Showing jobs 601 to 625 of 665 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
(Closed)

Sikkerhetstest ny arkivløsning

Request ID: 20-04-0761 Published: 21.04.2020

Om Oppdraget Helsedirektoratet skal ta i bruk ny arkivløsning. Oppdraget er å gjennomføre en sikkerhetstest av den nye arkivløsningen.  Arkivløsningen hostes og leveres av Documaster. Sikkerhetstesten må gjennomføres på Documaster sin infrastruktur.  Helsedirektoratets arkivløsninger står på dedikert maskinvare og har egen nettverksinfrastruktur hos Documaster. Helsedirektoratet har to arkivløsninger hos Documaster, der den ene arkivløsningen er... Read more

Required skills:

 • Documaster
 • Sikkerhetstesting

Desired skills:

 • Ubuntu
 • Infrastruktur

Competence area

Security, Test and test management

Location

Oslo

Workload

40hours

Startdate

ASAP

Enddate

25.05.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-04-8881 Published: 22.04.2020

Helsedirektoratet har ansvaret for beredskap i forbindelse med Covid-19 pandemien. For avdeling helseregistre innebærer det stadig økende etterspørsel etter data fra NPR og KPR som er oppdatert daglig, og som også kan utleveres hyppig til ulike behovshavere. I pandemiarbeidet har det blitt etablert et daglig uttrekk fra pasientjournal som vi ser stor nytte av. Det er behov for å ta denne prosessen videre og jobbe med struktur på rapportering fra... Read more

Required skills:

 • Prince2
 • Smidig metodikk
 • Arkitekturkompetanse

Desired skills:

 • AI
 • Prosessforbedring

Competence area

Project management

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

11.05.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Management consultant

Request ID: 20-04-3100 Published: 28.04.2020

Lead 2 projects within Customer Care, and assist in process mapping with Delivery Manager:  1.) Springstar project: Coordinate ongoing projects and initiatives to ensure that Customer Care delivers on Springstar ambitions (May-Sept)  - facilitate and coordinate CCI, chatbot and other channel initiatives to Springstar project management  - facilitate and coordinate CC Training plans to accommodate Springstar training needs with other stream leads... Read more

Required skills:

 • Customer care management

Desired skills:

 • Chatbot

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.05.2020

Enddate

30.09.2020

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Kubernetes og Mongodb rådgiver

Request ID: 20-04-3573 Published: 15.04.2020

Om Oppdraget Oppdragsgiver arbeider med et kundeopptak og har dermed behov for rådgivning knyttet til oppsett av produksjonsmiljø.  Kunden har tatt i bruk følgende open source programvare:  RabbitMQ som meldingskø 
 Gravitee som API-manager 
Begge deler er straks klar for deployment til produksjonsmiljø. I den sammenheng ønsker vi bistand til rådgivning på Kubernetes og MongoDB, for å kvalitetssikre oppsettet som alt er gjort og til å bistå med... Read more

Required skills:

 • Kubernetes
 • Mongodb
 • RabbitMQ
 • Gravitee.io
 • API
 • Skyplatform
 • Azure

Competence area

Data warehouse and BI, Other

Location

remote

Workload

40hours

Startdate

ASAP

Enddate

TBA

Languages

Norsk og/eller Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Kunstig Intelligens & Digitalisering

Request ID: 20-04-7026 Published: 22.04.2020

Statens vegvesen har behov for å innhente kunnskap og erfaringer gjort innenfor digitalisering og kunstig intelligens for transport. Dette skal bidra til å utvikle transportsystemet, skape mer bærekraftig, sikker og effektiv mobilitet og næringsutvikling. Aktiviteten skal gjøre Statens vegvesen i stand til å håndtere den teknologiske utviklingen på en god måte. Det gjelder kompetanseheving i etaten for kunstig intelligens og digitalisering. Stat... Read more

Required skills:

 • ITS-aktiviteter
 • ITS-arkitektur
 • Kunstig Intelligens
 • Digitalisering

Desired skills:

 • Offentlig sektor
 • Kjennskap til SVV

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.09.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Infrastruktur arkitekt

Request ID: 20-04-3114 Published: 07.04.2020

ARBEIDSOPPGAVER I FHI jobber mange ansatte som har varierte behov innen infrastruktur og applikasjoner for å få utført sine arbeidsoppgaver på en effektiv måte. Vi ser etter en teknisk dyktig arkitekt som kan være en lytter til brukernes behov, og samtidig omsette komplekse behov til langsiktig gode løsninger i et strategisk perspektiv. Arkitekten vil bli involvert i store og viktige prosjekter/ leveranser som har betydning for den norske befolk... Read more

Required skills:

 • Arkitektur
 • IT-infrastruktur
 • Driftplatformer
 • Identitetshåndtering
 • Kryptering

Desired skills:

 • Forskningsmiljøer

Competence area

Architecture, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.11.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testutvikler

Request ID: 20-04-8122 Published: 06.04.2020

Bistanden som skal utføres Helsedirektoratet opprettet i 2018 et digitaliseringsprogram EDiT (enklere digitale tjenester) som skal fulldigitalisere refusjonsordningene som forvaltes av Helfo. Helfo er en forvaltningsetat underlagt Helsedirektoratet og har ansvar for å håndtere refusjoner fra private og oppgjør fra offentlige helseaktører knyttet til pasientbehandling for om lag 34 milliarder årlig. Programmet skal utvikle mere effektive søknads-... Read more

Required skills:

 • Selenium
 • .Net
 • DevOps
 • Ms SQL
 • Grafana
 • SonarQube

Desired skills:

 • ITSM
 • Postman
 • TDD

Competence area

Development, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.05.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Delprosjektleder drift & forvaltning IKT-nettverk

Request ID: 20-04-8692 Published: 16.04.2020

Bakgrunn for oppdraget    Kunden har opprette et program for «Standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering» (STIM) for å gjennomføre standardisering og modernisering av IKT infrastrukturen i Helse Sør-Øst RHF. I dette programmet skal også lokalnettene (LAN) i foretakene og nettet mellom foretakene (WAN) oppgraderes og moderniseres. Disse to områdene er organisert som egne prosjekter. Prosjektet for modernisering av WAN skal planlegge og rea... Read more

Required skills:

 • Prosjektledelse
 • Anskaffelsesprosesser
 • Drifts- og forvaltningsorganisasjoner
 • Verktøy innen drift

Desired skills:

 • LAN
 • WAN

Competence area

Project management, Other

Location

Skøyen, Oslo

Workload

100%

Startdate

01.05.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk Drift

Request ID: 20-04-8165 Published: 14.04.2020

Kunden er inne i en periode med veldig stor prosjektaktivitet og leveranser i seksjonen Identitet og tilgang i Sykehuspartner HF, der etterspørselen etter spesielt fødereringskompetanse ikke er mulig å dekke opp med nåværende ressurstilgjengelighet. Vi trenger derfor å øke vår kapasitet med en konsulent. Hovedoppgavene vil være prosjektaktivitet, kombinert med daglig drift og vedlikehold, herunder spesielt fokus på håndtering av 2. og 3. linje i... Read more

Required skills:

 • PING Federate
 • PING Access
 • ITIL/ITSM

Desired skills:

 • Microsoft ADFS
 • Windows-plattform
 • Katalogtjenester

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.05.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

4X Applikasjonpakkere innen helse sektor

Request ID: 20-03-4159 Published: 18.03.2020

Vi søker 4 applikasjonspakkere innen helse sektoren. Program STIM skal levere en standardisert, modernisert og sikker IKT-infrastruktur hos kunden. Den nye infrastrukturen skal tilrettelegge for effektive tjenester og økt digitalisering i sykehusene. I STIM bidrar du til at banebrytende helseteknologi kan tas i bruk, og at helsepersonell mer effektivt kan hjelpe mennesker på sitt mest sårbare. Innen 2030 skal 50 000 pasienter behandles hjemme.... Read more

Required skills:

 • applikasjonspakking
 • MSI-pakking
 • Admin Studio
 • SCCM 2012
 • RES WM / IWC
 • Windows 7, 10
 • Windows Vista
 • Citrix

Desired skills:

 • RES AM
 • App-V
 • MSI
 • Windows Server OS
 • Powershell
 • VBS
 • Scripting
 • Active Directory

Competence area

Infrastructure

Location

Skøyen, Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Data Scientist - Maskin learning

Request ID: 20-04-7429 Published: 14.04.2020

Om Oppdraget  Data Science avdelingen i Ruter består av flere miljøer som har ansvar for tilrettelegging av data fra ny og gammel plattform, med teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, maskinlæring, data lakes og er ansvarlig for kvalitet og tilgjengelighet av informasjon uttrekk, rapportering og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser i bedriften.   Konsulenten vil bistå i analyser, modellering,... Read more

Required skills:

 • Maskinlæring
 • Python
 • R
 • SQL
 • Docker
 • AWS

Desired skills:

 • Java
 • C#
 • GPU & CPU

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

Scandinavian and English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Program- og prosjektledelse

Request ID: 20-04-9351 Published: 03.04.2020

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES Rådgivning e-helse avdeling hos FHI har en stadig økende oppdragsmengde. I den anledning søker vi bistand fra erfarne program- og prosjektledere, som kan lede programmer og prosjekter. FHI gjennomfører en rekke forskjellige type prosjekter, hvilket betyr at man som prosjektleder blir engasjert til å lede for eksempel utviklings-, utredning- og anskaffelsesprosjekter. Prosjektleder må delta i hele prosessen fra ide- og... Read more

Required skills:

 • Prosjektledelse
 • Programledelse
 • Smidig metodikk

Desired skills:

 • Prince 2
 • ISTQB
 • ITIL
 • Erfaring fra helsesektoren

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.10.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Linux Plattform støtte

Request ID: 20-04-1766 Published: 01.04.2020

  Anskaffelsens bakgrunn, formål og omfang   I forbindelse med pågående og kommende prosjekter er det behov for å styrke teamet for Linux plattform drift med kapasitet til å ta unna ytterligere oppgaver.   Konsulenten vil hovedsakelig bistå prosjekter med rulle ut deres systemer på Linux plattform på en effektiv og sikker måte. Vedkommende vil være infrastruktur-avdelingens representant inn i prosjektene vedkommende deltar, derav behov for bred... Read more

Required skills:

 • Red Hat
 • Linux
 • IKT Infrastruktur

Desired skills:

 • Hortonworks HDP
 • Oracle Databaser
 • Gitlab CI

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

23.05.2020

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Microsoft Infrastruktur

Request ID: 20-03-4525 Published: 27.03.2020

For vår kunde søker vi en konsulent som kan bistå innenfor området Microsoft Infrastruktur for å understøtte eksisterende og kommende prosjekter innenfor område, samt 3. linje serverdrift. Arbeidsoppgaver• Brukeradministrasjon Microsoft Active Directory• Microsoft Active Directory Drift• Automatisering med Powershell script i Active Directory• Drift av Azure Active Directory og Azure• Automatisering av Microsoft Server utrulling og utfasing med... Read more

Required skills:

 • Microsoft Active Directory
 • Powershell
 • Azure AD
 • Azure
 • Office 365

Desired skills:

 • Vmware
 • Brannmur
 • TCP/IP

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

20.04.2020

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-03-9548 Published: 27.03.2020

Husbanken søker Prosjektleder til et større IKT-utviklingsprosjekt   I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi skal nå igangsette et høyt prioritert, spennende og om... Read more

Required skills:

 • Prosjektledelse
 • Offentlige Styringsnivåer
 • Felleskomponenter
 • Smidig Metodikk

Desired skills:

 • PROCI
 • Prince2
 • PMI
 • JIRA
 • Confluence
 • API

Competence area

Project management

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt

Request ID: 20-03-9680 Published: 27.03.2020

Husbanken søker løsningsarkitekt til et større IKT-utviklingsprosjekt I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi skal nå igangsette et høyt prioritert, spennende og o... Read more

Required skills:

 • API
 • Single Page Applikasjoner
 • Smidig Metodikk
 • Docker
 • Maven
 • GIT

Desired skills:

 • Confluence
 • Jira
 • Jira
 • IntelliJ

Competence area

Architecture

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Funksjonell Arkitekt

Request ID: 20-03-3716 Published: 27.03.2020

Husbanken søker funksjonell arkitekt til et større IKT-utviklingsprosjekt  I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi skal nå igangsette et høyt prioritert, spennende... Read more

Required skills:

 • Funksjonell Arkitektur
 • Nasjonale Felleskomponenter
 • Offentlige Styringsnivåer

Desired skills:

 • JIRA
 • Confluence
 • Gevinstberegning

Competence area

Architecture

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

4x Backend Java utvikler

Request ID: 20-03-9458 Published: 25.03.2020

Oppdragsbeskrivelse: I forbindelse med forvaltning av løsning for særavgifter og modernisering av merverdiavgiftsområdet, er det ønskelig å oppbemanne med nye backend-ressurser.  Kundens javaplattform, Aurora, benyttes til utviklingen. Arkitekturen støtter opp om etatens målbilde for en tjenesteorientert, hendelsesbasert arkitektur med bruk av felleskomponenter og mikrotjenestebaserte komponenter. Arkitekturen stiller spesielt høye krav til robu... Read more

Required skills:

 • Java
 • OpenShift

Desired skills:

 • Kotlin
 • Spring Boot
 • REST
 • Kafka

Competence area

Development

Location

Grimstad

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sikkerhetsarkitekt

Request ID: 20-03-0904 Published: 17.03.2020

Oppdraget Statsbygg har valgt en sourcingmodell som er tuftet på «sky først» tankegang, og det er behov for en felles helhetstenkning rundt sikkerheten for alle Statsbygg sine miljøer. Det er tatt i bruk flere multisky løsninger og «on-premise» løsninger og vi ser at flere slike løsninger vil bli tatt i bruk i tiden fremover. Statsbygg har et behov for å etablere en sikkerhetsarkitektur som går på tvers av alle våre initiativ, slik at vi får en... Read more

Required skills:

 • TOGAF Enterprise Security Architecture
 • ArchiMate
 • Virksomhetsarkitektur

Competence area

Architecture, Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

23.09.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Dundas BI og Power BI konsulent - Trondheim

Request ID: 20-03-3378 Published: 17.03.2020

Bistanden som skal utføres HDIRs generelle behov Helsedirektoratet har ansvar for å sørge for at ansvarlige ledd i stat, kommuner og foretak har god styringsinformasjon som beskriver status og utvikling for helsetjenesten samt har løpende tilgang på nødvendig informasjon om nasjonale styringsmål som kapasitets - og ressursutnyttelse, kvalitetsindikatorer, tilgjengelighet og befolkningens bruk av tjenester. For å tilby slik styringsinformasjon ti... Read more

Required skills:

 • Dundas BI
 • Power BI

Desired skills:

 • Design og grafisk utforming

Competence area

Data warehouse and BI, Design

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

15.04.2020

Enddate

15.10.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

MS Lync/Skype 4B driftskonsulent

Request ID: 20-03-1286 Published: 23.03.2020

Beskrivelse av bistanden: Kundes IKT har etablert en regional lyd/bilde tjeneste. Tjenesten innebærer basis Skype for business funksjonalitet til alle ansatte. Totalt er det ca 19000 Skype-brukere hos kunden, av disse er det etablert summetone for 4000 brukere.  Hovedoppgaver: Være tilgjengelig og bistå med 2. og 3. linje saker i kontortid/virkedager 0800-1530. Responstid 4 timer ved ikke kritiske hendelser, og med 2 timer, eller så snart som... Read more

Required skills:

 • Skype 4B
 • MS Lync

Competence area

Infrastructure, Other

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

01.04.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sr. Java Developers - Telecom

Request ID: 20-02-8700 Published: 07.02.2020

    About the assignment    I am primarily looking for familiarity with systems, ability to learn, the right attitude and a willingness/ability to assume responsibility for a large, critical system. That will ultimately be more important than experience with the exact elements of the stack.    I need a senior developer who would look at the system and think, “Sure, that looks interesting. I bet I can figure all that out…” more than someone who h... Read more

Required skills:

 • Java
 • AWS
 • Spring Boot

Desired skills:

 • React
 • HTML
 • Docker
 • Kubernetes
 • REST APIs

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Økonomi analytiker - Helsesektoren

Request ID: 20-02-6835 Published: 26.02.2020

OM OPPDRAGET Som tjenesteleverandør til helseforvaltningen tilbyr Norsk Helsenett bl.a. tjenestekategorien Digital arbeidsplass, som inkluderer tjenestene maskinvare, arbeidsflate og bestilling av ekstra utstyr til virksomhetene. Digital arbeidsplass leveres i dag til alle 12 virksomhetene i helseforvaltning, i tillegg til NHN selv. Det er om lag 4500 unike brukere og rundt 6500 maskiner.  Som grunnlag for tjenestene er NHN i dag rettighetshaver... Read more

Required skills:

 • Økonomisk analyse
 • Lønnsomhetsanalyse
 • Usikkerhetsestimering
 • Gevinstberegning

Competence area

Other

Location

Skøyen, Oslo

Workload

100%

Startdate

04.05.2020

Enddate

27.11.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Nettverksarkitekt STIM

Request ID: 20-03-3076 Published: 17.03.2020

Beskrivelse av oppdraget/bistanden Sykehuspartner HF har opprette et program for «Standardisering og IKT- infrastrukturmodernisering» (STIM) for å gjennomføre standardisering og modernisering av IKT infrastrukturen i Helse Sør-Øst. I dette programmet skal også lokalnettene (LAN) i foretakene og nettet mellom foretakene (WAN) oppgraderes og moderniseres. Disse to områdene er organisert som egne prosjekter. Prosjektet for modernisering av WAN s... Read more

Required skills:

 • Nettverksinfrastruktur

Desired skills:

 • TOGAF
 • Archimate

Competence area

Architecture, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

23.03.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Project Manager Transition of applications and IT operations

Request ID: 20-03-0950 Published: 05.03.2020

 Anskaffelsens formål og bakgrunn Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning som vedlikeholdes og driftes av en ekstern leverandør gjennom en AM kontrakt (Application Maintenance) og en ITO kontrakt (IT Operations). Det er besluttet at AM skal leveres av Elhubs egen organisasjon... Read more

Required skills:

 • IT kompetanse

Desired skills:

 • Outsourcing
 • IT drift
 • Prince2
 • ITIL

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.04.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
No result, try a different search.