oppgaver for helhetlig arkitekturdesign på tvers av tekniske løsninger på front- og backend, i tillegg til å jobbe tett med Ruter... Read more

Required skills:

 • Tech Lead
 • Kafka
 • Kafka Streams
 • Kotlin

Desired skills:

 • DevOps
 • API

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-04-12

Enddate

2024-04-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

UX skribent

Request ID: 23-02-2404 Published: 2023-02-24

UX-skribent til prosjektet prosjektet “Brukervennlige registertjenester”. Oppdragets overordnede formål er å bidra til å designe en: Ny og moderne funksjonalitet for å registrere (starte, endre og avvikle) virksomheter i enhetsregisteret og foretaksregisteret. Fremtidsrettet og moderne løsning for tilgjengeliggjøring av data fra Brønnøysundregistrenes registre Nærmere beskrivelse av oppdragetProsjektet Brukervennlige Registertjenester (BVR) skal... Read more

Required skills:

 • Ux-skriving
 • Utforming av tekst
 • Brukeropplevelse
 • Brukergrensesnitt

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-04-11

Enddate

2023-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Senior Fullstack med Arkitektur kompetanse

Request ID: 23-02-6910 Published: 2023-02-24

Prosjektet Brukervennlige Registertjenester (BVR) skal realisere tjenestene for innrapportering og tilgjengeliggjøring nært knyttet opp mot saksbehandlingsprosessene som realiseres av BRsys-prosjektet. BVR vil også bidra til å utvide registerplattformen. Prosjektene benytter en teknologiplattform basert på OpenShift og Java. I BVR vil også Altinn 3 plattformen bli benyttet for innrapportering. Konsulentene vil inngå i produktteam sammensatt av f... Read more

Required skills:

 • Java
 • Arkitektur
 • Docker
 • Kubernetes
 • Spring Boot
 • React
 • Altinn 3

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-04-11

Enddate

2023-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

UX Designer

Request ID: 23-02-6336 Published: 2023-02-24

Produktdesigner med kompetanse som UX- og tjenestedesigner til prosjektet “Brukervennlige registertjenester”. Oppdragets overordnede formål er å bidra til å utvikle en ny og moderne funksjonalitet for å registrere (starte, endre og avvikle) virksomheter i enhetsregisteret og foretaksregisteret. Nærmere beskrivelse av oppdragetProsjektet Brukervennlige Registertjenester (BVR) skal realisere tjenestene for innrapportering og tilgjengeliggjøring næ... Read more

Required skills:

 • UX
 • CX
 • Brukskvalitet
 • Brukergrensesnitt

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-04-11

Enddate

2023-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

6x Backend Java utviklere

Request ID: 23-02-2186 Published: 2023-02-24

Brønnøysundregistrene ønsker å anskaffe 6 backendutviklere til tre ulike prosjekt. Oppdragets overordnede formålHensikten med oppdraget er å anskaffe kompetanse til backendutvikling innen tre ulike prosjekter ved Brønnøysundregistrene. Prosjekt Reelle rettighetshavere er i gang med å utvikle et nytt nasjonalt register over reelle rettighetshavere, dvs personer som reelt sett eier eller kontrollerer norske virksomheter. Prosjektet arbeider nå me... Read more

Required skills:

 • Java
 • CI/CD
 • Docker
 • Kubernetes
 • Spring Boot
 • SQL

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-06-01

Enddate

2023-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Tjenestedesigner - Team CRM

Request ID: 23-02-7204 Published: 2023-02-27

Ruter søker en Tjenestedesigner som skal jobbe sammen med Team CRM Beskrivelse av anskaffelsenDesign er beviset på at noen har tenkt godt. Hos Ruter er vi mange som tenker godt. Vi tenker hele tiden på hvordan vi skal skape bærekraftig bevegelsesfrihet for alle. Da trenger vi dyktige designere med på laget, for å skape løsninger kundene våre elsker og som lager løsninger som gjør at våre medarbeidere kan gjøre en best mulig jobb. Design gjør at... Read more

Required skills:

 • Tjenestedesign
 • Innsiktsarbeid
 • Workshops

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-03-20

Enddate

2023-10-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Tjenestedesigner / Integrasjonsdesigner

Request ID: 23-02-9058 Published: 2023-02-20

Flytoget søker i denne konkurransen en senior tjenestedesigner som skal sørge for at systemer for operativt togpersonell blir tilrettelagt med god brukeropplevelse. Som tjenestedesigner vil du jobbe med fagressurser innenfor togtrafikk, dette inkluderer operativt utegående personell om bord på togene og planlegging og driftsressurser i det interne plan- og driftsmiljøet, samt tett med prosjektleder og utviklerteam. Din oppgave vil være å sørge f... Read more

Required skills:

 • Tjenestedesig
 • Integrasjonsdesig
 • Wireframes
 • Brukerinnsikt

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-03-20

Enddate

2024-01-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Solution Architect - Telecom

Request ID: 23-02-0905 Published: 2023-02-14

For our customer in the Telecom industry, we are searching for a Solution Architect. As a Solutions Architect, the main activities are: Taking lead in designing E2E solutions. Refining requirements in dialogue with the business & key stakeholders. Analyzing and designing IT solutions. Design and lead the architecture transformation from the current IT landscape to the target IT landscape. Guide and support agile teams, ensuring solutions are sca... Read more

Required skills:

 • Løsningsarkitekt

Desired skills:

 • TOGAF
 • Telecom

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-03-20

Enddate

2023-06-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Sikkerhetsarkitekt

Request ID: 23-02-7416 Published: 2023-02-21

Norsk helsenett har etablert et prosjekt for innføring av sentraliserte tjenester for livssyklushåndtering av krypteringsnøkler, sertifikater (både internt genererte og innkjøpte) og annen informasjon som man av sikkerhetshensyn trenger å oppbevare sikkert og styre tilgangen til. Det skal defineres og etableres tjeneste- og leveransemodell med organisering for forvaltning, teknisk drift, og velges tekniske komponenter. BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES... Read more

Required skills:

 • Sikkerhetsarkitekt
 • ISO 27001
 • ISO 27002

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

2023-03-13

Enddate

2024-06-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search. Find all jobs on the job portal