Showing jobs 481 to 500 of 863 total
21 22 23 24 25 26 27 28 29
(Closed)

Team: Prosjekt- og prosessleder

Request ID: 21-03-9301 Published: 23.03.2021

Ruter har behov for to konsulenter som prosessleder/kontraktsforvalter, eventuelt en prosessleder i kombinasjon med en prosessressurs. En ønsker også en opsjon på en ekstra prosessressurs dersom behovet øker ytterligere i enheten.  Konsulentene skal ivareta oppgaver som Kontraktsforvaltere gjør i dag; lede prosesser for forarbeid, oppstart, deltaker i anbudsgrupper (ansvar for deler av konkurransegrunnlag og evaluering) og ansvar for bl.a. utarb... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

03.05.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Linux-ressurs

Request ID: 21-04-6236 Published: 08.04.2021

Til seksjon Operativsystem er det behov for en Linux-ressurs. Konsulentens oppgaver vil blant annet bestå av: Delta i arbeidsgruppe som utarbeider konsept for virtuelle og fysiske Linuxklienter for utviklere Implementere virtuelle og fysiske Linuxklienter Konsulenten må dokumentere sitt arbeid i henhold til gjeldende rutiner hos Kunden. Konsulenten må også sørge for løpende kompetanseoverføring og samarbeid med interne ressurser. Arbeidstid skal... Read more

Required skills:

 • Linux

Desired skills:

 • Puppet
 • Ansible
 • VMware Horizon

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

19.04.2021

Enddate

30.09.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Koordinator plattform

Request ID: 21-04-0216 Published: 08.04.2021

I avdeling IKT-Drift pågår det et større arbeid for å videreutvikle de eksisterende brukerplattformene. Kunden har i denne sammenheng behov for en konsulent til å lede og koordinere arbeidet. Konsulenten skal rapportere til avdelingsdirektør, men det allerede pågående arbeidet foregår hovedsakelig i seksjon Operativsystem. Behovet vil kunne omfatte informasjonsinnhenting fra andre sammenlignbare organisasjoner. Utover dette består arbeidet av: K... Read more

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenesteintegrator

Request ID: 21-03-1583 Published: 25.03.2021

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å etablere tjenesten AMK Tjenesteintegrator. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape en fe... Read more

Required skills:

 • ITIL
 • SIAM

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder nasjonalt nett

Request ID: 21-03-4323 Published: 26.03.2021

NHN leverer nettverksforbindelser til en rekke aktører i helsesektoren. En del av disse forbindelsene har gammelt utstyr og er realisert på kobberforbindelser fra Telenor, som må erstattes. Til sammen er det i underkant av 1000 aksesser som må endres, hvorav ca 500 bør være endret innen utgangen av 2021 og resten før sommeren 2022. Aksessene er primært levert til små kunder som for eksempel legekontor, fysioterapeuter og tannleger, men det er og... Read more

Required skills:

 • PRINCE 2

Competence area

Project management

Location

Trondheim/Oslo/Tromsø

Workload

100%

Startdate

03.05.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend .NET

Request ID: 21-03-1977 Published: 19.03.2021

Stortingets administrasjon ved IT-avdelingen ønsker å engasjere en Backendutvikler som en del av et utviklingsmiljø som både skal bidra til å etablere nye grensesnitt mellom det nye «parlamentarisk oppfølgingssystem», NPOS, og Stortinget.no., og deretter gjennomføre nødvendig videreutvikling/ forbedringer i NPOS. Personen vi ønsker å velge inngår som utvikler i et lite team som skal levere nye grensesnitt i NPOS. Arbeidet skal gjennomføres i sam... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • Entity Framework
 • Git
 • Octopus Deploy
 • AzureDevOps
 • SQL

Desired skills:

 • Scrum
 • Kanban

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

03.05.2021

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 21-03-8751 Published: 15.03.2021

Seksjon for systemforvaltning har metodeansvaret for systemforvaltning i Statsbygg, og er Statsbyggs bindeledd mellom brukere av de forskjellige systemene, IKT og systemleverandører/ utviklere, hvor vi ivaretar forretningens behov gjennom arbeidet ned mot teknologilaget. Systemforvalters rolle er å forstå de impliserte parters ståsted, og være en formidler mellom partene slik at gode løsninger oppnås. I dette ligger blant annet å kunne formidle... Read more

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

16.04.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 21-03-6260 Published: 19.03.2021

For vår kunde i helsesektoren, søke vi etter en prosjektleder med arkivfaglig og teknisk kompetanse. Forventet leveranse: Migrering av historisk arkivbase fra Websak til P360  Integrasjon mellom SharePoint og P360 (ønsker sømløs overføring mellom systemene) Fasilitere intern kartlegging – hvilke dokumenter skal overføres til P360, hvilken informasjon skal lagres i hvilken løsning, hvordan og når. Samt hvordan informasjonen kan overføres mellom s... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

20.04.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack DevOps & Cloud

Request ID: 21-03-7772 Published: 22.03.2021

Kjernejournal jobber med å ta ned teknisk gjeld og teamet trenger en senior fullstackutvikler med kompetanse på devops og cloud som både kan lede, utføre og gi råd i veien over til et lettvekts kontainermiljø og klargjøre for sky. Vi trenger at konsulenten kommer raskt opp i fart for å nå målene som er satt.  Vi trenger bistand til: Kartlegge og beskrive brukerhistorier for arbeidet med teknisk gjeld og kontinuerlig leveranse Tilpasse applikasjo... Read more

Required skills:

 • Spring
 • REST
 • React
 • Jenkins
 • Kubernetes

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.05.2021

Enddate

30.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

SAP Launchpad service

Request ID: 21-03-6497 Published: 22.03.2021

Vinmonopolet søker kompetanse og kapasitet for oppsett og konfigurering av SAP Launchpad Service og tilhørende tjenester. Vi ser etter en konsulent med kompetanse og erfaring innenfor områdene:  SAP Business Technology Platform (tidligere SAP Cloud Platform) hybrid arkitektur, konfigurering og oppsett  Konfigurering av SAP Launchpad service (eller forgjengeren SAP Portal Services), med integrasjon mot S/4 Hana backend via SAP Cloud Connector  Op... Read more

Required skills:

 • SAP Launchpad Service
 • S/4 Hana
 • Azure AD

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

200 hours

Startdate

ASAP

Enddate

31.07.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
21 22 23 24 25 26 27 28 29
No result, try a different search.