Showing jobs 651 to 675 of 818 total
(Closed)

Team oppdrag: .NET utvikling

Request ID: 20-09-8960 Published: 17.09.2020

Norsk Helsenett skal gjennomføre en del strategiske satsinger samtidig som eksisterende nasjonale e-helseløsninger skal forvaltes og videreutvikles i henhold til etablerte planer. Vi trenger derfor bistand fra konsulenter for å ivareta forvaltning og videreutvikling av følgende nasjonale løsninger: Grunndata: Løsning for tilgjengeliggjøring av informasjon knyttet til personer, helsepersonell og helsevirksomheter. Data er tilgjengelig i SQL datab... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • MS SQL
 • React
 • Azure

Desired skills:

 • API
 • Kubernetes

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

05.10.2020

Enddate

31.03.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Frontend-utvikler - Kundeportal

Request ID: 20-09-6079 Published: 15.09.2020

Kodebasen som kundeportalen er bygget på er ikke ihht dagens standard. På det tidspunktet i 2016 da Kundeportalen ble laget var ikke Angular-rammeverket komplett. Det ble utviklet uten en fastsatt standard og løsningen følger derfor ikke dagens standard. For å oppdatere Angular-rammeverket krever det en omskriving av Kundeportalen. Det vil gi Kundeportalen en moderne standard. Bistanden vil i hovedsak være å gå igjennom hele Kundeportalen og skr... Read more

Required skills:

 • Angular
 • Typescript
 • .NET

Competence area

Development

Location

Tromsø

Workload

100%

Startdate

13.10.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x .Net Utvikler

Request ID: 20-09-0394 Published: 09.09.2020

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning av Helsedirektoratets helseregistre. Helsedataprogrammet (HDP) som styres av E-helse har ansvar for å etablere Helseanalyseplattformen med dataprodukter, blant annet fra NPR og KPR. Som en ramme for leveranser fra Helsedirektoratet har Avdeling Helseregistre etablert et prosjekt, Effektive Leveranser til HDP, som er planlagt for perioden 2020-Q2 2022.   Prosjektets formå... Read more

Required skills:

 • React
 • Vue.JS
 • Azure
 • SQL

Desired skills:

 • GraphQL
 • DevOps

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

10.10.2020

Enddate

31.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Cloud Engineer - IAM - Bank

Request ID: 20-09-0436 Published: 18.09.2020

The customer is seeking a dedicated and results oriented professional for a temporary position in our Identity and Access Management team part of Security Operations. We are tendering for a consultant to contribute with executing on our strategy for identity and access management and act as an additional Subject Matter Expert to our operational security team. The consultant’s role will be to participate in IAM related operations, including confi... Read more

Required skills:

 • AWS
 • PowerShell
 • Azure Active Directory

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

05.10.2020

Enddate

05.04.2021

Option to prolong

Languages

Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder TT

Request ID: 20-09-3683 Published: 08.09.2020

Konsentra søker en prosjektleder for å ivareta god styring ifb. overtagelse av oppgaver i TT-tjenesten. Prosjektleder vil lede en prosjektgruppe bestående av en IT prosjektleder med tilhørende UX- og utviklingsressurser samt en ressursgruppe for intern rigg av øvrige områder tilknyttet TT. Prosjektleder vil rapportere til en styringsgruppe bestående av adm.dir., IT- og planleggingssjef samt leder for Kontaktsenter. Om arbeidsoppgaver Eksempler p... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessleder

Request ID: 20-09-3591 Published: 11.09.2020

Det skal tas utgangspunkt i en allerede etablert prosjektgruppen med representanter fra Sporveien Trikken og Ruter. Gruppen justeres ved behov for å sikre god faglig bredde og forankring. Konsulentens oppgave vil bli å lede prosessen med gjennomgang, evaluering, siling og anbefaling av plan for inn- og utfasing av nye trikker, og skal være en faglig bidragsyter ved evaluering og optimalisering av alternative løp. Ressursens rolle er å ivareta de... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

05.10.2020

Enddate

01.04.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder IKT

Request ID: 20-09-6192 Published: 08.09.2020

Brakar har et aldrende billetteringssystem i sine kontraktsområder, selskapet jobber derfor i samarbeid med andre aktører med en utvikling av et nytt ombordssalgssystem. Selskapet har i tillegg et sanntidsprosjekt pågående som har behov for prosjektstyring og videreutvikling for å møte forventninger og krav fra både kunder og eier av selskapet. Det nye ombordssalgssystemet utvikles i samarbeid med Ruter og det er en forventet pilot på dette pros... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Smidig Teamlead

Request ID: 20-09-1993 Published: 11.09.2020

Det publikum kjenner som strømmetjenesten NRK TV har en ganske kompleks organisasjon og teknologiportefølje bak seg. Et av de mest sentrale teamene i dette området, Distribution & Katalog, leverer tjenester både til NRK TV, NRK Radio og NRK.no. Teamet samarbeider med flere teams fra bl.a. Produksjonssystemer og eksterne leverandører for å sikre best mulige publiseringsflyt og beste opplevelse av videoinnholdet til NRK TV. Lederteamet i Produktom... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sharepoint

Request ID: 20-09-4683 Published: 11.09.2020

Helt overordnet ser vi for oss å opprette et eget SharePoint-område for delegerte fullmakter. Her må det lages en liste/elektronisk søknadsskjema med en godkjenningssløyfe og elektronisk signering/godkjenning. Det må sendes varsel på e-post til godkjenner når noe skal godkjennes og søker må få varsel på e-post når søknad er innvilget eller avslått. Det må også sendes en kopi av e-post om godkjente søknader til en intern support e-postboks. Vi se... Read more

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

150-250 hours

Startdate

01.10.2020

Enddate

30.11.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

7 Consultants - Telecom Industry

Request ID: 20-09-4232 Published: 01.09.2020

For our customer in the Telecom industry, we are searching for 7 consultants for the Entities and Privacy team.    Roles: Product Owner / Business Analyst: Stockholm area ideally Solution & Integration Architect: Oslo or Stockholm Scrum master: Oslo or Stockholm 3 JavaScript node & Cloud (AWS) developers: Oslo preferred 1 Developer / Tester (End to End and Automation): Oslo preferred   Personality Able to work independently as well as in a... Read more

Competence area

Architecture, Development, Project management, Test and test management, Other

Location

Oslo or Stockholm

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

28.02.2021

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.