Showing jobs 1 to 25 of 8 total   See all jobs on portal.cube.no

Teknisk Testleder - Statistikkportal

Request ID: 23-09-9951 Published: 2023-09-28

FHI står foran store utfordringer og en spennende tid med digitalisering av helsedata. FHI leter etter en testleder, som skal jobbe med vår nye statistikkbank, FHI Statistikkportal. Portalen består av tre deler; et administrasjonsgrensesnitt der fagpersoner i FHI laster inn og tilrettelegger sine data, et åpent api der dataene blir tilgjengelig for alle interessenter og et publikumsgrensesnitt der vi visualiserer statistikk fra FHIs ulike helsere... Read more

Required skills:

 • testautomatisering
 • Azure
 • CI/CD
 • Jira

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-11-01

Enddate

2023-12-31

Languages

Norsk

Apply before: 15-10-2023 12:00
Read more and apply

Agile Coach - Etablere smidige team

Request ID: 23-09-3828 Published: 2023-09-27

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 svært erfaren Agile Coach som har solid erfaring med å etablere smidige team, med hovedtyngden å bistå Scrum Master, Produkteier/Produktgruppeledere, og Team arkitekt med å få etablert backlogg, estimering, planverk/styringsdokumentasjon som migreringsplaner og roadmap med fokus på interne og eksterne avhengigheter, for det teamet skal levere fremover... Read more

Required skills:

 • Agile Coachen

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-11-01

Enddate

2023-04-30

Languages

Norsk

Apply before: 07-10-2023 12:00
Read more and apply

Senior Prosjektleder - Bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.

Request ID: 23-09-8329 Published: 2023-09-26

Produktområde for bestillingstransport har behov for en dyktig, engasjert og erfaren senior prosjektleder til å lede forprosjektet for en bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.Prosjektet er en del av Ruters satsning på bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet, hvor bestillingstransport basert på delte selvkjørende kjøretøy spiller en nøkkelrolle. Forprosjektet er en del av Ruters modell for gjennomføring av anskaffelser. Før en anskaf... Read more

Required skills:

 • Produktutvikling
 • Tjenesteutvikling
 • Offentlige anskaffelser
 • Prosjektledelse

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-11-01

Enddate

2024-06-30

Languages

Norsk

Apply before: 07-10-2023 12:00
Read more and apply

Frontendutvikler til RDS

Request ID: 23-09-1163 Published: 2023-09-27

Team Ruters designsystem (RDS) ønsker seg en utvikler til å være med å videreutvikle RDS. Hovedmålet med designsystemet er å bygge kultur for deling og skape et tettere samarbeid på tvers av produkt og tjenester i hele kundeferden. Teamet består for tiden av tre ansatte; én designsystem lead, én senior visuell designer og én designer. Nå trenger vi en utvikler som har faktisk og praktisk erfaring med å utvikle designsystemer.I første omgang er ut... Read more

Required skills:

 • React
 • Typescript
 • CI/CD
 • Designsystem

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-10-23

Enddate

2023-09-30

Languages

Norsk

Apply before: 08-10-2023 12:00
Read more and apply

Frontendutviklere til team Web

Request ID: 23-09-6698 Published: 2023-09-27

Ruter søker to (-2-) senior frontend/webutviklere til å jobbe i team Web. Ruter ønsker å gi brukerne et helhetlig inntrykk av Ruter uavhengig av hvilken kanal de møter oss på. Kundeorientert design og utvikling av Ruter-appen har gitt et skikkelig løft på mobile flater. Webløsninger som ruter.no gjenstår, og det ønsker vi nå å sette fokus på. Akkurat nå er vi i en fase der vi vurderer teknologi og arkitektur. Du vil derfor være en sentral person... Read more

Required skills:

 • React
 • Typescript
 • Kubernetes
 • Headless CMS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-10-23

Enddate

2024-09-30

Languages

Norsk

Apply before: 08-10-2023 12:00
Read more and apply

2x Prosjektstøtte koordinator - FHI

Request ID: 23-09-9844 Published: 2023-09-26

FHI revidert nasjonalbudsjett for 2023 det ble besluttet at alle nasjonale helseregistre skal virksomhetoverføres til FHI fra 1.1.2024. Dette medfører på IT-siden at tekniske løsninger, infrastruktur, lisenser med mer må overføres til FHI. Vi søker etter to personer som kan bidra i kartleggingen av de aktuelle løsningene, støtte det interne prosjektet og bidra med koordinering mellom de involverte.BISTANDEN SOM SKAL UTFØRESOppdraget består i å bi... Read more

Required skills:

 • infrastruktur
 • ActiveDirectory
 • M365
 • Prince2

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-11-01

Enddate

2023-12-31

Languages

Norsk

Apply before: 09-10-2023 12:00
Read more and apply

Senior .NET utvikler

Request ID: 23-09-0643 Published: 2023-09-19

NHN har startet et arbeid med å integrere de interne støttesystemene i NHN. Formålet til integrasjonstjenesten er å etablere en løsning mot alle NHN sine interne støttesystemer. Integrasjonstjenesten skal holde oversikt over hvem som produserer og konsumerer data. Integrasjonstjenesten vil være et knutepunkt for mottak og distribusjon av data mellom NHN sine interne støttesystemer. Teamet bistanden skal utføres i jobber med å knytte sammen de int... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • REST API
 • Docker
 • Kubernetes

Desired skills:

 • Kafka

Competence area

Development

Location

Tromsø

Workload

100%

Startdate

2023-10-09

Enddate

2024-06-30

Languages

Norsk

Apply before: 01-10-2023 12:00
Read more and apply

Prosjektleder Digitale skilter

Request ID: 23-09-7144 Published: 2023-09-15

Ruter drifter en betydelig skiltpark i Oslo og Viken. Dette inkluderer elektroniske skilter og skjermer på bussholdeplasser, trikkeholdeplasser og T-banestasjoner. Vedlikehold og bytte av skilter skjer i stor grad gjennom leverandører og i tett samarbeid med Sporveien, Sporveien Media og andre offentlige enheter, men Ruter har overordnet ansvar for kontrakter og leveransene.Den eldste delen av skiltparken må oppgraderes spesielt med tanke på over... Read more

Required skills:

 • prosjektledelse
 • offentlige anskaffelser
 • SSA avtaler

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-10-30

Enddate

2024-06-30

Languages

Norsk

Apply before: 30-09-2023 12:00
Read more and apply

Senior Frontendutvikler

Request ID: 23-09-2628 Published: 2023-09-19

Stortingets IT-miljø er i stor grad basert på Microsoft produkter og utviklingsverktøy. Oppdragsgiver har en bred portefølje av applikasjoner utviklet for Windows og Web-plattform, og er nå i gang med å utvikle og etablere en ny tjenestebasert plattform. I tillegg til egenutviklede systemer har oppdragsgiver ansvar for å tilpasse hyllevare og skytjenester, og å integrere disse i sitt systemlandskap.Oppdragsgivers egenutviklede løsninger er i all... Read more

Required skills:

 • React
 • JavaScript/Typescript
 • CSS
 • JSON

Desired skills:

 • Scrum

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-11-01

Enddate

2023-02-28

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Frontendutvikler til team DPI

Request ID: 23-09-3404 Published: 2023-09-27

Ruter er nå på jakt etter en frontendutvikler som kan hjelpe oss i team DPI (dynamisk og personlig passasjerinformasjon) med å videreutvikle og forvalte de digitale kundeinformasjonsflatene om bord på kjøretøy og stoppested/holdeplasser. I tillegg vil rollen også være sentral i å utvikle og overvåke interne verktøy for kvalitetssikring og systemstatus for kundeinformasjon og ha dialog med plattformleverandører av stoppestedsskjermer.Ruters kjøret... Read more

Required skills:

 • React
 • Typescript
 • HTML/CSS
 • Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-10-23

Enddate

2025-09-30

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

2x Fullstackutvikler - HelseID

Request ID: 23-06-5947 Published: 2023-06-04

Til vår kunde i helsesektoren søker vi 2 fullstackutviklere for å jobbe med HelseID, en løsning som benyttes til sikker autentisering av helsepersonell og virksomheter ovenfor applikasjoner og APIer i sektoren. Løsningen er basert på IdentityServer, og benytter standarder som OpenID Connect og OAuth2.Kunden har behov for kompetanse og kapasitet for videreutvikling og forvaltning av kjernekomponenter i HelseID og ønsker derfor å engasjere inntil 2... Read more

Required skills:

 • IdentityServer
 • OpenID Connect
 • OAuth2

Competence area

Development, Security

Location

Oslo, Trondheim eller Tromsø

Workload

100%

Startdate

2023-07-03

Enddate

2026-06-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Multimedia Software Developer

Request ID: 23-04-0261 Published: 2023-04-25

On behalf of our customer in the video technology sector is are looking for a seasoned video codec engineering expert to help them in development of a new product. This is a fully remote, contract based position. Very nice if the consultant has experience with implementing (de)muxers and (de)encoders from scratch.The system they are building will serve as a new foundation for their technology, and it will be able to:Provide a fast, expandable, an... Read more

Required skills:

 • C++
 • C
 • Linux
 • Win32
 • ISOBMFF

Desired skills:

 • (de)muxers
 • (de)coders

Competence area

Development

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2023-08-08

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more

Testutvikler

Request ID: 23-03-3066 Published: 2023-03-02

Brønnøysundregistrene søker en testuvikler. Nærmere beskrivelse av oppdragetProsjektet Brukervennlige Registertjenester (BVR) skal realisere tjenestene for innrapportering og tilgjengeliggjøring nært knyttet opp mot saksbehandlingsprosessene som realiseres av BRsys-prosjektet. Hovedfokus for dette oppdraget vil være tjenester for innrapportering. Prosjektet benytter en teknologiplattform basert på OpenShift og Java for utvikling av backendtj... Read more

Required skills:

 • Testautomatisering
 • Java
 • JavaScript
 • API testing

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-04-11

Enddate

2023-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Android app utvikler

Request ID: 23-02-3670 Published: 2023-02-27

Ruter ønsker en erfaren app-utvikler til RuterKontroll-teamet. Utvikleren skal være med og bygge opp en ny app med tilhørende periferiutstyr i et team som vil bestå av tech lead, (minst) to utviklere, produktleder, design og test. Vi ønsker oss en utvikler som har lyst til å være med oss å lage en løsning basert på de beste verktøyene i vår del av markedet, som skal løse en spennende og utfordrende problemstilling – hvordan få opp betalingsandel... Read more

Required skills:

 • Android
 • Kotlin

Desired skills:

 • DevOps
 • React native
 • AWS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-04-11

Enddate

2024-03-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Techlead - RuterSalg

Request ID: 23-02-5184 Published: 2023-02-13

Ruter ønsker en erfaren utvikler som Tech lead for et av sine team. Utvikleren skal være med å videreutvikle teamets løsninger, sammen med et team på 10 personer. Vi ønsker oss en tech lead med fullstack-kompetanse og interesse for arkitektur. Vedkommende vil jobbe med løsningsdesign innad i teamet og ivareta teamets oppgaver for helhetlig arkitekturdesign på tvers av tekniske løsninger på front- og backend, i tillegg til å jobbe tett med Ruter... Read more

Required skills:

 • Tech Lead
 • Kafka
 • Kafka Streams
 • Kotlin

Desired skills:

 • DevOps
 • API

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-04-12

Enddate

2024-04-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

UX skribent

Request ID: 23-02-2404 Published: 2023-02-24

UX-skribent til prosjektet prosjektet “Brukervennlige registertjenester”. Oppdragets overordnede formål er å bidra til å designe en: Ny og moderne funksjonalitet for å registrere (starte, endre og avvikle) virksomheter i enhetsregisteret og foretaksregisteret. Fremtidsrettet og moderne løsning for tilgjengeliggjøring av data fra Brønnøysundregistrenes registre Nærmere beskrivelse av oppdragetProsjektet Brukervennlige Registertjenester (BVR) skal... Read more

Required skills:

 • Ux-skriving
 • Utforming av tekst
 • Brukeropplevelse
 • Brukergrensesnitt

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-04-11

Enddate

2023-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Senior Fullstack med Arkitektur kompetanse

Request ID: 23-02-6910 Published: 2023-02-24

Prosjektet Brukervennlige Registertjenester (BVR) skal realisere tjenestene for innrapportering og tilgjengeliggjøring nært knyttet opp mot saksbehandlingsprosessene som realiseres av BRsys-prosjektet. BVR vil også bidra til å utvide registerplattformen. Prosjektene benytter en teknologiplattform basert på OpenShift og Java. I BVR vil også Altinn 3 plattformen bli benyttet for innrapportering. Konsulentene vil inngå i produktteam sammensatt av f... Read more

Required skills:

 • Java
 • Arkitektur
 • Docker
 • Kubernetes
 • Spring Boot
 • React
 • Altinn 3

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-04-11

Enddate

2023-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

UX Designer

Request ID: 23-02-6336 Published: 2023-02-24

Produktdesigner med kompetanse som UX- og tjenestedesigner til prosjektet “Brukervennlige registertjenester”. Oppdragets overordnede formål er å bidra til å utvikle en ny og moderne funksjonalitet for å registrere (starte, endre og avvikle) virksomheter i enhetsregisteret og foretaksregisteret. Nærmere beskrivelse av oppdragetProsjektet Brukervennlige Registertjenester (BVR) skal realisere tjenestene for innrapportering og tilgjengeliggjøring næ... Read more

Required skills:

 • UX
 • CX
 • Brukskvalitet
 • Brukergrensesnitt

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-04-11

Enddate

2023-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Tjenestedesigner - Team CRM

Request ID: 23-02-7204 Published: 2023-02-27

Ruter søker en Tjenestedesigner som skal jobbe sammen med Team CRM Beskrivelse av anskaffelsenDesign er beviset på at noen har tenkt godt. Hos Ruter er vi mange som tenker godt. Vi tenker hele tiden på hvordan vi skal skape bærekraftig bevegelsesfrihet for alle. Da trenger vi dyktige designere med på laget, for å skape løsninger kundene våre elsker og som lager løsninger som gjør at våre medarbeidere kan gjøre en best mulig jobb. Design gjør at... Read more

Required skills:

 • Tjenestedesign
 • Innsiktsarbeid
 • Workshops

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-03-20

Enddate

2023-10-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Tjenestedesigner / Integrasjonsdesigner

Request ID: 23-02-9058 Published: 2023-02-20

Flytoget søker i denne konkurransen en senior tjenestedesigner som skal sørge for at systemer for operativt togpersonell blir tilrettelagt med god brukeropplevelse. Som tjenestedesigner vil du jobbe med fagressurser innenfor togtrafikk, dette inkluderer operativt utegående personell om bord på togene og planlegging og driftsressurser i det interne plan- og driftsmiljøet, samt tett med prosjektleder og utviklerteam. Din oppgave vil være å sørge f... Read more

Required skills:

 • Tjenestedesig
 • Integrasjonsdesig
 • Wireframes
 • Brukerinnsikt

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-03-20

Enddate

2024-01-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Solution Architect - Telecom

Request ID: 23-02-0905 Published: 2023-02-14

For our customer in the Telecom industry, we are searching for a Solution Architect. As a Solutions Architect, the main activities are: Taking lead in designing E2E solutions. Refining requirements in dialogue with the business & key stakeholders. Analyzing and designing IT solutions. Design and lead the architecture transformation from the current IT landscape to the target IT landscape. Guide and support agile teams, ensuring solutions are sca... Read more

Required skills:

 • Løsningsarkitekt

Desired skills:

 • TOGAF
 • Telecom

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-03-20

Enddate

2023-06-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Sikkerhetsarkitekt

Request ID: 23-02-7416 Published: 2023-02-21

Norsk helsenett har etablert et prosjekt for innføring av sentraliserte tjenester for livssyklushåndtering av krypteringsnøkler, sertifikater (både internt genererte og innkjøpte) og annen informasjon som man av sikkerhetshensyn trenger å oppbevare sikkert og styre tilgangen til. Det skal defineres og etableres tjeneste- og leveransemodell med organisering for forvaltning, teknisk drift, og velges tekniske komponenter. BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES... Read more

Required skills:

 • Sikkerhetsarkitekt
 • ISO 27001
 • ISO 27002

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

2023-03-13

Enddate

2024-06-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Frontend-utvikler med UX kompetanse

Request ID: 23-02-4174 Published: 2023-02-22

Direktoratet for e-helse har behov for en UX/Frontend-utvikler i program kodeverk og terminologi. Konsulents oppgaver i dette prosjektet vil være: Å inngå i et tverrfaglig team med helsefaglig kodeverkskompetanse og back-end-kompetanse. Å arbeide med å finne en ny felles løsning for Tjenestene finnkode.no og volven.no da det skal erstattes. Å sørge for at back-end i hovedsak er etablert. Å ha ansvar for utvikling av front-end bygd på eksisterend... Read more

Required skills:

 • React
 • TypeScript
 • REST
 • Git
 • GUI

Desired skills:

 • UX
 • Azure
 • Brukertesting

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-03-13

Enddate

2023-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Prosjektleder - Bytoget

Request ID: 23-02-1406 Published: 2023-02-20

Bytoget søker i denne konkurransen etter en prosjektleder / produkteier, som skal lede utvikling av flere applikasjoner og løsninger. I denne rollen vil du samarbeide med fagressurser innenfor togtrafikk, inkludert operativt utegående personell om bord på togene, samt planleggings- og driftsressurser i det interne plan- og driftsmiljøet. Du vil få mulighet til å jobbe i en bedrift som har kort vei til beslutning, ha mange spennende oppgaver ti... Read more

Required skills:

 • Scrum

Desired skills:

 • Prince 2

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-03-08

Enddate

2024-01-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

2x Tech lead - Bytoget

Request ID: 23-02-9024 Published: 2023-02-20

Bytoget søker i denne konkurransen etter to (2) tech leads / senior back-end / fullstack utviklere med erfaring med Kotlin og React, som skal ha det faglige ansvaret for intern applikasjonsarkitektur og valg av teknologiske rammeverk (eks. Spring), samt teknologi-komponenter (eks. database-teknologi) i to prosjekter. I tillegg til å være senior utvikler er du vant til å designe intern applikasjonsarkitektur, identifisere realiseringsalternativer... Read more

Required skills:

 • Tech lead
 • Applikasjonsarkitektur
 • Kotlin
 • Java
 • React
 • Spring
 • SQL

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2023-03-13

Enddate

2024-01-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search. Find all jobs on the job portal