Showing jobs 501 to 520 of 863 total
22 23 24 25 26 27 28 29 30
(Closed)

Junior backend developer

Request ID: 21-03-5589 Published: 18.03.2021

Our customer is looking for a TV & Streaming Junior Backend Developer with dev&ops skills for the Content & Metadata team. The team is responsible for developing and operating ingest of video material and metadata from multiple partners on the internal TV & Streaming platforms. As part of the team you will be delivering and maintaining: Our customer's applications for mobile and tablets. The newest Android TV client for our customer. Our cu... Read more

Required skills:

 • Python

Desired skills:

 • AWS
 • Terraform

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.09.2021

Option to prolong

Languages

English and Norwegian

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner til Digital arbeidsplass

Request ID: 21-03-4767 Published: 10.03.2021

Teknologiavdelingen har igangsatt et digitalt transformasjonsabeid. Målet med initiativet er å gå fra hver mann sitt system til team, og fra fagansvar i siloer til tverrfaglighet.  Avdelingen består i dag av flere tjenesteområder, hvorav to per dags dato er en del av dette initiativet. Tjenesteområdene heter "Administrative Verktøy" og "Digital Arbeidsplass”. Begge tjenesteområdene eies av hver sin tjenesteeier. Tjenesteområdene består av applik... Read more

Required skills:

 • Tjenestedesign
 • Innsiktsarbeid
 • Brukertesting

Desired skills:

 • Java
 • Slack
 • Confluence
 • Workplace

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder

Request ID: 21-03-5288 Published: 11.03.2021

Digitaliseringsdirektoratet har behov for 1 testleder på den digitale tjenesten 'Oppgjør etter dødsfall' (OED). Tjenesten OED treffer et bredt antall private og offentlige virksomheter, og testområdet er sentralt for å lykkes – spesielt for å sikre kvaliteten på tjenesten.  Arbeidsoppgaven vil være: Planlegge og gjennomføre funksjonelle og ikke funksjonelle tester Teknisk testing og ende-til-ende test av verdikjeder Utarbeide teststrat... Read more

Required skills:

 • Azure DevOps
 • REST
 • ISTQB
 • ISEB

Competence area

Test and test management

Location

Oslo/Brønnøysund/Leikanger

Workload

80%

Startdate

07.04.2021

Enddate

31.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Strategisk sikkerhetsekspert

Request ID: 21-03-1290 Published: 11.03.2021

NRK har behov for å evaluere avdelingen Operativ IT-sikkerhet, herunder mandat, organisering, kapabiliteter, og teknologi. Operativ IT-sikkerhet består av interne og eksterne ressurser med forskjellige kompetanse og som danner et bredt miljø innenfor cybersikkerhet. Oppdraget vil være å se på dagens organisasjon og ansvarsområder og følge opp mot andre enheter i NRK. Formålet med oppdraget er å få nødvendig kompetanse til å levere en handlingspl... Read more

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Digitaldesigner med UX-kompetanse

Request ID: 21-03-9543 Published: 10.03.2021

NRK TV søker en senior digitaldesigner med UX-kompetanse som evner å raskt sette seg inn i komplekse oppgaver. Personen må være selvgående, strukturert, evne å raskt få overblikk, kunne håndtere kompleks og informasjonstung materie, være visuelt sterk og vant til å jobbe i tverrfaglige team. Det vil være av et bredt spekter av arbeidsoppgaver, der man både kan måtte ferdigstille påbegynte prosesser, fullføre egenoppstartede prosesser samt starte... Read more

Required skills:

 • Digitaldesign
 • Figma
 • Workshop
 • UX
 • Interaksjonsdesign

Competence area

Design

Location

Oslo (Remote)

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

28.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Utviklingsprosjekter

Request ID: 21-03-4294 Published: 08.03.2021

Seksjon for virksomhetsarkitektur og utvikling (TVARK) har behov for innleie av prosjektleder- og prosjektlederstøtteressurs for å lede og gi faglig støtte i ledelse av interne utviklingsprosjekter. Konsulentene knyttes til seksjon for virksomhetsarkitektur og utvikling, men vil tildeles utviklingsprosjekter som gjennomføres i andre deler av organisasjonen. Statsbyggs prosjektlederbehov oppstår innenfor ulike deler av virksomheten. Statsbygg er... Read more

Required skills:

 • TOGAF
 • Archimate
 • BPMN

Competence area

Architecture, Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

01.04.2021

Enddate

02.04.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessdriver til utredning

Request ID: 21-03-2643 Published: 08.03.2021

Helsedirektoratet fikk i tillegg til tildelingsbrev for 2019 i oppdrag å etablere en analyse- og varslingsfunksjon for primærhelsetjenesten. Oppdraget må ses i sammenheng med rapport om Nasjonal legemiddelberedskap fra 2019 (særlig anbefalt tiltak Na 3.1).  Oppdraget dreier seg konkret om å utrede opprettelsen av et Mangelsenter for primærhelsetjenesten.  Et slikt senter skal i så fall være et sentralt organ med oppgave å overvåke forsyningssitu... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo (Remote)

Workload

50-60%

Startdate

06.04.2021

Enddate

31.10.2021

Option to prolong

Languages

norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Infrastruktur - Microsoft Endpoint Manager

Request ID: 21-03-4449 Published: 04.03.2021

Statnett SF har behov for utvidet kapasitet innenfor området Microsoft SCCM og Infrastruktur for å understøtte eksisterende og kommende prosjekter innenfor område, samt 3. linje serverdrift.  Arbeidsoppgaver Microsoft Endpoint Manager (tidligere SCCM) Applikasjonspakketering og utrulling via Configuration manager Vmware provisjonering og server administrasjon Windows klient håndtering, vedlikehold og utrulling Drift av Windows Active Directory o... Read more

Required skills:

 • SCCM
 • MS Endpoint Manager

Desired skills:

 • Power Shell
 • Azure AD
 • Office 365
 • Vmware

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tech lead - Etablering og drift av Kubernetes

Request ID: 21-02-0084 Published: 17.02.2021

Norsk Helsenett SF skal levere drift av sentrale dataromstjenester for akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og tilhørende kartløsning (GIS). AMK-løsningen leveres av Locus og GIS av Geodata. Eier av AMK-løsningen er de fire regionale helseforetakene (Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst), heretter kalt Helseregionene. BAKGRUNN Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og... Read more

Required skills:

 • Kubernetes

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Trondheim/Remote

Workload

100%

Startdate

15.03.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Etablering av Microsoft 365

Request ID: 21-03-0225 Published: 08.03.2021

M365 er en ny løsning for Kunden, og det er derfor ønskelig med ekstern ekspertise i gjennomføring av oppgaver som omhandler forarbeider, planlegging, innføring og oppfølging av M365: Føre dialog med NHN (kundens leverandør av M365) og bistå med det ansvaret kunden har blant annet: Innføring av M365 og forankring i ledelsen og arkitekturstyret (inkl. personvernombud og informasjonssikkerhetsansvarlig) Opprette en prosjektgruppe med medlemmer fra... Read more

Required skills:

 • M365

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.04.2021

Enddate

06.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
22 23 24 25 26 27 28 29 30
No result, try a different search.