Showing jobs 501 to 525 of 818 total
(Closed)

Prosjektleder - Jobbsjanseregister

Request ID: 21-02-0813 Published: 04.02.2021

Jobbsjansen er en tilskuddsordning for kommuner som forvaltes av IMDi. Formålet med ordningen er å kvalifisere hjemmeværende innvandrerkvinner til arbeid og utdanning. I tilskuddsåret 2020 var det 34 Jobbsjanseprosjekter i 34 bydeler/-kommuner og det var totalt ca. 1200 deltakere i disse prosjektene.  Formålet med etablering av et Jobbsjanseregister er primært å dokumentere enkeltpersoners deltakelse i Jobbsjansen samt resultater etter avsluttet... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

01.03.2021

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team Systemutvikling .NET

Request ID: 21-02-2639 Published: 04.02.2021

  Norsk Helsenett har lovmessig hjemmel til å videredistribuere og tilgjengeliggjøre data fra Skatteetatens moderniserte folkeregister. Dette er nødvendig for å tilfredsstille helsesektorens krav til tilgjengelighet til persondata og kapasitet på tjenesten. På oppdrag fra Direktoratet for e-helse har vi designet og utviklet en løsning for å hente data fra folkeregisteret og tilby denne personinformasjonen til aktører i helsesektoren via et Fhir... Read more

Required skills:

 • C#
 • .NET

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo og Trondheim

Workload

100%

Startdate

22.02.2021

Enddate

08.03.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Junior Android Utvikler

Request ID: 21-01-5925 Published: 28.01.2021

For vår kunde i transportsektoren, søker vi etter en Junior Android utvikler. Konsulenten har følgende hovedarbeidsoppgaver: Utvikling, forvaltning og feilretting av billettappene med DevOps-prinsipper Testing av billettappene og tilhørende tjenester som f.eks betalingsløsninger Bidra i tekniske og funksjonelle løsningsvalg for billettappene Ønskede kvalifikasjoner Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger: Høyere relevan... Read more

Required skills:

 • Kotlin
 • Java
 • Firebase
 • GIT

Desired skills:

 • Node.JS
 • React Nativ

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder IKT Strategi

Request ID: 21-01-9576 Published: 28.01.2021

Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA) ønsker assistanse til å få utarbeidet og etablert en enhetlig IKT strategi for virksomheten.  Regjerningen har utarbeidet en handlingsplan for digitaliseringsstrategi som skal inkludere alle statlige virksomheter. Denne planen har følgende hovedpunkter: Sammenhengende tjenester med brukerne i sentrum Økt deling av data og verdiskapning Digital sikkerhet (inklusive GDPR) Klart og digitaliseringsv... Read more

Competence area

Project management

Location

Østerås, Bærum

Workload

100%

Startdate

01.03.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Informasjonssikkerhet

Request ID: 21-01-9987 Published: 25.01.2021

  For vår kunde i helsesektoren, søker vi en konsulent med kompetanse innenfor personvern og informasjonssikkerhet Oppdraget er knyttet til de nasjonale løsningene Nasjonal kjernejournal og e-resept. Konsulenten vil ha ansvaret for å bistå teamene med å avklare rettslige problemstillinger knyttet til løsningene og tilhørende prosjekter. Det er konkret henvendelser fra teamet oftest knyttet til personvern eller informasjonssikkerhet. I tillegg vi... Read more

Competence area

Security, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.02.2021

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 22.01.2021

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk... Read more

Required skills:

 • Windows applikasjonsdrift

Competence area

Infrastructure

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

22.02.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack Utvikler

Request ID: 21-01-9975 Published: 21.01.2021

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en Fullstack utvikler. Kunden har fått nye krav til å utvide og utbedre flere av deres datasystemer. I den sammenheng trenger kunden økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulenten(e) vil inngå i et team som arbeider med flere ulike nye og eksisterende systemer. Konsulenten(e) må kunne bidra i alle faser av utviklingen og vil ha en fremtredende rolle i teamet.   KRAV TIL KOMPETANSEAbsoluttkrav ti... Read more

Required skills:

 • C#
 • ASP .Net
 • Entity Framework Core
 • SQL
 • Azure

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.02.2021

Enddate

31.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x Databaseutviklere

Request ID: 21-01-7777 Published: 15.01.2021

For vår kunde i helsesektoren, søker vi etter tre databaseutviklere for et langvarig oppdrag i Trondheim.  Ressursene vil jobbe i utviklingsteam og bidra med feilretting og videreutvikling av etablerte løsninger innen mottak, validering, og tilrettelegging av data fra hele helsesektoren.  Videre er det behov for å løse oppgaver knyttet til vedlikehold og effektivisering av dataprosessering innen flere løp, for eksempel knyttet til Venteliste, in... Read more

Required skills:

 • MS SQL
 • Azure
 • JS Angular
 • .NET

Desired skills:

 • XML

Competence area

Data warehouse and BI, Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

08.02.2021

Enddate

08.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IT-arkitekt - Flytoget

Request ID: 21-01-8056 Published: 26.01.2021

Flytoget trapper opp sitt arbeid med deltakelse i konkurranser om persontrafikk i Norge. Nå ønsker vi å engasjere en IT-arkitekt for arbeidet med trafikkpakke 4. Som innleid IT-arkitekt vil du få ansvar for en helhetlig IT-arkitektur i tilbudet som Flytoget skal levere. Arbeidet vil omfatte alt fra å beskrive konsepter til å definere strategi for anskaffelser. IT-arkitekten vil samarbeide tett med Flytogets IT- og utviklingsavdeling, og rollen v... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

60-80%

Startdate

01.02.2021

Enddate

31.08.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Bistand til VMware Horizon

Request ID: 21-01-3459 Published: 19.01.2021

NHN har behov for bistand til å migrere en VMware Horizon plattform.  Dagens plattform består av seks fysiske servere med ca 600 VDI VM med Windows 10 og noen få Windows 7. Mellom datarommene er det etablert lag 2 forbindelse med 10GE båndbredde.  Brukere av plattformen er for det meste helsepersonell med aktivitet på dagtid, kveld og helg. Det er krav om høy tilgjengelighet og nedetid må koordineres i god tid. Flytting skal gjennomføres H1 2021... Read more

Required skills:

 • VMware Horison

Competence area

Infrastructure

Location

Remote (Oslo)

Workload

160 hours

Startdate

ASAP

Enddate

31.05.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.